Omslag

Nordiskt samarbete #1 2018

Växande intresse för Norden Bo Andersson
Nordens tidning speglar framför allt aktuella frågor och samarbeten i Norden, har särskilda sidor för ett utbildningsnätverk och föreningssidor.

När det gäller frågor och samarbeten i Norden. Just nu växer intresset för Norden igen. Både kritiker och sympatisörer höjer sin röst.

Kritikerna vill inte se Norden som något man jämför sig med runt om i Världen. Sympatisörerna vill just det, samtidigt som de vill bevara, anpassa, vid behov vidareutveckla, förbättra och förnya den nordiska samhällsmodellen.

Ett stort antal artiklar har senaste tiden vädrat från om ett nordiskt statsförbund alternativt en förbundsstat. Även ledarskribenter och ett antal riksdagspolitiker i de nordiska länderna har engagerat sig. Och frågan om ett starkare nordiskt medborgarskap har fått stöd i nordiska rådet och mellan regeringarna som exempelvis e-legitimation.

När det gäller utbildningsnätverket så kommer det ta ytterligare steg under 2018. Dels genom en ny idé om samverkan Sverige och Finland, berörda fonder, de nordiska pärlorna och Nordplus. Det ligger på ritningsbordet. Dels genom att Pohjola Norden bygger en Nordisk App för mobiler där individer, grupper och nätverk kan mötas på digitalt vis. Det är väldigt roligt för Pohjola Norden och bra för hela Nordenrörelsen.

När det gäller föreningarna är jag väldigt glad över allt som kommer in. Det är en allt vitalare rörelse också i lokalavdelningarna.

Glöm inte att ha möten om det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet i år.

Hoppas ni får en trevlig läsning.


Nordiskt samhällsbygge pågår Sinikka Bohlin

Ordet ”Samhälle” omfattar som exempel individers sammanslutningar, sällskap, samfund och samfälligheter, sociala kretsar och kollegium, intressegrupper och nätverk, geografiska områden (bebyggelse, tätort mm) och sammanhållning inom och mellan dem. Det finns alltså många olika typer av samhällen med delvis olika samhällskultur i de öppna nordiska medborgarstaterna och i till exempel Norden.

För att bland annat diskutera olika intressen, idéer, åsikter och komma överens har vi i Norden/Sverige utvecklat den politiska demokratin ungefär som Herbert Tingsten beskrev detsamma:
”Tron på demokratin är icke en politisk åskådning i samma
mening som exempelvis konservatism, liberalism och socialism.
Den innebär en uppfattning om statsstyrelsens form, om
tekniken för politiska avgöranden, icke om de statliga beslutens
innehåll och samhällets struktur. Den kan alltså betraktas som
ett slags överideologi, i den meningen nämligen, att den är
gemensam för skilda politiska åskådningar. Man är demokrat,
men därjämte konservativ, liberal eller socialist.”

Att vara demokrat i vid betydelse är sammanhållande, ett samhällsband. I den svenska grundlagen återfinns denna demokratitanke och omfattar det Torbjörn Fälldin kallade ”den svenska värdegemenskapen”. I grundlagens portalparagraf står det:
”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors
lika värde och för den enskilda människans frihet och
värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella
välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.
Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad
och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och
för goda förutsättningar för hälsa. Det allmänna ska främja en
hållbar utveckling... (ur ledaren)


Klimatförändringar ger stora effekter för Östersjön Bo Andersson

Britt Lundberg har fört Norden tätare samman

Nordens tidning mötte Margot Wallström för ett samtal om nordisk identitet, samarbetspolitik och #metoo Ann-Louise Rönestål Ek

Nordiska energiministrar stärker samarbetet

Isländska statsbesöket Håkan Söderberg
I samband med den isländska presidentens besök i januari gjordes för första gången ett gemensamt pressuttalande från presidenten och den svenska kungen. Båda poängterade värdet av samarbetet mellan länderna.

Historiskt nedslag: Louis De Geer – den förste ordföranden Leif Jacobson
År 1919 bildades Föreningen Norden. Om ett drygt år är det med andra ord dags att fira föreningens första 100 år.

Nytt samarbetsprogram banar väg för nordiska innovationer

Island inför ny lag för att minska löneskillnader mellan könen Annika Nordenstam

Självmord i Norden – ökat samarbete behövs Carsten Jensen

Skolan – en grund för inkludering av nyanlända barn och unga Anna Gärdegård

Släpp in Norden i klassrummet

Nordisk biblioteksvecka blir Nordisk litteraturvecka

(S) gör det svårare för företagare att dumpa lönerna Mia Nikali

Nordens litteratur i världen

Kodex för nordisk skolledaretik

Nordiska rådet i EU – tillsammans är vi starkare

En nordisk variant av politisk populism Henrik Wilén

I den nordiska folkbildningens tjänst Claes Wiklund


”Nordiskt samarbete behöver en nystart” Bertil Jobeus

Nordisk demokrati Bo Andersson

Mer medborgerligt nordiskt samarbete och utbyte Bo Andersson

Om ideell marknadsföring Bo Andersson

Lär mer om folkbildning

Lär mer om folkbildning


Erindring om Norden Esben Ørberg

och så mängder notiser Så in i Norden


Publicerad: 2018-04-26

Köp Nordens Tidning
Läs mer om Nordens Tidning i katalogen
Fler artiklar knutna till Nordens Tidning
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

Äldre resuméer