Omslag

Kulturarv #4 2017

I händerna har du nu ett temanummer av tidskriften Medusa med fokus på det antika kulturarvet. Ett ämne som fått mycket uppmärksamhet i pressen och som väcker mycket känslor - inlägget! och debatterna har kommit från olika aktörer med varierande agendor. Tidskriften Medusa minns särskilt väl nedläggningshotet mot de svenska forskningsinstituten i Athen, Rom och Istanbul, och frågan om minskade eller indragna bidrag till kulturtidskrifter från Kulturrådet (då en av våra redaktionsmedlemmar deltog i en demonstration och symboliskt klippte sönder vår tidskrift!). Sådana förändringar hade fått förödande konsekvenser, inte minst för Medusa.

Eftersom debatten har pågått i olika medier är det svårt att få ett helhetsgrepp om den. Medusas intention har varit att samla så många aktörer som möjligt, för att de ska få presentera sin syn på det antika kulturarvet (geografiskt sett Medelhavsområdet, Främre Orienten och Egypten). Vi har efterfrågat artiklar från representanter för olika partier (kulturminister Alice Bah Kunke och Birgitta Ohlsson, som har engagerat sig i återuppbyggandet av Palmyra), museivärlden (chefen för Medelhavsmuseet Ann Follin), den
akademiska världen (antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, konstvetenskap), olika organisationer som verkar inom kulturarvssf'åren (Unesco, svenska Parthenonkommittén,
Kulturarv utan gränser m.fl.) samt journalister och debattörer för att få just deras perspektiv på ämnet.

Vår förfrågan har tagits väl emot från akademins sida, och forskarna som bidragit representerar ämnena antikens kultur och samhällsliv, arkeologi och konstvetenskap. Från organisationer och institut fick vi också positiva svar, och Unesco och Kulturarv utan gränser har bidragit med artiklar. Det som dock är beklagligt är att det är tyst från vår kulturminister och från Medelhavsmuseet - det hade varit värdefullt för den demokratiska debatten om de hade tagit chansen att föra fram hur de ser på det antika kulturarvet.

Förutom att vår egen läsekrets kommer att få en mer samlad bild av diskussioner som förts och förs kan Medusa även se en användning av temanumret som inspiration till diskussioner inom undervisning på såväl gymnasie- som universitetsnivå. Och med detta nummer smygstartar Medusa även 2018, som Europaparlamentet utsett till kulturarvsår. Det
europeiska kulturarvet kommer att lyftas fram genom bl.a. debatter och utställningar. Som Medusaläsare är du i framkant och fullt rustad för att hänga med i kulturarvsåret!

Maria Lowe Fri, Chefredaktör och ansvarig utgivare


Portik som politik Fredrik Krohn Andersson & Anna Källén

Unesco och arbetet med att bevara världens kulturarv Mats Djurberg

Palmyras kända lejon restaurerat Madelene Holm

Svenskt stöd för Balkans klassiska kulturarv Johan Mårtelius

Libyens hotade kulturarv - välbevarade fornminnen skövlas Kristian Göransson

Vad är ett kulturarv? Reflektioner kring en debatt Johannes Siapkas

Medelhavsmuseet Marianne Bjerre Jansson

Akropolis i plast Lena Klintberg

Nobelpristagarnas Homeros: Om Seferis, Elytis, Walcott och Bob Dylan Torsten Rönnerstrand

Recensioner

Medusa tipsar

Ellen Thesleffs Medusa Adam Korpskog


Publicerad: 2017-12-30

Köp Medusa
Läs mer om Medusa i katalogen
Fler artiklar knutna till Medusa
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA
Fler tidskrifter i kategori ARKEOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020
Accent 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Sydasien 2 2018

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-05
Sydasien 1 2018

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

Äldre resuméer