omslag

Arche #58-59

Arche nr 58-59 Per Magnus Johansson

Introduktion till Catherine Millot Per Magnus Johansson

Livet med Lacan Catherine Millot

Att glömläsa Philippe Sollers, Adrian Price, Guillame Roy

I nihilismens skugga: Om Camus Nietzsche Hans Ruin

Albert Camus: Noter om revolten och människans öde Michael Azar

Hoppet och det absurda i Franz Kafkas verk Albert Camus

Kore/Karyatid Helena Eriksson

Den ryska antiken. Från "den slaviska renässansen" till "den stalinistiska klassicismen" Ilja Kalinin

Antiken och den samtida ryska konsten. Timur Novikov och Nya akademin Maria Engström

Tyrannen, hjälten och den tragiska dimensionen Bruno Gentili

Kören av vi (tragedin) Ulf Karl Olov Nilsson

Platonsk kärlek II. Eros som tyrann och gud Mats Persson

Kleopatra: Tradering och projektion Håkan Möller

Gåtfullhetens mästare: Olof Sager-Nelson i Paris Johannes Nordholm

Freuds Drömtydning och Strindbergs Ett drömspel Per Magnus Johansson

Strindberg i New York Eszter Szalczer

Strindbergs Fadren 2016: att scena-grafera en dotter Astrid von Rosen

Tusen sevärdheter i Drömmen Johan Linton

Närmast sörjande Sara Mannheimer

En föreställning om hur mycket jag saknar T. Håkan Möller

På väg med Leonard Larry "Ratso" Sloman

Cohens röst Morgan Palmqvist

Han svärtar sidor varenda dag, livet igenom Adam Cohen

Att glömbygga Johan Linton

Publicerad: 2017-08-01

Köp Arche
Läs mer om Arche i katalogen
Fler artiklar knutna till Arche
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer