Tema: POSTTÄNKANDET I VÅR TID

Efter nyliberalismens genombrott retirerade många vänsterintellektuella från den samhällspolitiska debatten till identitetspolitiska diskussioner. Kulturradikaler och vänsterakademiker satsade på diskursanalytisk karriär inom en upplysningskritisk postmodernism. Denna sägs idag vara lika död som kommunismens spöke och Cleeses papegoja. Och ändå rör den sig – de gamla posthjältarna har återuppstått i skepnad av nya filosofiska idolers fantastiska berättelser. Och över alltihopa lyser Friedrich Nietzsche.


I N N E H Å L L :

Introduktion:
Posttänkandet i vår tid tur & retur

Jan Rehmann:
Foucault och Deleuze. Postmodern nynietzscheanism dekonstruerad

Timothy Brennan:
Agamben, Hardt och Negri. Imperiets nya kläder

Göran Fredriksson:
Drabbad av Nietzsche – fängslad av Deleuze. Södertörnsfilosofin rekonstruerad

David Brolin:
Var Hitler socialist? Det våras för populärhistorien

Postkommentarer:
Nietzsche tolkas mjukt – när staten själv får välja

About (Carl) Schmitt – vilsen vänsters fascistoida fascination

Tumrullarna anfaller (i Glänta)

”Multituden” som politiskt subjekt – en postpolitisk diskussion

Post Scriptum – liten påminnelse till DN

Publicerad: 2012-06-18

Köp Häften för Kritiska Studier
Läs mer om Häften för Kritiska Studier i katalogen
Fler artiklar knutna till Häften för Kritiska Studier
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

Äldre resuméer