Något är ruttet ...

... i staten Sveriges sätt att stödja kulturtidskrifter

Ur Komma nr 2/06

Hur ofta diskuteras frågan om jäv inom kulturlivet? Inblandade parter – direktörer, tjänstemän, referensgrupper och ideellt arbetande kulturarbetare – kanske förutsätts sitta i samma båt? Få är vana vid en diskussion om jäv inom kulturlivet, andra kanske inte ens intresserade. Frågan att väcka gäller hur tidskriftsstödet kan hanteras i framtiden.

Lite statistik, för att pigga upp: Staten har 23,5 miljoner kronor att fördela till kulturtidskriftsområdet. 16,2 miljoner har fördelats i produktionsstöd till 117 kulturtidskrifter. För att fördela bidragen använder sig Statens kulturråd av en referensgrupp. Ordföranden i gruppen, David Karlsson, är före detta redaktör för tidskriften Ord & Bild, den kulturtidskrift som räknat i antal år erhållit största summan statliga bidrag. Dessutom dyker namnet David Karlsson och tidskriften Ord & Bild upp i sammanhanget Nätverkstan; ett icke vinstdrivande aktiebolag som ägs och drivs av tidskriften Ord & Bild och Tidskriftsverkstaden i Väst. David Karlsson är tillika ordförande för Nätverkstan. (En familjeinrättning?)

I juni 2005 beslutade Statens kulturråd att ge Nätverkstan i uppdrag att förbättra distribution och marknadsföring för Sveriges kulturtidskrifter. Det råder en relation mellan säljare och kund, återspeglad mellan Nätverkstan och kulturtidskrifterna. Kanske blir vissa kultidskrifter som inte tillhör Nätverkstans kunder förfördelade? Frågeställningen behöver kanske tillspetsas: Är det av godo för kulturlivet om samma personer styr över flera områden? Kan vi tala om förändring? Kan vi ens naivt önska den?

Beslutet i juni 2005 ägde rum mot bakgrund av att två fräscha miljoner kronor tillfördes just ovan nämnda uppdrag – att förbättra distribution och marknadsföring av kulturtidskrifter. Hela summan tilldelades Nätverkstan medan Tidskriftsverkstaden Skåne, som under tidigare år fått bidrag till att driva Tidskriftsbutiken, fick sitt bidrag sänkt. Beslut taget av Kulturrådets styrelse som hämtat in synpunkter från referensgruppen och i den sitter, ja just det.

Kulturtidskriftssverige är stort när det kommer an på antalet titlar, mångfalden och bredden (oavsett om tidskrifterna har bidrag eller inte). Men å den andra sidan är kulturtidskriftssveriges mångfald enfald och så litet att samma personer år efter år tvingas pinka i samma hörn.

Tidskriftsstödet som bidragsform har inte genomgått några avgörande förändringar på fyrtio år. Kanske skulle stödet vara i behov av det? Kanske gäller detsamma referensgruppens arbete och och utformande? Kanske behövs en föryngring? Gruppen har redan ett ”ungdomsalibi” i Aleksander Motturi, född 1970, aktiv redaktionsmedlem för tidskriften Glänta – den kulturtidskrift som i senaste beslutsomgången fick sitt bidrag höjt med 100 000 kronor, (till 550 000 kr). Tidskriften Karavan ansökte också om 550 000 kr och erhöll den summan.

Vi misstänker ingenting.

Vi vill väcka en tragikomisk fråga.

I kulturrådets styrelse sitter: ANNA HEDBORG, Riksförsäkringsverket, Stockholm, KRISTIAN BERG, Överintendent, Stockholm, MUSTAFA CAN, journalist och skribent, Stockholm, STURE CARLSSON, verkställande direktör, Göteborg, LJILJANA DUFGRAN, författare, Stockholm, KARIN HELANDER, professor, Stockholm, LARS HJERTÉN, rektor, Tidaholm, MARIANNE LINDBERG DE GEER, konstnär, Stockholm, THOMAS MILLROTH, konsthallschef, Gärsnäs, KRISTINA RENNERSTEDT, generaldirektör, Statens kulturråd, Stockholm samt CLAES RYDBERG, kulturchef, Jönköping.

I referensgruppen sitter: DAVID KARLSSON, LARS GUSTAF ANDERSSON, docent och lektor, Språk- och litteraturcentrum, Lund, DILSA DEMIRBAG-STEN, författare, Stockholm, ANDERS HJÉRTEN, kulturchef, Säffle, VIKTORIA JÄDERLING, kritiker, frilansredaktör och skrivarlärare, Stockholm, ALEKSANDER MOTTURI, föreläsare, dj och skribent, Göteborg/Madrid (redaktionsmedlem Glänta), KARIN MÅNSSON, kulturredaktör för Arbetarbladet, Gävle.

Gömda bakom protokollet:
Peo Rask
Tidskriften Komma
Boel Schenlær
Post Scriptum


Fotnot: Även gällande fördelning av utvecklingsstöd för 2006 inhämtar Kulturrådet synpunkter från referensgruppen, varvid David Karlsson meddelar jäv för behandling av bidrag till Nätverkstan som sedermera fick mer än hälften av de 3,6 miljoner som tilldelades. Ingen tidskrift utanför storstadsregionerna fick något bidrag (det fanns flera sökanden). Detsamma gäller nyare tidskrifter.

Publicerad: 2006-06-29

Köp Komma (Nedlagd)
Läs mer om Komma (Nedlagd) i katalogen
Fler artiklar knutna till Komma (Nedlagd)
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDAAnnons:

Senaste nummer:

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020
Accent 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Sydasien 2 2018

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-05
Sydasien 1 2018

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

Äldre resuméer