Innehåll #5-6 2020

Släkten Facht Lars-Olov Eriksson borrar på djupet, kartlägger och berättar
Lummelunda järnbruk
Holländare från Finland
Teknologiexport till Kurland
Familjedata från 1600-takt
- Mycket förut okänt

De 120 fotbollsplanernas ö. Kort summering av över 100 år Anders R Johansson

Bysantinska inflytanden på gotländska kyrkor Dick Wase

Om Fågelsång och Hundlund Lennart Petersson

Fattigstugan i Hangvar Åke Broberg

Dräpte lönnfött barn vid Allekvia 1758 (Rättegångsmaterial)

Mera ur Magnes dagbok, plus ett tiotal artiklar till...

Känslor under medeltid - vittnesbörd från i Visby Dick Wase

Rådhuset på Stora Torget Dick Wase

Besökande köpmäns gilleshus i medeltidsvisby Dick Wase

Talet då Roxybiografen invigdes med en Chaplinfilm 1936

När man började ge barnen två namn i dopet - Havdhen Som exenpel Anders R Johansson

Frågan om Jacobskyrkan - än en gång Dick Wase

Recensioner

Skäggiga damen på fornsalen Anders R Johansson

Beställ numret via info@haimdagar.se

Läs mer om utgivningen här.

Publicerad: 2020-12-20


Läs mer om Haimdagar i katalogen
Fler artiklar knutna till Haimdagar
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori REGIONALT


Annons:

Senaste nummer:

2021-04-09
Signum 3
Tiden Magasin 1 2021

2021-04-07
Populär Astronomi 1 2021

2021-04-06
Mimers brunn 1 2021
KLASS 1 2021
Galago 1 2021

2021-04-05
Bild & Bubbla 226 2021

2021-04-04
Mimers brunn 6 2020

2021-04-03
Mimers brunn 3 2020

2021-04-02
Mimers brunn 3 2020
Mimers brunn 4 2020

2021-04-01
Mimers brunn 1 2020
Mimers brunn 2 2020

2021-03-31
Kontrast Magasin 1 2021

2021-03-30
SocialPolitik 1 2021

2021-03-22
Medusa 1 2021

2021-03-21
Amnesty Press 1 2021

2021-03-18
Found Review 10 2020
Teatertidningen 1 2021

2021-03-14
Fjärde Världen 1-2 2021

2021-03-13
Byggnadskultur 1 2021

2021-03-11
Cirkeln 4 2020

2021-03-10
Tidig Musik 1 2021
OEI 90-91 2021

2021-03-09
Sydasien 1 2021
Med andra ord 105 2020

2021-03-08
Tiden Magasin 4 2020

2021-03-05
Populär Poesi 47 2020
Signum 2 2021

2021-03-04
Omkonst v9 2021

2021-03-03
Nordens Tidning 1 2021
Lira Musikmagasin 1 2021

2021-02-28
ponton 4 2020

2021-02-27
Orientaliska Studier 163 2020

2021-02-26
Konstperspektiv 1 2021

2021-02-23
Akvarellen 1 2021

2021-02-22
Opera 1 2021

2021-02-21
Accent 1 2021

2021-02-16
Byggnadskultur 4 2020

2021-02-10
Sydasien 1 2021

2021-02-08
Fronesis 68-69 2020

2021-02-05
Parnass 4 2020

2021-02-04
Tydningen 37-38 2020

2021-02-01
Current Swedish Archaeology 28 2020
Karavan 4 2020

2021-01-31
Karavan 3 2020

2021-01-30
Teatertidningen 5 2020
Balder 4 2020
Respons 6 2020

2021-01-29
Signum 1

Äldre resuméer