Artiklar från Medusa

Innehåll #1 2016
2016-03-24 Nero (54-68 e.kr.) var den siste kejsaren av den julisk-claudiska ätten och är en de mest omskrivna romerska personligheterna. Med hjälp av psykoanalys utforskar Eleonora Gröning den unge kejsarens sökande efter en identitet, samt undersöker Neros ofta stormiga relation med sin moder Agrippina.»

Innehåll #4 2015
2015-12-18 Medelhavsmuseet har just nu en miniutställning bestående av två porträtt från Palmyra. Intendenten Christian Mühlenbock skriver om de två porträttten och berättar om de senaste händelserna i Palmyra och på andra arkeologiska platser som påverkats av förstörelse och plundring i krigens spår.»

Medusa 35 år
2015-10-06 Med anledning av att den populärvetenskapliga tidskriften Medusa fyller 35 år publicerar man på hemsidan en text från första numret. Där får vi stifta bekantskap med en av sex systrar, Medusa som behöll sin kraft att petrifiera trots att kropp och huvud åtskiljdes av Perseus.»

Innehåll #3 2015
 Omslag: Minotaurus, avbildad av Londonmålaren på en attisk kylix frau ca 515 f.Kr. 2015-09-16 Hur såg det antika Grekland och Rom på pyramiderna? Vem var Aristokrates? Dekoration eller poetisk fördjupning? Om de antika fragmenten i Odyssaus Elytis diktcykel To Axion Esti. Språkens uppkomst och historia. En Spjutbärares liv. Att samla kunskap online. Mynt på Uppsala universitet och Alvin-databasen. Medusa.»

Innehåll #2 2015
2015-06-16 Paul Linjamaas berättar om den religionshistoriska bakgrunden till att fisken blivit en symbol för kristendomen och varför vi hittar fisksymbolen och ordet ICHTHYS på många arkeologiska 15'nd från de första århundradena. En fascinerande tanke att föreställa sig de konsekvenser för hela den västerländska kulturen, om karthagerna hade avgått med den slutliga segern i kampen, först mot greker och sedan mot romare. Läs mer i Sven-Tage Teodorsson artikel. Martina Björk skildrar arbetet med översättningen av en sorgedikt från augusteisk tid. Den översatta texten målar en bild av en fars oändliga sorg över sina barns för tidiga död.»

Innehåll #1 2105
2015-03-25 Förtärde fornkristna människokött under sina sammankomster, fann amatörarkeologen Heinrich Schliemann en större guldskatt i Troja, hur är det med referenserna i Bibeln i Egyptiska källor till Moses och mycket mer i första numret 2015 av Medusa.»

Innehåll #4 2014
På omslaget en fisktallrik från Kampanien, Italien. 2015-01-08 Den antika skulpturkonsten bjuder på många mästerverk. Unika föremål som uppskattas oavsett tid eller kultur. Men föreställningen om vad som är ett mästerverk är inte universell. Läs om hur antikens konst påverkar vår bild av andra kulturer. Länge har man ansett att fisk iförsta hand ingick i kosthållet hos den välbärgade delen av romerska samhället. Nya j5ind från Herculaneum visar att arkeologiskt material och historiska källor "inte alltid talar samma språk". Mer om det i Dominic Ingemarks artikel "Fisk. Bara för de förmögna?" I artikeln "De grekiska nazisterna missbrukar arvet från antiken" berättar Torsten Rönnerstrand om det grekiska partiet ChryslAvgl och hur rörelsen utvecklats från en nationalsocialistisk tidskrift till att bli ett parti med 18 platser i det grekiska parlamentet med över 6 % av rösterna i det senaste valet.»

Om innehållet #3 2014
2014-11-07 Vad har George W. Bush och Alexander den store gemensamt? De ärvde båda konflikter i Mellanöstern av sina fäder. Dessutom ville de ha makten över områden som ligger i dagens Irak, vilket gjorde att de båda blev indragna i långdragna konflikter i området. Nutid möter dåtid i artikeln Guldkungens förlorade värld av Denis Searby.»

Om innehållet #2 2014
2014-10-07 Mårten Ericson reder ut fakta och fiktion kring maratonloppets antika förlaga och Gunilla Bohman skildrar hur pater familias makt successivt försvagades under den romerska kejsartiden.»

Innehåll #1 2014
2014-03-21 I detta nummer av Medusa bjuder Peter M Fischer på en aktuell inblick i det svenska Jordanienprojektets arkeologiska arbete. Theramenes, Thrasybulos och Alkibiades var några av de atenska statsmän som var med och påverkade händelseutvecklingen under det peloponnesiska kriget. I detta nummer kan vi läsa mer om dessa mäns politiska rävspel och samtidigt få oss enfunderare över hur man under denna oroliga tid i Greklands historia förhöll sig till gisslan tagande. Vi fortsätter också vår rundvandring kring Neapelbukten: Henrik Boman berättar bland annat om den romerska storstaden Pozzuoli och om Neapels underjordiska katakomber. »

Innehåll #4 2013
2013-12-20 Läs om hur politik och konfliktformar historieskrivningen och hur kulturarvet används på Cypern. Öns historia beskrivs å ena sidan som starkt kopplad till den grekiska antiken och å andra sidan som en plats med ett mångkulturellt arv.»


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Medusa

Annons:

Senaste nummer:

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-25
Konstperspektiv 4

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021
Bild & Bubbla 227 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021
Karavan 2 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-24
Utställningskritik 4 2021

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-21
Cirkeln 2 2021

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

Äldre resuméer