Artiklar från Tydningen

Tydningen #8 Självbiografi
Omslag: Viktor Fordell 2015-02-15 Tydningens åttonde nummer blir självbiografins skönlitterära uppbrott och återfödelse. Det återtar gränslandet där författaren och diktjaget är oskiljaktiga och separerade. Numret är ett medvetet spretigt ur...»

Tydningen #6/7 Humanioras potential OCH Den gränslösa människan
2013-01-02 Dubbelnummer av Tidskriften Tydningen. I Tydningen nummer 6 griper vi an temat humanioras potential. Efter meddelandet om att antalet utbildningsplatser inom humaniora på universitetet kommer skäras ned 2...»

Tydningen #5: Brott och frigörelse
Tydningen #5 omslag Sebastian Larsmo 2012-10-19 Vem känner inte igen den berusande glädjen i ett gränsöverskridande? Det stilla ruset som uppstår när man överträder en regel, ett påbud eller en konvention. Brottet kan vara explicit och exhibitionistiskt, ...»

Tydningen #4: Fragment
2012-03-20 Det första man frågar sig när man ställs inför temat är vad det är som utgör ett fragment; en del av en helhet där helheten har gått förlorad och allt som finns kvar är ett brottstycke, en spillra av sitt forna fullständiga varande. De litterära fragmentet har inom sig ett löfte om att det finns något mer att tillgå; det ger läsare en förväntan ett hopp om att spillran kan bli hel. Ur detta perspektiv ter sig fragmentet nästan löjeväckande patetiskt som form. De liknar drivveden som samlas på stenstranden: Linor, plankor, frigolit och deformerad plast. Vandraren ser på dessa ting som tecken och som frågor; vad har de varit del av, varför ligger de här och vad betyder de? »

Tydningen #3: Amatör
2012-01-24 I senaste numret utreder vi begreppet amatör och amatörism. Vad går gränsen mellan den professionella och amatören och är en sådan uppdelning nödvändig eller ens önskvärd? Amatören kommer från latinets amato...»


« Förra sidan |
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Tydningen

Annons:

Senaste nummer:

2023-01-29
Divan 3-4 2022

2023-01-27
Signum 1

2023-01-22
Sydasien 4 2022

2023-01-20
Medusa 4 2022

2023-01-18
Akvarellen 4 2022
Omkonst dec 2022

2023-01-13
Världshorisont 4 2022

2023-01-12
Kontrast Magasin 3-4 2022

2023-01-04
Teatertidningen 5 2022

2023-01-02
Hjärnstorm 150 2022

2022-12-30
OEI 96-97 2022

2022-12-27
Balder 4 2022

2022-12-24
Amnesty Press 4 2022

2022-12-22
Nordens Tidning 4 2022

2022-12-18
Haimdagar 5-6 2022

2022-12-16
Tidig Musik 4 2022

2022-12-10
Fjärde Världen 4 2022

2022-12-08
Signum 8
Galago 154 2022

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-15
Världshorisont 3 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-05
Teatertidningen 4 2022

2022-11-02
Balder 3 2022
Sydasien 3 2022

2022-11-01
Verk. 4 2022
FLM 3-4 2022
Judisk Krönika 3 2022

2022-10-31
Nio-Fem 2 2022

2022-10-29
Parnass 3 2022

2022-10-27
Signum 7

2022-10-26
Konstperspektiv 4

2022-10-21
Fronesis 74-75 2022

2022-10-15
Signum 6
Omkonst sept. 2022

2022-10-11
Glänta 1-2 2022

2022-10-10
Med andra ord 112 2022

2022-10-06
FokusKina 3 2022

2022-10-05
Populär Astronomi 3 2022

2022-10-03
Akvarellen 3 2022
Kontrast Magasin 1-2 2022

2022-10-02
Medusa 3 2022

2022-10-01
Tidig Musik 3 2022

2022-09-29
Amnesty Press 3 2022

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

Äldre resuméer