Omslag

Kulturarv #4 2017

I händerna har du nu ett temanummer av tidskriften Medusa med fokus på det antika kulturarvet. Ett ämne som fått mycket uppmärksamhet i pressen och som väcker mycket känslor - inlägget! och debatterna har kommit från olika aktörer med varierande agendor. Tidskriften Medusa minns särskilt väl nedläggningshotet mot de svenska forskningsinstituten i Athen, Rom och Istanbul, och frågan om minskade eller indragna bidrag till kulturtidskrifter från Kulturrådet (då en av våra redaktionsmedlemmar deltog i en demonstration och symboliskt klippte sönder vår tidskrift!). Sådana förändringar hade fått förödande konsekvenser, inte minst för Medusa.

Eftersom debatten har pågått i olika medier är det svårt att få ett helhetsgrepp om den. Medusas intention har varit att samla så många aktörer som möjligt, för att de ska få presentera sin syn på det antika kulturarvet (geografiskt sett Medelhavsområdet, Främre Orienten och Egypten). Vi har efterfrågat artiklar från representanter för olika partier (kulturminister Alice Bah Kunke och Birgitta Ohlsson, som har engagerat sig i återuppbyggandet av Palmyra), museivärlden (chefen för Medelhavsmuseet Ann Follin), den
akademiska världen (antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, konstvetenskap), olika organisationer som verkar inom kulturarvssf'åren (Unesco, svenska Parthenonkommittén,
Kulturarv utan gränser m.fl.) samt journalister och debattörer för att få just deras perspektiv på ämnet.

Vår förfrågan har tagits väl emot från akademins sida, och forskarna som bidragit representerar ämnena antikens kultur och samhällsliv, arkeologi och konstvetenskap. Från organisationer och institut fick vi också positiva svar, och Unesco och Kulturarv utan gränser har bidragit med artiklar. Det som dock är beklagligt är att det är tyst från vår kulturminister och från Medelhavsmuseet - det hade varit värdefullt för den demokratiska debatten om de hade tagit chansen att föra fram hur de ser på det antika kulturarvet.

Förutom att vår egen läsekrets kommer att få en mer samlad bild av diskussioner som förts och förs kan Medusa även se en användning av temanumret som inspiration till diskussioner inom undervisning på såväl gymnasie- som universitetsnivå. Och med detta nummer smygstartar Medusa även 2018, som Europaparlamentet utsett till kulturarvsår. Det
europeiska kulturarvet kommer att lyftas fram genom bl.a. debatter och utställningar. Som Medusaläsare är du i framkant och fullt rustad för att hänga med i kulturarvsåret!

Maria Lowe Fri, Chefredaktör och ansvarig utgivare


Portik som politik Fredrik Krohn Andersson & Anna Källén

Unesco och arbetet med att bevara världens kulturarv Mats Djurberg

Palmyras kända lejon restaurerat Madelene Holm

Svenskt stöd för Balkans klassiska kulturarv Johan Mårtelius

Libyens hotade kulturarv - välbevarade fornminnen skövlas Kristian Göransson

Vad är ett kulturarv? Reflektioner kring en debatt Johannes Siapkas

Medelhavsmuseet Marianne Bjerre Jansson

Akropolis i plast Lena Klintberg

Nobelpristagarnas Homeros: Om Seferis, Elytis, Walcott och Bob Dylan Torsten Rönnerstrand

Recensioner

Medusa tipsar

Ellen Thesleffs Medusa Adam Korpskog


Publicerad: 2017-12-30

Köp Medusa
Läs mer om Medusa i katalogen
Fler artiklar knutna till Medusa
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA
Fler tidskrifter i kategori ARKEOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019
Nordens Tidning 4 2018

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

Äldre resuméer