Svenskt-tjuvasjiskt möte

Östersjösamtal 5

28 augusti – 2 september 2002Östersjösamtal är en litterär arena för möten mellan en svensk publik och författare och poeter från alla Östersjöns länder. 2002 års tredje möte äger rum i slutet av augusti. Här deltar förutom Gennadij Ajgi själv även den tjuvasjiske poeten, bellmanisten m.m. Iosif Trer. Tillsammans med sin svenska översättare Annika Bäckström kommer de under några dagar att framträda i en rad olika sammanhang i Göteborg, Kristianstad, Lund och Malmö med läsningar och samtal.

Onsdag 28/8 kl 13:00 Poesihörnan, stadsbiblioteket, Göteborg
Onsdag 28/8 kl 19:00 Svenskt-tjuvasjiskt kalas på restaurang Kometen, Göteborg
Torsdag 29/8 kl 20:30 Ett av cafétälten, Fritt Forum, Göteborg (se FF:s program för exakt plats!)
Fredag 30/8 kl 19:00 Café Panora, S:t Gertrudsgatan 4, Malmö
Lördag 31/8 kl 16:00 Konsthallen, Kristianstad
Måndag 2/9 kl 19:00 Slaviska institutionen, Lund


I samband med detta Östersjösamtal utkommer volym 5 i skriftserien Östersjösamtal: Gennadij Ajgis Bugning för sången, dikter i tolkning av Annika Bäckström.

Bugning för sången är den samlande titeln på den tjuvasjisk-ryske poeten Gennadij Ajgis tre sviter variationer på teman ur folkvisor från mellersta Volga. Ajgi är den tjuvasjiske poeten som på Boris Pasternaks inrådan på femtiotalet övergick till att skriva på ryska, och som idag räknas som en av den ryska nittonhundratalspoesins förnyare. På svenska introducerades han i början av nittiotalet. Sina tre häften med variationer har han publicerat efter det, och de visar honom från en annan sida: i variationerna möter Ajgis karakteristiska poetiska stämma den arkaiska enkelheten hos de icke-ryska volgafolkens sånger. Resultatet är en diktning av gåtfull lyster, djup enkelhet och stor sångbarhet. Nu föreligger boken i Annika Bäckströms melodiska tolkningar, och försedd med ett specialskrivet efterord av Ajgi.

Gennadij Ajgi är född 1934 i byn Sjajmurzino i Tjuvasjien, vid mellersta Volga; sedan sextiotalet bosatt i Moskva. Idag räknas han till de mest betydande ryska nittonhundratalspoeterna. På svenska tidigare publicerad med Tystnad, snö (1991).


Mer info: Föreningen Östersjösamtal, Sätaröds station, 290 10 Tollarp
E-post: mailto:ostersjosamtal@ariel.nu
Telefon: 044-32 01 21


Arrangeras av Föreningen Östersjösamtal i samarbete med Ariel – Tidskrift för litteratur och ellerströms förlag. Medarrangörer: Litteraturvetenskapliga institutionen, Slaviska institutionen, Stadsbiblioteket, Restaurang Kometen samt Fritt Forum i Göteborg; Kulturföreningen Jaguar i Malmö; Konsthallen, Bokfestivalen samt Stadsbiblioteket i Kristianstad; Slaviska institutionen i Lund. Med praktiskt stöd från Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby samt med ekonomiskt stöd från Svenska Institutet, Längmanska kulturfonden, Kultur Skåne samt kulturförvaltningarna i Kristianstad, Lund och Malmö.

Publicerad: 2002-07-31

Köp Kritiker
Läs mer om Kritiker i katalogen
Fler artiklar knutna till Kritiker
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019
Nordens Tidning 4 2018

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

Äldre resuméer