Tema: POSTTÄNKANDET I VÅR TID

Efter nyliberalismens genombrott retirerade många vänsterintellektuella från den samhällspolitiska debatten till identitetspolitiska diskussioner. Kulturradikaler och vänsterakademiker satsade på diskursanalytisk karriär inom en upplysningskritisk postmodernism. Denna sägs idag vara lika död som kommunismens spöke och Cleeses papegoja. Och ändå rör den sig – de gamla posthjältarna har återuppstått i skepnad av nya filosofiska idolers fantastiska berättelser. Och över alltihopa lyser Friedrich Nietzsche.


I N N E H Å L L :

Introduktion:
Posttänkandet i vår tid tur & retur

Jan Rehmann:
Foucault och Deleuze. Postmodern nynietzscheanism dekonstruerad

Timothy Brennan:
Agamben, Hardt och Negri. Imperiets nya kläder

Göran Fredriksson:
Drabbad av Nietzsche – fängslad av Deleuze. Södertörnsfilosofin rekonstruerad

David Brolin:
Var Hitler socialist? Det våras för populärhistorien

Postkommentarer:
Nietzsche tolkas mjukt – när staten själv får välja

About (Carl) Schmitt – vilsen vänsters fascistoida fascination

Tumrullarna anfaller (i Glänta)

”Multituden” som politiskt subjekt – en postpolitisk diskussion

Post Scriptum – liten påminnelse till DN

Publicerad: 2012-06-18

Köp Häften för Kritiska Studier
Läs mer om Häften för Kritiska Studier i katalogen
Fler artiklar knutna till Häften för Kritiska Studier
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-30
Karavan 2 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

Äldre resuméer