SQUID

SQUID logga


[Senast uppdaterad våren 2013. /Admin]
SQUID är ett ständigt växande Internetbaserat arkiv med texter skrivna av kulturutövare verksamma inom olika dicipliner från skilda delar av världen. SQUID är också en plattform vi använder för att initiera publika arrangemang .

Grundtanken med SQUID är att samla och tillgängliggöra kulturutövares konkreta specialkunskaper för en större publik. Det är inte nödvändigtvis de inbjudna skribenternas huvudsakliga kunskapsområden som framhävs i projektet. Istället lyfts det parallella kunskapande som förvärvas genom en undersökande, kreativ process fram.
Konstnärer, musiker, författare, filosofer, arkitekter, curatorer med flera, bjuds löpande in för att skriva utifrån sitt specifika engagemang och intresse.

Nytt material presenteras löpande på www.squidproject.net och kombineras ofta med en publik händelse.

SQUID startades av konstnärerna Katja Aglert och Janna Holmstedt 2005. Sedan 2008 drivs projektet av dem tillsammans med holländske konstnären Martijn van Berkum.


Välkommen att besöka SQUID!
/Katja Aglert, Janna Holmstedt och Martijn van Berkum- - -
För nyhetsbrev, skriv till: mail@squidproject.net

Tack till Nordisk kulturkontakt, Konstnärsnämnden, Sveriges Bildkonstnärsfond, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse och Sleipnir.
- - -Utgivare Katja Aglert, Janna Holmstedt och Martijn van Berkum

Tel 070-2598180 & 0709-700710
E-post, red mail@squidproject.net

E-post, pren mail@squidproject.net

Hemsida www.squidproject.net
Målgrupp Ungdom, Äldre, Medelålders

Läs artiklar knutna till SQUID
Fler tidskrifter i kategori ODÖDINGAR


Sök på www.squidproject.net

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2014-07-01


Annons:

Senaste nummer:

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

Äldre resuméer