En mängd fotografier på omslaget.

Hjärnkontor och innehåll Hjärnstorm nr 90

Hjärnkontor

Som alltid när Hjärnstorm gör ett blandnummer blir det i alla avseenden just blandat. Men som vanligt upptäcker man, när man väljer ut och för samman texterna, röda trådar. Mellan högst olikartade texter uppstår korrespondenser som ingen kunnat ana. Detta nummer kretsar kring drömmen, ibland mardrömmen, om en annan tillvaro.
Intresset för författaren Willy Granqvist (1948-1985) har under de senaste åren genomgått en renässans, och Willy Granqvist-sällskapet har påbörjat en utgåva med hans samlade verk. I samarbete med sällskapet har vi ställt samman ett Granqvist-block, där dikter och andra texter av författaren varvas med essäer om honom. Magnus Ringgren fäster sig vid Granqvists komplicerade och ambivalenta bild av barnet, som ger en ingång till många av hans viktigaste teman. Bo Gustavsson beskriver poeten som en orfisk diktare. Drömmen om en annan tillvaro radikaliseras till att bli en föreställning om en helt annan – kristallin – livsform.
I sin text om Jakob Dahlgren, vars bilder syns på omslaget, kontrasterar Björn Larsson konstnären mot den svenska konkretistgenerationen, som med sina geometriskt rena tavlor skulle förändra världen. Idag, över ett halvt sekel senare, är visionerna borta, men formerna kvar. Konkret i en helt annan mening är Andreas Gedins gestaltning av ett annat universitet. Här handlar det om att göra direkta ingrepp i universitetets normala verksamhet. Gedins verk ingår i konstprojektet Samla på sig. Konst, kunskap och annat på ett universitet. I samtal med Sofia Curman, som tillsammans med Paola Zamora varit curator för projektet, utvecklar Andreas Gedin sin syn på konstnärens roll och relation till den akademiska världen.
Få länder har väl förknippats med grandiosa förhoppningar som Ryssland. I Maria Gyllenhaals dikt är det dock ett helt annat tonläge som råder, där det är de små föremålen och skeendena som får träda fram. Anneli Furmarks nattsvarta serie Att inte vara Alice fångar den smärta som drar igång när man ser det andra liv man drömmer om förkroppsligat i en bestämd person. Stämningsläget i Furmarks serie är, trots tidsavståndet, inte långt från det som råder hos Max Klinger. Staffan Kling resonerar kring Klingers makabra etsning ”Amor, döden och det hinsides”, där framtidsutsikten är ”något värre än helvetet”.
Förutom Granqvist finns även andra presentationer av författarskap. Maria Sewerin berättar om musikern och textförfattaren Kjell Höglund, i en essä som i korthet handlar om hur det går till när livet blir som det blir.
Adrian von Prichts monumentala verk Kompletterande studier i smärta och svek skildrar livsöden och historiska processer utifrån ett prismatiskt seende. Hjärnstorm presenterar ett urval, med en introduktion av Thomas Sjösvärd.
Björn Larsson 2007 års man - Om Jacob Dahlgren
Magnus Ringgren Att vakna upp i exil
Willy Granqvist Stenen & Tollundsmannen
Willy Granqvist Olof fem år
Bo Gustavsson I det möjligas modus. Willy Granqvists orfiska utopi
Maria Gyllenhaal Dikt
Anneli Furmark Att inte vara Alice
Kjell Höglund Solen slocknar i Venedig
Maria Sewerin Om Höglund, hörnbjörnar och the Hot Spot Jumpers
Thomas Sjösvärd Solboken
Adrian von Pricht Ur Kompletterande studier i smärta och svek
Sofia Curman & Andreas Gedin Bilder av ett öppnare universitet
Staffan Kling En existentiell bild

Bilderna på omslaget är fotografier tagna av Jacob Dahlgren

Publicerad: 2007-03-08

Köp Hjärnstorm
Läs mer om Hjärnstorm i katalogen
Fler artiklar knutna till Hjärnstorm
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori KONST & DESIGN


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer