Omslag

Arche #60-61

Arche nr 60-61 Per Magnus Johansson

Introduktion till Marguerite Yourcenar David Arvidsson

Brev till Thomas Mann Marguerite Yourcenar

Piranesis svarta hjärna Marguerite Yourcenar

Alltets rum - Hadrianus arkitektur i Rom Johannes Nordholm

Arkitekturens återkomster - en oändlig introduktion Johan Linton

Piranesi och staden Peter Eisenman

Piranesi och Denvers centralbiblioteks sydfasad Michael Graves

Piranesi och Tokyo Tivoli Apartments Robert A. M. Stern

Piranesisk episkopalkyrka Robert Venturi & Denise Scott Brown

Piranesi och mitt arbete Daniel Liebeskind

Espace Piranesien Rem Koolhaas

Piranesis Carceri Peter Eisenman

Att lära av Rom Le Corbusier

Sixtinska kapellet av Michelangelo Le Corbusier

arkitektur - del ett Johan Linton

En arkitekturens äventyrare. Ett samtal med Alf Folmer om tiden hos Le Corbusier Johan Linton

Till Esfahan Claes Caldenby

Människans villkor Agnes Heller

Diagnos och psykoanalys Per Magnus Johansson

Det akademiska seminariets känslohistoria Thomas Karlsohn

Förlåt Annika Stiebe

Platonsk kärlek III: Eros och filosofi Mats Persson

Varför ska man läsa Karl Barth? Ola Sigurdson

Inledning till Karl Popper Ola Lindberg

Inledning till diskussionen Ola Lindberg

Varför avvisade Russell den sene Wittgenstein? Karl Popper, Peter Strawson & Geoffrey Warnock

Emily Dickinson, Söm för Söm Ulf Karl Olov Nilsson

11 dikter med Hjärnor Emily Dickinson

Mitt liv med Evert Taube Martin Nyström

Evert Taube Martin Nyström

Likgiltigheten Per Magnus Johansson

Publicerad: 2017-12-01

Köp Arche
Läs mer om Arche i katalogen
Fler artiklar knutna till Arche
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer