Aurora och tidskriftsstödet

Ur Aurora nr 1/08


De litterära tidskrifternas guldålder har av forskaren Claes-Göran Holmberg sagts vara tiden 1930-1970. I Sverige var det en tidsperiod då de stora bokförlagen – framförallt Bonniers – aktivt understödde de litterära tidskrifter som startades; vilket för övrigt var väldigt många.
Förutom sitt flaggskepp Bonniers Litterära Magasin stödde Bonniers även en rad unglitterära tidskrifter som exempelvis 40-tal, Femtital, Rondo, Gorilla och Komma – för att bara nämna några få av dem. Men efter förlagskrisen i början av 70-talet upphörde Bonniers att stödja unglitterära tidskrifter. Dessutom minskade utgivningen av debutanter, inte minst inom den smalaste genren, poesi, kraftigt.

Ett tomrum uppstod vad gäller mecenatskapet för både kulturtidskrifter och kvalitetslitteratur. Staten gick då successivt in med ett litteraturstöd och (mest intressant i sammanhanget för Aurora) ett stöd till utgivningen av kulturtidskrifter. Genom detta stöd skulle staten se till att en mångfald av kulturtidskrifter överlevde och att redaktörerna inte längre var lika beroende som förr av privat kapital.

Stödet var fullt utbyggt budgetåret 1977/78, samma tid som Aurora grundades för övrigt. Det är viktigt att känna till att produktionsstödet redan för trettio år sedan hade en högre nivå än det har i dag, 7 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 26,5 miljoner i dagens penningvärde. I själva verket är produktionsstödet – som är den helt dominerande stödformen för tidskrifter – i dag 16,3 miljoner. Antalet tidskrifter som får stöd är också mindre i dag, 105 tidskrifter har stöd, jämfört med 150 stycken för trettio år sedan.

Vi kan alltså se och tydligt belägga med siffror att det har skett en nedrustning och en kraftig minskning av mångfalden inom området kulturtidskrifter; åtminstone om man ser till vilka tidskrifter som får statligt stöd. Denna bild är inte så känd, men nödvändig att ge för att vi rätt ska kunna bedöma situationen för dagens litteraturtidskrifter.

Tyvärr lever fonder och stiftelser kvar i tron att staten sköter tidskriftsstödet, och är därför försiktiga med att ge pengar till tidskriftsutgivning, men på grund av de besparingar som har skett är det i dag en diskutabel sanning.

Många mindre litteraturtidskrifter har under senare år blivit av med sitt stöd eller sett det minska kraftigt. Aurora hör till dem; efter att ha haft tidskriftsstöd under större delen av 80- och 90-talen blev vi av med det 2000. Stödet omfattade då 12.000 kronor, en låg men för oss viktig summa som vi sedan dess har försökt kompensera på olika sätt.

Mångfalden bland tidskrifterna snävas in allteftersom. Tidskrifter som står för långt till vänster lever farligt, likaså de som står för långt till höger, politiskt sett, dessutom har det visat det sig att det är olämpligt att vara romantiker om man ska uppbära tidskriftsstöd!

Vi konkurrerar med tidskrifter som uppbär 550.000 kronor i årligt stöd; vi försöker göra en så bra tidning som möjligt, men helt utan pengar går det inte. I detta ljus ska ni förhoppningsvis se vår vädjan om ekonomiskt stöd i detta nummer, kära läsare!


Publicerad: 2008-03-31


Läs mer om Aurora i katalogen
Fler artiklar knutna till Aurora
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019
Nordens Tidning 4 2018

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

Äldre resuméer