Vällovlig verksamhet motsäger inte vår kritik

Svar på Nätek arbetar för alla

Det är bra att Nätek redogör för sin verksamhet. Det har vi inget emot. Kruxet är bara att denna debatt blir lite märklig, då man i onödan tar åt sig istället för att fästa koncentrationen vid vad artikeln vill föra fram. Vår artikel handlar om hur man ska se på jävsfrågor inom den referensgrupp som är med och påverkar beslut gällande utvecklingsstöd och produktionsstöd inom kulturtidskriftsstödet.
 
Kanske blir det på det här viset då omsorgen om arbetsgivaren ligger närmare till hands än vårt resonemang. Detta kan ha sin rimliga förklaring i att arbetsgivaren inte bara är ordförande för Nätverkstan utan också ordförande för referensgruppen, där han bland de tolv ansökningar som beviljades bidrag hade två jäv anmälda, varav ett gällde Nätek, den ansökan som hämtade hem mest pengar både kvantitativt (två av pottens 3,67 miljoner) och räknat i utfall (96,8 procent) vad gäller beviljat belopp i förhållande till sökt summa. Det är av den anledningen Nätverkstan nämns i vår artikel, inte för att vi vill kritisera företaget.

Börjar vi att förstå varandra?

Om inte, läs gärna om vår artikel

I övrigt återkommer vi till bidrags- och jävsfrågorna i nästa nummer av Komma.

Publicerad: 2006-08-03

Köp Komma (Nedlagd)
Läs mer om Komma (Nedlagd) i katalogen
Fler artiklar knutna till Komma (Nedlagd)
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDAAnnons:

Senaste nummer:

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019
Nordens Tidning 4 2018

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

Äldre resuméer