Omslag Bibliteksbladet 6-7 2010

Tema Tidskrifter

Bibliotek som tidningsmakare Åsa Ekström

En kompott av trotjänare och uppstickare Annina Rabe

Debatt om kulturtidskriften och dess betydelse för… debatten Åsa Ekström

Tidskriftsstöden 2010 Henriette Zorn

Tema tidskrifter finlandssvenska:
Rapporter från ett parallellt universum Trygve Söderling

Sheriffi – på svenska och finska Henriette Zorn

The Believer – allt annat än ytlig Kristian Fredén

Årets Bäst-att-bo-utan kultur Henriette Zorn

Tidskrifterna i Kulturrådets statistik Henriette Zorn

Tema tidskrifter internationellt:
Den pressade pressen Tottie Lönn

Notiser:
Nominerade till Årets tidskrift
Bis gör tema på Afrika

Allt annat än hemlös Henriette Zorn

Paletten fick pris Henriette Zorn

KB:s ekonomiska kris. MarieLouise Samuelsson

E-boksexplosionen – en luftbubbla. Per Swedberg

Facit IFLA 2010. Åsa Ekström, Henriette Zorn

Inför Bok & Bibliotek Henriette Zorn

Årets Greta Renborgpristagare Åsa Ekström


Förord Henriette Zorn 06/07 2010
De sakkunniga politikerna fanns på plats, representanter från översättar- och kritikerskrået, Kulturrådet, förlagen… där fanns en huspoet/musiker och en stridbar författare. En hel dag skulle det handla om litteraturen och makten, om litteraturen och biblioteken – demokratins grundbultar. Arrangörerna Sveriges författarförbund, Översättarcentrum, Folkbildningsförbunden m fl hade knåpat ihop ett riktigt ambitiöst program som andades det där som bl a förläggaren Dorotea Bromberg efterlyste av politikerna ifråga om kulturen: att man höjer blicken och vill något större. Att därför inte hela Skandiabiografen, där seminariet ägde rum, var fylld till sista bänk – är en gåta.

Mycket klokt sades om läsningens betydelse, om översättarens viktiga uppgift, om litteraturens betydelse, om dess frånvaro i skolan och lärarutbildningen, om studieförbundens verksamhet med läsombud – goda insatser som sällan uppmärksammas, om yttrandefrihet och yttrandejämlikhet…, det sistnämnda blev för övrigt dagens buzzword.

Lite väckelsemöte blev det – stora delar av publiken hörde väl till en församling som knappast behöver övertygas i dessa viktiga frågor. Men möjligen behövde politikerna det. Därför var det bra att de fick höra den alltid lika kunniga och analytiskt träffsäkra Inger Eide Jensen uppmana till kulturpolitisk samling kring biblioteksfrågorna. Detta efter att hon talat om de alarmerande ökande klyftorna i läskulturen, efter att hon framhållit biblioteken som viktiga lågintensiva mötesplatser där man kan se varandra i ögonen i realtid, deras betydelse för det läsfrämjande uppdraget och för barnen. ”Det är nu biblioteken behövs”, betonade hon med emfas.

Och Kulturrådets ordförande, Kerstin Brunnberg, gav eldunderstöd genom att ampert och auktoritativt uppmana politikerna att genomföra de åtgärder Inger Eide Jensen föreslår för en revidering av bibliotekslagen. ”Vad väntar ni på – allt finns ju redan där”.

Kerstin Brunnberg gav också en fingervisning om hur man från Kulturrådets sida kommer att tolka de nya direktiven för stödet till kulturtidskrifterna: utgående från det som sägs om yttrandefriheten i de kulturpolitiska målen. Skickligt.

Från politiskt håll gavs följande besked: Om Alliansen vinner blir det en bred bok- och litteraturutredning nästa mandatperiod och fortsatta Skapande skola-satsningar; från vänsterpartiet lovar man 1 miljard till kulturen och propagerar för att lagstifta om kulturen i en kulturlag. Om oppositionen får bilda regering åker den föreslagna revideringen av bibliotekslagen ut på remiss, eventuella synpunkter lyssnas in och sedan genomförs revideringen.

Vad krävs för att kulturen ska bli en valfråga? var en fråga som återkom under dagen. Och varför tar kulturen inte mer plats i politiken? Samhällsklimatet, trodde någon; bristen på bildning och kunskap, menade någon annan. Jag vet inte jag. Det tycks finnas ett slags naturlag som gör att kulturfrågor aldrig kan hanteras politiskt på något annat sätt än instrumentellt där distribution alltid är överordnad vision och innehåll. Politikerna kan skyllas för mycket men inte allt. Den dag SVTs Anna Hedenmo och Mats Knutsson väljer att i partiledarintervjuerna kräva raka besked i kulturpolitiska frågor kanske vi har ett case och möjligen ett antal ganska ställda politiker.

Det kommer inte att hända men man kan väl hoppas på en annan agenda. För att citera seminariets huspoet Emil Jensen: ”En mur är bara en bro på högkant”.

Det är höst. Det är tidskriftsnummer. Inom kort är det val. I vår lilla damm finns det anledning att fundera: Kan ett nationalbibliotek gå i konkurs? Och då menar jag inte bara ekonomiskt. Stockholm den 29 augusti 2010

Publicerad: 2010-09-30

Köp Biblioteksbladet
Läs mer om Biblioteksbladet i katalogen
Fler artiklar knutna till Biblioteksbladet
Fler tidskrifter i kategori BOK- & BIBLIOTEKSVÄSEN
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK


Annons:

Senaste nummer:

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

Äldre resuméer