Tema: POSTTÄNKANDET I VÅR TID

Efter nyliberalismens genombrott retirerade många vänsterintellektuella från den samhällspolitiska debatten till identitetspolitiska diskussioner. Kulturradikaler och vänsterakademiker satsade på diskursanalytisk karriär inom en upplysningskritisk postmodernism. Denna sägs idag vara lika död som kommunismens spöke och Cleeses papegoja. Och ändå rör den sig – de gamla posthjältarna har återuppstått i skepnad av nya filosofiska idolers fantastiska berättelser. Och över alltihopa lyser Friedrich Nietzsche.


I N N E H Å L L :

Introduktion:
Posttänkandet i vår tid tur & retur

Jan Rehmann:
Foucault och Deleuze. Postmodern nynietzscheanism dekonstruerad

Timothy Brennan:
Agamben, Hardt och Negri. Imperiets nya kläder

Göran Fredriksson:
Drabbad av Nietzsche – fängslad av Deleuze. Södertörnsfilosofin rekonstruerad

David Brolin:
Var Hitler socialist? Det våras för populärhistorien

Postkommentarer:
Nietzsche tolkas mjukt – när staten själv får välja

About (Carl) Schmitt – vilsen vänsters fascistoida fascination

Tumrullarna anfaller (i Glänta)

”Multituden” som politiskt subjekt – en postpolitisk diskussion

Post Scriptum – liten påminnelse till DN

Publicerad: 2012-06-18

Köp Häften för Kritiska Studier
Läs mer om Häften för Kritiska Studier i katalogen
Fler artiklar knutna till Häften för Kritiska Studier
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Konstperspektiv 1 2020

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-04
Walden 13-14

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019
Akvarellen 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

Äldre resuméer