En halvsekellång gärning

– Halvdan Renling och Metamorfos


Tidskriften Metamorfos tillhör de mest långlivade i svensk litterär offentlighet; detta trots – eller kanske på grund av – att den länge verkat i marginalen.

Tidskriften grundades 1952 som ett av Metamorfosgruppens många initiativ, jämte den uppmärksammade klubb- och uppläsningsverksamheten. Halvdan Renling var ansvarig utgivare redan från början och gjorde tidskriften tillsammans med redaktören Willy Buzzi. Tidskriften kom dock aldrig att bli språkrör för hela Metamorfosgruppen. Oenighet om litterär inriktning ledde till att kretsen kring Lennart Nilsén-Somre i stället gick vidare med förlagsverksamhet och startade utgivningen av Metamorfos Lyrikserie.

Mellan 1952 och 1955 publicerade förlaget Metamorfos ett tjugotal tryckta och stencilerade diktsamlingar av poeter som Petter Bergman och Paul Andersson.

Detta medan tidskriften Metamorfos efter de första två numren gick in i en lång tystnad, som varade ända fram till 1975, då den nystartades av Halvdan Renling.

De första numren av Metamorfos bärs upp av en närmast desperat nyromantisk anda. Fulla av citat från den tyske romantikern Novalis utstrålar de en högspänd längtan efter en återkomst för västerlandets esoteriskt-andliga tradition och samtidigt en skräck för att den apokalyptiska atomåldern ska innebära slutet för mänsklighetens strävan.

När Metamorfos återkom 1975 i ny, men fortfarande lika anspråkslöst utformad, gestalt, hade klimatet ändrats. Nu, och några decennier framåt, blev tidskriften under Halvdan Renlings ledning snarast ett forum för en kärvt realistisk romantik, med bland andra Vilhelm Ekelund och Viktor Rydberg som ledstjärnor.

Samtidigt blev tidskriften lite i skymundan ett av de viktigaste forumen för unga debutanter och personligt originella författarskap. Aforismer och korta prosanoteringar kring existentiella frågor blev viktiga genrer i tidskriften.

När Halvdan Renling gick bort 2001 trodde många att tidskriften, som så länge nästan blivit ett med sin redaktör, inte skulle kunna leva vidare, men ännu en gång lyckades den genomgå en metamorfos.

Under Ewa Westmans och Åsa Noréns redaktörskap utkom i fjol nummer 108 och 109 av Metamorfos, i Halvdan Renlings anda och med minnesporträtt av den bortgångne skalden.
Under Halvdan Renlings tid hade tidskriften cirka 400 prenumeranter. Om prenumeranterna stannar kvar, och deras skara kanske rentav utökas, kommer tidskriften att överleva. Något tidskriftsstöd från Kulturrådet har inte Metamorfos fått på flera år.

Många som i dag jobbar inom kulturområdet har personliga minnen av Halvdan Renling, en kortväxt man med tjocka glasögon och stort rödaktigt skägg. Ofta kunde han ses vandra runt på uppläsningar eller i Kungsträdgården och sälja sin tidskrift genom personliga möten.

En stor liten kulturbärare var Halvdan Renling och den tidskrift som blev hans livsverk fortsätter att ge udda röster i tiden en möjlighet att höras. Deras verkan kan bära långt.

Publicerad: 2004-05-11


Läs mer om Metamorfos (Nedlagd) i katalogen
Fler artiklar knutna till Metamorfos (Nedlagd)
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDAAnnons:

Senaste nummer:

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
UtställningsEstetiskt Forum 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

2019-01-20
Divan 3-4 2018

2019-01-17
Lyrikvännen 5 2018

2019-01-16
Nutida Musik 273 2018

2019-01-15
Lira Musikmagasin 5 2018

2019-01-14
Balder 4 2018
Accent 8 2018
Populär Astronomi 4 2018

2019-01-11
Aiolos 60-61 2018

2019-01-09
UtställningsEstetiskt Forum 6 2018

2018-12-30
Kritiker 49-50 2018

2018-12-28
Fjärde Världen 3-4 2018

2018-12-25
Kuba 4 2018

Äldre resuméer