Omslag

Arche #60-61

Arche nr 60-61 Per Magnus Johansson

Introduktion till Marguerite Yourcenar David Arvidsson

Brev till Thomas Mann Marguerite Yourcenar

Piranesis svarta hjärna Marguerite Yourcenar

Alltets rum - Hadrianus arkitektur i Rom Johannes Nordholm

Arkitekturens återkomster - en oändlig introduktion Johan Linton

Piranesi och staden Peter Eisenman

Piranesi och Denvers centralbiblioteks sydfasad Michael Graves

Piranesi och Tokyo Tivoli Apartments Robert A. M. Stern

Piranesisk episkopalkyrka Robert Venturi & Denise Scott Brown

Piranesi och mitt arbete Daniel Liebeskind

Espace Piranesien Rem Koolhaas

Piranesis Carceri Peter Eisenman

Att lära av Rom Le Corbusier

Sixtinska kapellet av Michelangelo Le Corbusier

arkitektur - del ett Johan Linton

En arkitekturens äventyrare. Ett samtal med Alf Folmer om tiden hos Le Corbusier Johan Linton

Till Esfahan Claes Caldenby

Människans villkor Agnes Heller

Diagnos och psykoanalys Per Magnus Johansson

Det akademiska seminariets känslohistoria Thomas Karlsohn

Förlåt Annika Stiebe

Platonsk kärlek III: Eros och filosofi Mats Persson

Varför ska man läsa Karl Barth? Ola Sigurdson

Inledning till Karl Popper Ola Lindberg

Inledning till diskussionen Ola Lindberg

Varför avvisade Russell den sene Wittgenstein? Karl Popper, Peter Strawson & Geoffrey Warnock

Emily Dickinson, Söm för Söm Ulf Karl Olov Nilsson

11 dikter med Hjärnor Emily Dickinson

Mitt liv med Evert Taube Martin Nyström

Evert Taube Martin Nyström

Likgiltigheten Per Magnus Johansson

Publicerad: 2017-12-01

Köp Arche
Läs mer om Arche i katalogen
Fler artiklar knutna till Arche
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019
Nordens Tidning 4 2018

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

Äldre resuméer