Signum nr 4

Signum nr 4

Ledare

Magdalena Dahlborg: Var nyktra och vaksamma men inte rädda
– I det här numret av Signum vill vi bidra till det gemensamma samtalet om AI och några av de frågor som uppstår i ljuset av de nya tekniska möjligheterna.


Krönika

Britt Östlund: Kan AI göra oss lyckligare?


Aktuellt

Olle Brandt: Katolikerna blir fler – prästerna färre
– Den katolska kyrkans senaste statistiska årsbok.


Tema: Artificiell intelligens

Kim Solin: Mystifiering och avmystifiering av artificiell intelligens
– Om riskerna med att förmänskliga men också mystifiera tekniken.

Mårten Björk: Intelligensen bortom artefakterna
– När begreppet artificiell intelligens myntades 1956 reducerades intelligens till arbete och teknik.

Stefan Lindholm: Artificiell intelligens och etik – livet efter ChatGPT
– Generativ AI ställer oss inför nya etiska frågor om ansvar och insyn.

Tomas Ekenberg och Erik Åkerlund: Ett dygdigt databruk
– Om AI i undervisningen.

Johan Eddebo: En föga gåtfull spegelbild
– Om riskerna med att kompensera för sina egna tillkortakommanden genom att använda teknologin som genväg.

Meghan Quinlan: Att drömma kultur – AI-konst som medskapande
– AI-system är inte medvetna. Om den föreställningen får fäste riskerar konstnärerna bakom verktygen att bli förbisedda.


Utställning

Anna Dunér: Liv i Norden under 500 år – bredd och djup i ny utställning
– Nordiska museets nya permanenta utställning.


Film

Tytti Soila: Fåglar och andra tecken
– Om ljud och det tudelade rummet i filmen The Zone of Interest.


Minnesforskning

Ola Sigurdson: Monoteism och minne – Jan Assmann in memoriam


Opera

Barbara Crostini: Bogoluchie på Folkoperan
– Ett nutida möte med mystikern den helige Symeon den nye teologen.


Bokrevy

Maria Green
– Andrzej Tichý: Händelseboken.

Magnus Nyman
– Gunnar Petri: Upplysningen.

Ulf Bjereld
–Jesus och politiken.

Hans Gunnar Adén
– Nils Bildt: Putins vidriga krig.

Jörg Nies
– Mårten Björk: The Politics of Immortality in Rosenzweig, Barth and Goldberg.

Helena Bodin
– Jesper Högström: Minnet och rädslan. En biografi över Gunnar Ekelöf.

Anders Piltz
– Erik Bergman: Constructing Saint Birgitta.

Ingvar Fogelqvist
– Birgittine Circles.

Andreas Mazetti
– Våre forfedres Kirke.


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2024-05-31

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2024-06-28
Signum 5

2024-06-25
Opera 3 2024

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

Äldre resuméer