Svenskt-tjuvasjiskt möte

Östersjösamtal 5

28 augusti – 2 september 2002Östersjösamtal är en litterär arena för möten mellan en svensk publik och författare och poeter från alla Östersjöns länder. 2002 års tredje möte äger rum i slutet av augusti. Här deltar förutom Gennadij Ajgi själv även den tjuvasjiske poeten, bellmanisten m.m. Iosif Trer. Tillsammans med sin svenska översättare Annika Bäckström kommer de under några dagar att framträda i en rad olika sammanhang i Göteborg, Kristianstad, Lund och Malmö med läsningar och samtal.

Onsdag 28/8 kl 13:00 Poesihörnan, stadsbiblioteket, Göteborg
Onsdag 28/8 kl 19:00 Svenskt-tjuvasjiskt kalas på restaurang Kometen, Göteborg
Torsdag 29/8 kl 20:30 Ett av cafétälten, Fritt Forum, Göteborg (se FF:s program för exakt plats!)
Fredag 30/8 kl 19:00 Café Panora, S:t Gertrudsgatan 4, Malmö
Lördag 31/8 kl 16:00 Konsthallen, Kristianstad
Måndag 2/9 kl 19:00 Slaviska institutionen, Lund


I samband med detta Östersjösamtal utkommer volym 5 i skriftserien Östersjösamtal: Gennadij Ajgis Bugning för sången, dikter i tolkning av Annika Bäckström.

Bugning för sången är den samlande titeln på den tjuvasjisk-ryske poeten Gennadij Ajgis tre sviter variationer på teman ur folkvisor från mellersta Volga. Ajgi är den tjuvasjiske poeten som på Boris Pasternaks inrådan på femtiotalet övergick till att skriva på ryska, och som idag räknas som en av den ryska nittonhundratalspoesins förnyare. På svenska introducerades han i början av nittiotalet. Sina tre häften med variationer har han publicerat efter det, och de visar honom från en annan sida: i variationerna möter Ajgis karakteristiska poetiska stämma den arkaiska enkelheten hos de icke-ryska volgafolkens sånger. Resultatet är en diktning av gåtfull lyster, djup enkelhet och stor sångbarhet. Nu föreligger boken i Annika Bäckströms melodiska tolkningar, och försedd med ett specialskrivet efterord av Ajgi.

Gennadij Ajgi är född 1934 i byn Sjajmurzino i Tjuvasjien, vid mellersta Volga; sedan sextiotalet bosatt i Moskva. Idag räknas han till de mest betydande ryska nittonhundratalspoeterna. På svenska tidigare publicerad med Tystnad, snö (1991).


Mer info: Föreningen Östersjösamtal, Sätaröds station, 290 10 Tollarp
E-post: mailto:ostersjosamtal@ariel.nu
Telefon: 044-32 01 21


Arrangeras av Föreningen Östersjösamtal i samarbete med Ariel – Tidskrift för litteratur och ellerströms förlag. Medarrangörer: Litteraturvetenskapliga institutionen, Slaviska institutionen, Stadsbiblioteket, Restaurang Kometen samt Fritt Forum i Göteborg; Kulturföreningen Jaguar i Malmö; Konsthallen, Bokfestivalen samt Stadsbiblioteket i Kristianstad; Slaviska institutionen i Lund. Med praktiskt stöd från Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby samt med ekonomiskt stöd från Svenska Institutet, Längmanska kulturfonden, Kultur Skåne samt kulturförvaltningarna i Kristianstad, Lund och Malmö.

Publicerad: 2002-07-31

Köp Kritiker
Läs mer om Kritiker i katalogen
Fler artiklar knutna till Kritiker
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

2019-01-20
Divan 3-4 2018

2019-01-16
Nutida Musik 273 2018

2019-01-15
Lira Musikmagasin 5 2018

2019-01-14
Balder 4 2018
Accent 8 2018
Populär Astronomi 4 2018

2019-01-11
Aiolos 60-61 2018

2019-01-09
UtställningsEstetiskt Forum 6 2018

2018-12-28
Fjärde Världen 3-4 2018

2018-12-25
Kuba 4 2018

2018-12-23
Tidig Musik 4 2018

2018-12-20
Medusa 4 2018

2018-12-18
Med andra ord 97 2018

2018-12-14
Signum 8

2018-12-07
UtställningsEstetiskt Forum 5 2018

2018-12-03
OEI 82-83 2018

2018-12-02
Pralin Magasin 2 2018
Nutida Musik 272 2018

2018-12-01
Nio-Fem 2 2018

2018-11-30
Lira Musikmagasin 4 2018

2018-11-29
Amnesty Press 4 2018

2018-11-26
Tiden Magasin 3 2018
Fronesis 60-61 2018

2018-11-25
Punctum saliens

2018-11-23
Accent 7 2018

2018-11-22
Opera 5 2018
Parnass 4 2018

2018-11-08
Accent 6 2018

2018-11-07
ESSÄ 2 2018

2018-11-04
Tidskrift för genusvetenskap 39 2-3 2018

2018-10-29
Konstperspektiv 4 2018

2018-10-26
Signum 7
Teatertidningen 4/2018
Tiden Magasin 2 2018

2018-10-20
SocialPolitik 2 2018
Nutida Musik 271 2018

2018-10-11
Arche 64-65 2018
Balder 3 2018

2018-10-10
Pralin Magasin 1 2018
Amnesty Press 3 2018

2018-10-09
Tidig Musik 3 2018

2018-10-07
Medusa 3 2018

2018-10-05
Akvarellen 3 2018

Äldre resuméer