Ett klargörande ang. poesidebatten

Vår mest intensiva debatt hittills pågår just nu i forumet. Den började när vi publicerade Petter Bengtssons recension av senaste Lyrikvännen och kom igång på allvar när Andreas Björsten gick vidare på samma linje i en debattartikel: Litteraturpolitikens vänster-högerskala. Ivrigaste motståndare till dessa båda är redaktörerna på nättidskriften O- – Martina Lowden och Elise Karlsson.

På förekommen anledning vill vi dock tala om att tidskrift.nu inte stöder vare sig den ena eller andra sidan i debatten. Vi publicerade ovan nämnda artiklar bland annat just för att vi misstänkte att de skulle ge upphov till diskussion. Men vi vill hellre bereda plats för så många olika utomstående röster som möjligt än att bidra med våra rent personliga åsikter i en fråga som den här.

Följaktligen skulle vi gärna se fler inlägg i form av artiklar och vi har också efterlyst svar från de tidskrifter som Andreas Björsten angriper. Lyrikvännen ville helst låta innehållet i tidskriften tala för sig självt och har därför bidragit med ett par texter ur sitt senaste nummer. Glänta hade tyvärr inte tid att skriva ett inlägg och OEI och 00TAL har (hittills) inte svarat alls.


Publicerad: 2004-12-14
Annons:

Senaste nummer:

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

2023-04-20
Opera 2 2023
Utställningskritik 1 2023

2023-04-19
KLASS 1 2023

2023-04-07
Medusa 1 2023

2023-04-06
Signum 3
Amnesty Press 1 2023

2023-04-05
Kritiker 65-66 2022

2023-04-01
Tidig Musik 1 2023

2023-03-24
Släkthistoriskt Forum 1 2023

2023-03-15
Glänta 2 2022

2023-03-06
Utställningskritik 5 2023

2023-03-03
Signum 2

2023-03-01
Akvarellen 1 2023

2023-02-22
Konstperspektiv 2

2023-02-21
Parnass 1 2023

2023-02-16
Opera 1 2023

2023-01-29
Divan 3-4 2022

Äldre resuméer