Squidlogga

Två nya texter

SQUID är stolta att kunna presentera två nya texter av Meira Ahmemulic och Anna Lundh.

Meira Ahmemulic ger oss i Pojken en Dorian Grey-liknande berättelse om den perfekta bilden – en bild som tar en livstid att uppleva – och bevarandet av denna bild. Bilden expanderar, kräver skötsel och ständig uppmärksamhet. Betraktaren tvingas viga sitt liv åt dess bevarande, men blir också allt mer provocerad av dess ogenomtränglighet. Måste det inte finnas något bakom ytan, en egen röst som bilden ger uttryck åt? 
Meira Ahmemulic är konstnär, bosatt i Berlin. Hon arbetar med text, video, aktioner och även som curator.

Anna Lundhs text för SQUID baseras på hennes undersökning utifrån boken Sagan om den Stora Datamaskinen – En vision, av Olof Johannesson (1966). I hennes text vecklar en fascinerande tidsresa ut sig, baserad på verkliga fakta relaterade till “Sagan…”, där en mångbottnad berättelse kopplad till teknologi, kultur, forskning och tvärdisciplinära nätverk i Stockholm under 60-talet synliggörs. 
Anna Lundh är en svensk konstnär baserad i Stockholm och New York. 

De nya titlarna är:

#45 OPERATION: OPERATION: Sagan om den Stora Datan - Akt I
, av Anna Lundh (Stockholm och NYC) 

#46 Pojken, av Meira Ahmemulic (Berlin) 
SQUID är ett ständigt växande internetbaserat arkiv med texter skrivna av kulturutövare verksamma inom olika discipliner från skilda delar av världen. SQUID är också en plattform vi använder för att initiera publika arrangemang. Läs mer om SQUID på SQUIDproject.net

Publicerad: 2010-08-24

Köp SQUID
Läs mer om SQUID i katalogen
Fler artiklar knutna till SQUID
Fler tidskrifter i kategori ODÖDINGARAnnons:

Senaste nummer:

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

Äldre resuméer