Artiklar från 10TAL

Speglingar och slagfält
2014-03-01 Hur låter dagens poli­tiska poesi? Årets första Klubb10TAL inviterar till en kväll i de poetiska slagfältens tecken. Vi får höra författarna Ghayath Almadhoun, Marie Silkeberg, Johan Jönson och Athena Farrokhzad läsa och samtala om sina aktuella diktsamlingar på Teater Brunnsgatan Fyra, Stockholm. Det blir även musik, dans, vide­o­po­esi och till­fäl­len att mingla i tea­terns bar och foajé. »

Återförtrollning!
2013-12-13 Klubb 10TAL bjuder på litteratur, musik, dans och performance. Kvällens tema är ”Återförtrollning”. Till teatern kommer folk-rock-soul-bandet Brothers Among Wera, Beate Grimsrud, Isabelle Ståhl, Jonna Bornemark, Jonas Gren, Maria Fänge och duetten Sitting.»

Gurlesque
2013-12-13 I nya num­ret av 10TAL, dis­ku­te­rar bland andra Aase Berg, Joyelle McSweeney, Dan Jönsson och Johannes Göransson gur­lesk poesi från fyra världs­de­lar, femi­ni­ni­te­ten som vapen och över­drif­ter­nas este­tik. Författaren Sara Tuss Efrik och konst­nä­ren Mark Efrik Hammarberg bidrar med ett stort gemen­samt konst­pro­jekt i ord och bild. I num­ret pre­sen­te­ras också nio gur­leska poe­ter från Korea, USA och Sydamerika, lik­som nyskrivna dik­ter av Leif Holmstrand och Matilda Södergran. Illustrationer av Beata Boucht, Stina Kajaso, Emeli Theander och Lukas Möllersten.»

Gurlesque
2013-11-27 Temat för Stockholms Internationella Poesifestival är "Gurlesque" vilket står för en femi­nis­tisk ström­ning i lit­te­ra­tu­ren som uttryc­ker såväl femi­ni­ni­tet och soc­ker­sö­taste gul­lig­het som gro­tes­ke­rier och våld­sam­het. En maximalistisk estetik som blandar högt och lågt Riot Grrl med Harajuku-looken, Disney- med splat­ter­film, HC Andersen med Sylvia Plath.»

Bära Kropp
Omslag #14 10TAL 2013-10-06 Den danska poeten Olga Ravn intervjuas om kropp och skrivande. Kajsa Ekis Ekman intervjuar den rumänska författaren Ioana Nicolaie i "Graviditeten som existensiell kraft". Collage av Herta Müller och John Ashbery.»

Sover kulturdebatten?
2013-08-30 Nu väcker Klubb 10TAL liv i Fredrik Reinfelds 20 år gamla bok bok "Det sovande folket". Där argu­men­te­rar han för att sta­ten ska minska sina åta­gan­den för väl­fär­d och ansvar för utbild­ning, kul­tur och medier. Samtalet leds av radioteaterns chef Stina Oscarsson och medverkar gör Sara Beischer, Elof Hellström och Jonathan Möller. »

Klimatsorg
2013-06-08 Vilken roll kan lit­te­ra­tu­ren och kons­ten spela för ett eko­lo­giskt upp­vak­nande? I det nya dub­bel­num­ret ”Klimatsorg” under­sö­ker vi hur eko­lo­giska per­spek­tiv gestal­tas i dagens lit­te­ra­tur och konst, och om kons­ten kan vara en möj­lig stra­tegi för att mobi­li­sera ett mil­jö­en­ga­ge­mang och för­svar för livet på jorden.»

Ekofest med 10TAL
2013-05-07 I samband med att 10TAL släpper sitt ekonummer arrangeras de ekofest på Nobelmuseet. Den 17 maj har 10TAL release fest för numret Klimatsorg med uppläsningar, musik och samtal i Nobelmuseets Tranströmer-utställning. På scen bland andra Love Antell och SKRIET med Eva Engström. Det kommer bjudas på musik, uppläs­ningar och samtal.»

Invigning av 10TALs tem­po­rära folkbibliotek
2013-04-10 10TAL och Temporära konst­hal­len (Danvikens Hospital) lyfter fram dis­kus­sio­nen om för- och nack­de­larna kring att pri­va­ti­sera kom­mu­nala folk­bild­nings­verk­sam­he­ter. 10TAL fyl­ler bib­li­o­te­ket med den sam­lade utgiv­ning - över 32 års kul­tur­histora! »

Poesibazaren
2013-04-07 10TAL bju­der in till poe­si­ba­zar på Stockholms Stadsbibliotek. De medverkande för­fat­tare har debuterat hos dem som Alberte Bremberg, Jonas Axel Gren, Jack Hildén, David Lagercrantz, Li Songqiao, Tom W-O Silkeberg, Mimi Åkes­son med flera.»

I vilka medier framträder den nya litteraturen?
2013-03-20 10TAL följer upp sitt senaste nummer <em>Komma ut</em> på litteraturfestivalen Textival i Göteborg.»


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  10TAL

Annons:

Senaste nummer:

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018

Äldre resuméer