Veckans tidskrift (0527-0602)

Förra veckan avslutades med Söndagen 26 maj, val till den Europeiska unionens parlament och ovanligt många röstade inte bara i Sverige utan i hela Europa, dryga 50 procent. Dessutom en dramatisk VM-final i ishockey, där ett otippat Finland gick segrande ur kampen mot Kanada. Det här såg jag på SVT, men råkade i kanalzappandet fastna för en föreläsning av bildningsfightern Dick Harrison han höll 14 februari 2019 på Campus Skellefteå, Berättande för kunskap och bildning. Energifyllt och väl så dramatiskt som tidigare nämnda bataljer. Osökt för slagen in mig på veckans tidskrift där en debatt om open access gällande publicering av forskningsrön verkar svårhanterlig! Open access låter ju generöst och bra, alla får tillgång men bakom dylikt lurar kanske mindre bra konsekvenser. Vetenskapsrådet ger ut den här nättidskriften och fokus ligger på att bevaka aktuella forskningsfrågor och stimulerar till debatt om forskningens villkor.

Curies meny består av Nyheter, Debatt, Krönikor, Gästbloggar, Redaktionsbloggar och Poddar så mycket kan förekomma om än som sägs att man vill vara "mitt i forskningen". Jag fastnade utifrån ett av deras nyhetsbrev i en artikel undertecknad åtta professorer som är ledamöter i Lärarförbundets vetenskapliga råd. Rådet säger sig ställa "bakom Plan S, det europeiska initiativet för att vetenskapliga resultat från och med år 2020 ska publiceras öppet utan fördröjning". Plan S är ett initiativ från Science Europe, en sammanslutning av europeiska forskningsfinansiärer och utövare. Planen säger att vetenskapliga resultat som tagits fram med stöd av offentliga finansiärer från och med år 2020 skall publiceras öppet utan fördröjning. Rådet säger vidare "skulle möjliggöra för lärare att få tillgång till forskningsresultat utan att betala hutlösa summor".

Sägs vidare "Vi stödjer Riksbankens jubileumsfond, Formas och Forte, som redan valt att ansluta sig, och vill uppmana Vetenskapsrådet att ansluta sig till Plan S".

Super kan tyckas, vem som helst kan ta del av forskningen!? Men i tidigare artiklar ringar forskare in problemställningar kring idéen med Open Access Europas beslut om open access går för långt som är värda att ta i beaktande.
Eller som i en några veckor senare publicerad artikel Öppet brev om Plan S: Vi vill inte vara försökskaniner och i en underrubrik sägs från två forskare (Sveriges unga akademi), "Vi vill inte vara försökskaniner i ett politiskt experiment".
I den näst senaste artikeln för den här tråden Plan S riskerar forskningens kvalitet lyder det "Plan S medger från 1 januari 2020 inte publicering i tidskrifter som inte är gratis att läsa – ett kriterium som utesluter mer än 3/4 av de internationellt ledande tidskrifterna inom humaniora och samhällsvetenskap".
Med andra ord tror de det hela resultera i en större tidskriftsdöd!? Och vidare:
"Varför är vi oroade över Plan S när vi är eniga om det övergripande målet? För att främja målet om att forskningsresultat ska göras omedelbart och fullt tillgängliga lägger Plan S betydande restriktioner på var forskning kan publiceras. Plan S medger från 1 januari 2020 inte publicering i tidskrifter som inte är gratis att läsa – ett kriterium som utesluter mer än 3/4 av de internationellt ledande tidskrifterna i dagens tidskriftslandskap inom humaniora och samhällsvetenskap. Istället hänvisas vi till publicering i open acess (OA)-tidskrifter som inte har den vetenskapliga förankring som behövs för att ta fram ett prioriterat, redigerat och kollegialt granskat innehåll – en central funktion för de etablerade tidskrifterna".

Inte helt lätt att fatta förstånd om vad som är rådigast utifrån mängder av perspektiv kan jag tycka och då har jag bara nosat på aspekterna!?

Publicerad: 2019-05-28


Läs mer om Curie i katalogen
Fler artiklar knutna till Curie
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNING
Fler tidskrifter i kategori BILDNING & UNDERVISNING


Annons:

Senaste nummer:

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-25
Konstperspektiv 1

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

2019-12-06
Kritiker 52 2019

2019-12-05
Arkitekturtidskriften KRITIK #42/43

2019-11-30
ponton 3 2019

2019-11-27
Arche 68-69 2019

2019-11-26
Lira Musikmagasin 4 2019

2019-11-21
Opera 5 2019
Cirkeln 3 2019

2019-11-20
Parnass 4 2019
Kuba 3 2019
Byggnadskultur 3 2019

2019-11-13
Fjärde Världen 3-4 2019

2019-11-08
Accent 6-7 2019

2019-11-07
Fjärde Världen 2 2019
Utställningskritik 5 2019
Omkonst v 45 2019

Äldre resuméer