omslagsbild

UEForum #5 2016

UEForums senhöstnummer har landat! Och vilken höst vi haft i museivärlden, med en debatt som slagit alla rekord i engagemang för vårt gemensamma kulturarv! Naturligtvis speglar vi debatten både i detta nummer och i nästa som kommer i december.

Förutom kulturpolitik innehåller det här numret en intressant kompott av Krakow, Köpenhamn, Kina, konst, marionetter, papper och andra dyrgripar samt två provocerande deviser, ”Kunst macht frei” respektive "Tänka fritt är stort men tänka rätt är större".

Välkommen att bli engagerad och berörd!

SYNPUNKTEN
Pia Cederholm
Vem vet mest om inte museet? Museer måste samla både föremål och kunskaper.

RECENSIONER
Magnus Berg
Ännu mer värde med en app Plötsligt vet vi vad en tematisk utställning är.
Ewa Wadell Mäktiga medicis pappersprakt Renässansen återuppstår i Livrustkammaren.
Jan Ohlin Med 1700-talsvind i seglen Ombord på utställningen Resenärerna på Sjöhistoriska.

REPORTAGE
Agneta Sommansson
och Ulla Arnell Korsvägar till öppna möten Reflektioner över resan, vägen och målet.

VÄRLDEN
Kenneth Hermele
Mellan Schindler och Gestapo Omtumlande hemkomst från Krakow.
Tove Alderin Svart hål mitt i rummet Tyngdlösa utställningar i Köpenhamn.

ESSÄ
Michael Meschke Essäernas sista dans Sorg över den styvmoderliga behandlingen av Marionettmuseet.

LITTERATUR
Klas Grinell
Gediget om världskulturmuseet Johan Lunds tunga avhandling Museet vid Korsvägen.

FORUM
Ralph Hermansson
Museet som uppfostringsanstalt Ett utställningsbesök som lämnar en fadd smak i munnen.
Margareta Alin Hegelund Var ska museet ligga om inte i tiden? Vad nytänkande museer kan bidra med.

Systertidskriften Danske Museer lanserar en ny webbplats danskemuseer.dk.


Publicerad: 2016-11-27

Köp Utställningskritik
Läs mer om Utställningskritik i katalogen
Fler artiklar knutna till Utställningskritik
Fler tidskrifter i kategori DANS, FILM, TEATER & UTSTÄLLNINGARAnnons:

Senaste nummer:

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020
Accent 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Sydasien 2 2018

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-05
Sydasien 1 2018

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

Äldre resuméer