Omslag

Tack kära läsare för ert ekonomiska stöd! #5 2020

OPERA är oerhört tacksam för det ekonomiska stöd som våra prenumeranter har bistått oss med under sommaren och hösten. Genom er välvilja har det varit möjligt att producera årets sista nummer. Ett stort tack!

Strax före jul får vi besked från Statens kulturråd om hur tilldelningen blir när det gäller vårt produktionsstöd för 2021. Givetvis hoppas kulturtidskrifterna att den totala potten från regeringen skrivs upp ordentligt på grund av vad pandemin har ställt till med. Någon extra tilldelning för kulturtidskrifterna har inte skett under krisen.

Under hösten har det varit tillåtet med en publik om 50 personer på svenska scener, vilket regeringen sedan höjde till 300. Men lyckan blev kortvarig när coronapandemin tog fart igen, inte minst i vår omvärld. Risken för en andra våg är stor om vi inte följer Folkhälsomyndighetens och regeringens råd och rekommendationer. I dagsläget tillåts bara 50 personer i publiken. Många museer har stängt ner sin verksamhet till den 22 november. Bland våra svenska operahus har Göteborgsoperan gjort likadant – total lockdown.

I min ledare i nr 3/2018 skrev jag om Göteborgsoperans nya ledningsgrupp ”som anpassas för framtida utmaningar, för att ge mer rymd till konstnärligt arbete och bolagets stabilitet. Förändringen genomförs i syfte att frigöra mer tid åt kreativt arbete för konstnärlig personal och att skapa ökad tydlighet kring var beslut fattas och vem som är ansvarig”, så löd det i ett pressmeddelande.

GO:s ledningsgrupp består förutom av vd:n, Christina Björklund, av sju verksamhetschefer. Varför sitter det inga konstnärliga chefer i Göteborgsoperans ledningsgrupp? Jo, för att den förre konstnärlige chefen för opera/drama Stephen Langridge inte ville ingå i ledningsgruppen. Han ville helst regissera och förverkliga sig själv, snarare än att leda ett operahus. Han tycktes se sitt chefskap som en språngbräda mot internationella uppdrag. Den nye konstnärlige chefen, tysken Henning Ruhe, måste finna denna lösning fullständigt absurd ur ett tyskt perspektiv. I vilket ledande tyskt operahus och annat svenskt saknar man operachefer i en ledningsgrupp? Nu är verksamheten nerstängd. Tosca skulle ha ersatt nyuppsättningen av Nabucco. Premiären av Siegfried är i farozonen. Varför kan man inte spela för 50 personer i Göteborg när det går på både Kungliga Operan och Malmö Opera?

I numrets krönika skriver scenografen Lars-Åke Thessman om att man måste ge konsten en framträdande plats, kanske den främsta i ett samhälle. Det är det starkaste motgiftet mot fascism, diktatur, främlingsfientlighet, rasism och intolerans. När dessa rader skrivs är det valdag i USA och kvällen innan har ett fasansfullt terrorattentat ägt rum i Wien. Veckan dessförinnan ett terrordåd i Nice – med släckta människoliv som följd och många skadade. Vart är världen på väg?

Snart kan vi lägga detta märkliga år bakom oss och hoppas på en fredligare och mer coronafri värld. Med detta passar jag på att önska alla läsare, annonsörer och medarbetare God Jul och Gott Nytt År!

Publicerad: 2020-11-18

Köp Opera
Läs mer om Opera i katalogen
Fler artiklar knutna till Opera
Fler tidskrifter i kategori MUSIKAnnons:

Senaste nummer:

2021-01-19
Lira Musikmagasin 4 2020

2021-01-18
Omkonst v. 3 2021
Jefferson 4 2020

2021-01-12
Populär Poesi 46 2020

2021-01-10
Glänta 3 2020

2021-01-06
SocialPolitik 2 2020

2021-01-05
Populär Astronomi 4 2020

2021-01-03
Hjärnstorm 140-141 2020

2021-01-02
Accent 5 2020
Lyrikvännen 6 2020

2020-12-27
Akvarellen 4 2020

2020-12-23
Utställningskritik 6 2020

2020-12-22
Världshorisont 4 2020

2020-12-20
Haimdagar 5-6 2020

2020-12-19
Amnesty Press 4 2020

2020-12-18
Signum 8

2020-12-16
20TAL 2 2020
Tidig Musik 4 2020

2020-12-15
Medusa 4 2020

2020-12-14
KLASS 4 2020

2020-12-10
Nio-Fem 2 2020
Bild & Bubbla 224 2020

2020-12-05
Lyrikvännen 4-5 2020

2020-12-04
Parnass 3 2020

2020-12-01
Kritiker 56 2020

2020-11-30
Teatertidningen 4 2020

2020-11-29
Med andra ord 104 2020

2020-11-28
Accent 4 2929

2020-11-26
Cirkeln 3 2020

2020-11-25
Kontrast Magasin 2 2020

2020-11-24
Fronesis 66-67

2020-11-18
Fjärde Världen 3-4 2020
Opera 5 2020

2020-11-11
Bild & Bubbla 223 2020

2020-10-26
Konstperspektiv 4

2020-10-25
Nordens Tidning 3 2020
Lira Musikmagasin 3 2020

2020-10-21
Cirkeln 2 2020

2020-10-19
Utställningskritik 5 2020

2020-10-16
Signum 7
Sydasien 1 2020

2020-10-12
Divan 1-2 2020

2020-10-10
Världshorisont 3 2020

2020-10-09
Amnesty Press 3 2020

2020-10-08
Balder 3 2020
Haimdagar 3-4 2020
Medusa 3 2020
Tidig Musik 3 2020

2020-10-06
Tydningen 26 2020
ESSÄ 2 2020

Äldre resuméer