Omslag

Arche #60-61

Arche nr 60-61 Per Magnus Johansson

Introduktion till Marguerite Yourcenar David Arvidsson

Brev till Thomas Mann Marguerite Yourcenar

Piranesis svarta hjärna Marguerite Yourcenar

Alltets rum - Hadrianus arkitektur i Rom Johannes Nordholm

Arkitekturens återkomster - en oändlig introduktion Johan Linton

Piranesi och staden Peter Eisenman

Piranesi och Denvers centralbiblioteks sydfasad Michael Graves

Piranesi och Tokyo Tivoli Apartments Robert A. M. Stern

Piranesisk episkopalkyrka Robert Venturi & Denise Scott Brown

Piranesi och mitt arbete Daniel Liebeskind

Espace Piranesien Rem Koolhaas

Piranesis Carceri Peter Eisenman

Att lära av Rom Le Corbusier

Sixtinska kapellet av Michelangelo Le Corbusier

arkitektur - del ett Johan Linton

En arkitekturens äventyrare. Ett samtal med Alf Folmer om tiden hos Le Corbusier Johan Linton

Till Esfahan Claes Caldenby

Människans villkor Agnes Heller

Diagnos och psykoanalys Per Magnus Johansson

Det akademiska seminariets känslohistoria Thomas Karlsohn

Förlåt Annika Stiebe

Platonsk kärlek III: Eros och filosofi Mats Persson

Varför ska man läsa Karl Barth? Ola Sigurdson

Inledning till Karl Popper Ola Lindberg

Inledning till diskussionen Ola Lindberg

Varför avvisade Russell den sene Wittgenstein? Karl Popper, Peter Strawson & Geoffrey Warnock

Emily Dickinson, Söm för Söm Ulf Karl Olov Nilsson

11 dikter med Hjärnor Emily Dickinson

Mitt liv med Evert Taube Martin Nyström

Evert Taube Martin Nyström

Likgiltigheten Per Magnus Johansson

Publicerad: 2017-12-01

Köp Arche
Läs mer om Arche i katalogen
Fler artiklar knutna till Arche
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2020-02-25
Konstperspektiv 1

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

2019-12-06
Kritiker 52 2019

2019-12-05
Arkitekturtidskriften KRITIK #42/43

2019-11-30
ponton 3 2019

2019-11-27
Arche 68-69 2019

2019-11-26
Lira Musikmagasin 4 2019

2019-11-21
Opera 5 2019
Cirkeln 3 2019

2019-11-20
Parnass 4 2019
Kuba 3 2019
Byggnadskultur 3 2019

2019-11-13
Fjärde Världen 3-4 2019

2019-11-08
Accent 6-7 2019

2019-11-07
Fjärde Världen 2 2019
Utställningskritik 5 2019
Omkonst v 45 2019

2019-11-04
Konstperspektiv 4 2019

Äldre resuméer