Vällovlig verksamhet motsäger inte vår kritik

Svar på Nätek arbetar för alla

Det är bra att Nätek redogör för sin verksamhet. Det har vi inget emot. Kruxet är bara att denna debatt blir lite märklig, då man i onödan tar åt sig istället för att fästa koncentrationen vid vad artikeln vill föra fram. Vår artikel handlar om hur man ska se på jävsfrågor inom den referensgrupp som är med och påverkar beslut gällande utvecklingsstöd och produktionsstöd inom kulturtidskriftsstödet.
 
Kanske blir det på det här viset då omsorgen om arbetsgivaren ligger närmare till hands än vårt resonemang. Detta kan ha sin rimliga förklaring i att arbetsgivaren inte bara är ordförande för Nätverkstan utan också ordförande för referensgruppen, där han bland de tolv ansökningar som beviljades bidrag hade två jäv anmälda, varav ett gällde Nätek, den ansökan som hämtade hem mest pengar både kvantitativt (två av pottens 3,67 miljoner) och räknat i utfall (96,8 procent) vad gäller beviljat belopp i förhållande till sökt summa. Det är av den anledningen Nätverkstan nämns i vår artikel, inte för att vi vill kritisera företaget.

Börjar vi att förstå varandra?

Om inte, läs gärna om vår artikel

I övrigt återkommer vi till bidrags- och jävsfrågorna i nästa nummer av Komma.

Publicerad: 2006-08-03

Köp Komma (Nedlagd)
Läs mer om Komma (Nedlagd) i katalogen
Fler artiklar knutna till Komma (Nedlagd)
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDAAnnons:

Senaste nummer:

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

Äldre resuméer