Vällovlig verksamhet motsäger inte vår kritik

Svar på Nätek arbetar för alla

Det är bra att Nätek redogör för sin verksamhet. Det har vi inget emot. Kruxet är bara att denna debatt blir lite märklig, då man i onödan tar åt sig istället för att fästa koncentrationen vid vad artikeln vill föra fram. Vår artikel handlar om hur man ska se på jävsfrågor inom den referensgrupp som är med och påverkar beslut gällande utvecklingsstöd och produktionsstöd inom kulturtidskriftsstödet.
 
Kanske blir det på det här viset då omsorgen om arbetsgivaren ligger närmare till hands än vårt resonemang. Detta kan ha sin rimliga förklaring i att arbetsgivaren inte bara är ordförande för Nätverkstan utan också ordförande för referensgruppen, där han bland de tolv ansökningar som beviljades bidrag hade två jäv anmälda, varav ett gällde Nätek, den ansökan som hämtade hem mest pengar både kvantitativt (två av pottens 3,67 miljoner) och räknat i utfall (96,8 procent) vad gäller beviljat belopp i förhållande till sökt summa. Det är av den anledningen Nätverkstan nämns i vår artikel, inte för att vi vill kritisera företaget.

Börjar vi att förstå varandra?

Om inte, läs gärna om vår artikel

I övrigt återkommer vi till bidrags- och jävsfrågorna i nästa nummer av Komma.

Publicerad: 2006-08-03

Köp Komma (Nedlagd)
Läs mer om Komma (Nedlagd) i katalogen
Fler artiklar knutna till Komma (Nedlagd)
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDAAnnons:

Senaste nummer:

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020
Accent 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Sydasien 2 2018

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-05
Sydasien 1 2018

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

Äldre resuméer