Arche, Årets Kulturtidskrift 2018

I år var det fjärde gången Arche nominerades, så kanske var det hög tid. För bara tre år sedan 2015 fick en tidskrift också med psykoanalytiska förtecken utmärkelsen Årets Kulturtidskrift, Divan. Freud med adepter bör känna sig nöjda. Enligt de försokratiska naturfilosoferna var Arche urämnet, alltings ursprung ett sätt att kanske betona en föreställning om verklighetens enhetliga karaktär. Nu kanske det här grundämnet inte är det första vi associerar till när vi hör Arche utan snarare en båge, en bro, en överbyggnad etc. Som metaforer funkar båda bra samtidigt för det jagade jaget. Per Magnus Johansson, redaktör säger att Arche har en stark förankring i den humanistiska och litterära historien. Han tror att man som intellektuell i Sverige idag måste driva sina projekt oberoende av om mass- eller etermedia uppmärksammar det hela.

Juryn motiverade sitt beslut med:
"I en tid med ett allt mer självbekräftande samtalsklimat bjuder Arche in läsaren till fördjupad förståelse och reflektion kring människans inre och yttre världar. Tidskriften, som ges ut av Freudianska föreningen, verkar i en humanistisk tradition med tyngdpunkt i kontinental teori, och sträcker sig med självklarhet ut ur nuets trånga glipa för att famna erfarenheter som vunnits för länge sedan och nyss. Det sker utan rågångar mellan psykoanalys, arkitektur, idéhistoria och estetik, med ett inkluderande tilltal men utan att tveka inför långsam läsning. Arche påminner var och en av oss om att det är ett arbete att bli människa, ett åtagande som aldrig upphör. Gediget till innehåll, med ett rikt bildmaterial och vackert formgivet blir Arche inte bara en tidskrift, men ett bokverk man vill bevara och återvända till.”

Så långt jag kunnat se har utnämningen inte omnämnts vidare i mass- och etermedia. Per Magnus Johansson, redaktör och ansvarig utgivare säger den 6:e oktober i ett tacktal från Paris och utlagt på på Arches hemsida:
"Stort tack till det ärorika Samfundet De Nio, till Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter och tack till Multipel.nu för det vackra konstverket. Priset – Årets Kulturtidskrift 2018 – betyder mycket för oss; vi är en grupp människor som under en tid, närmare bestämt sedan 2002, har försökt att försvara en humanistisk tradition, värjt oss mot att stämma in i de körer där alla är överens, vi har försökt premiera noggrannhet och uthållighet, försvarat ett kosmopolitiskt anslag, föreställt oss att estetik och etik kan sammanföras i en tidskrift, aldrig glömt att det finns flera viktiga ledtrådar för att förstå den komplicerade och stundtals skrämmande verklighet vi lever i. Vi har också tänkt att psykoanalys, arkitekturhistoria, idéhistoria, poesi, skönlitteratur och bildkonst kan befrukta varandra och från olika utgångspunkter belysa vår utsatthet. Och viktigaste av allt; att arbetet fortsätter och att det leds av ett gott och känsligt omdöme. Tiden kräver det av oss. Vi kommer att fortsätta att försöka anstränga oss".

Här i landet finns det två tidskrifter med ett tydligt psykoanalytiskt intresse, Arche och Divan. Båda har fått utmärkelsen Årets Kulturtidskrift och båda har ett relativt sett gott bidrag från Kulturrådet. Divan startade 1990 och 2002 startade föregångaren till Arche, Psykoanalytisk tid/skrift. Varför hoppade inte Freudianska föreningen på det tåg som redan fanns? Det är ju trots allt ett litet företag att hålla ordning på en förening och dessutom ge ut en tidskrift. Finns det något fundamentalt som skiljer tidskrifterna åt i deras syn på psykoanalysen och Freud? En av initiativtagarna Per Magnus Johansson säger:

– Psykoanalytisk Tid/Skrift – sedan 2011 Arche – uppstod som ett resultat av att det inom Freudianska föreningen i Göteborg fanns ett antal intellektuella psykologer och humanistiska forskare som hade ett gemensamt intresse i att systematisera sina studier. Detta ledde till att idén om en tidskrift uppkom. Flera av oss kände naturligtvis till Divan. Men det väsentliga var inte att be om att få vara med i ett redan befintligt sammanhang, utan att skapa ett nytt sådant. Vi var också vid tidpunkten i fråga placerade i Göteborg, medan Divan i huvudsak fanns i Stockholm. Jag tror att man kan tala om att det bland flera av oss inom Freudianska föreningen fanns ett genuint intresse för psykoanalysen. Ur det uppkom en önskan om att ge sig ut på ett intellektuellt äventyr. Jag har inte tänkt på skillnaden mellan vår så kallade syn på psykoanalysen och den syn som finns bland de dominerande personerna inom Divan. Skulle jag ge ett hastigt svar så kanske de inom Divan är mer postmodernistiskt präglade och att vi har en något starkare förankring i den humanistiska och litterära historien. Arches nära förhållande till den franska intellektuella historien är ju också tydligt och odiskutabelt. Intresset för arkitekturhistorien och dagens arkitektur likaså.  
 
Hur upplever ni att mass- och etermedia uppmärksammar tidskriften utmärkelsen? På deras hemsida syns att de är engagerade i seminarieverksamhet och föredrag etc plus att redaktören Per Magnus finns lite kors och tvärs och överallt. Det ger säkert en betydande spridning av Arche också? Finns det andra i föreningen som kan sprida, synliggöra Arche på ungefär samma sätt?
 
– Jag har sett att utmärkelsen noterats på några kultursidor i lokala tidningar, inte i bredare mediala sammanhang. Jag tror emellertid att man måste vara beredd på att som intellektuell i Sverige idag stå ut med ensamheten och driva sitt projekt helt oberoende av om massmedia eller etermedia uppmärksammar arbetet. Som en allvarligt sinnad skrivande och läsande person har nuet en begränsad betydelse och nuet är därmed inte helt utslagsgivande. Och det är sant för varje intellektuell var han eller hon än befinner sig i världen. 
Sven-Eric Liedman och jag har under de senaste månaderna haft några engagemang i Göteborg. Vi har bland annat varit på Stadsteatern i Göteborg och vi har också samtalat inom ramen för Freudianska föreningens föreläsningsverksamhet. Vid båda tillfällena var det helt proppfullt med människor. Många ville komma och lyssna till vårt samtal med anledning av vår bok En spricka i språket – Marx och Freud våra samtida. Inom gruppen som arbetar med Arche finns det flera begåvade, arbetsamma och känsliga personer som var och en på sitt sätt bidrar till att informationen om Arche sprids.
Jag tycker att Arche liksom mitt eget arbete får och har fått en rimlig plats, även om man alltid kan önska sig ytterligare uppmärksamhet och ett än tyngre erkännande. Icke desto mindre är jag och de andra som arbetar aktivt med Arche glada över att vi blev utnämnda till Årets kulturtidskrift. Det var och är betydelsefullt. Arbetet fortsätter emellertid som vanligt, säger Per Magnus Johansson – redaktör för Arche. 

Vinjettbild: Bo PetterssonPublicerad: 2018-10-14


Läs mer om Arche i katalogen
Fler artiklar knutna till Arche
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer