Innehåll Arche #66-67

Arche nr 66-67 Per Magnus Johansson

Centrum Philippe Sollers

Blindhet och klyvnad Maxim Grigoriev

Jag ser bara syskonpolitiker men ett Europa i kris behöver politiska fäder Julia Kristeva & Stefano Montefiori

Dikter ur ett Work in Progress Jesper Svenbro

Fadern Per Magnus Johansson

Att gestalta fadern Per Magnus Johansson & Nils Ramhøj

Om Nils Ramhøjs Bilder av en far Johannes Nordholm

Blå spår Naja Marie Aidt

Korta texter Ulrika Nielsen

"Odessa är, som alla vet, ett skarn till stad" Claes Caldenby

Göteborg - sex bilder Johan Linton & David Arvidsson

Den ryska antiken II Ilja Kalinin

Aleksandr Dejneka: den atletiska kroppens eviga återkomst Boris Groys

Utopins återkomst och "den sovjetiska antikens" andra liv Maria Engström

Rysk religiös filosofi i en sekulär tidsålder Kåre Johan Mjør

Muminsagan Annika Stiebe

Att historisera det vi idag benämner som depression Paul George Johansson

Tintoretto och arkitekturen Johan Linton

Två brev till Tintoretto Pietro Aretino

Dikter Rainer Maria Rilke


Publicerad: 2019-07-29

Köp Arche
Läs mer om Arche i katalogen
Fler artiklar knutna till Arche
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer