Artiklar från Judisk Krönika

Särart och del av
Omslagsbilder Judisk Krönika 2009-06-17 Judisk krönika är en tidskrift som vänder sig till en bred läsekrets, "långt utanför den judiska läsekretsen" säger chefsredaktören Jackie Jakubowski i en e-post- och telefonintervju. tidskrift.nu har frågat honom om han anser att Judisk Krönika är en förespråkare för förändring/förnyelse eller en konserverande identitetsbärare av den judiska kulturen. Vidare ser han tidskriften som en stor tillgång i våra tider av integrationsproblematik.»

Innehåll i Judisk krönika nr 2-2009
2009-05-08 Judisk krönika, en 77-år gammal men icke desto mindre vital tidskrift.»

2008-03-12 "Det finns en världsbild vars hjärta består av drivkraften, rastlösheten och viljan att återföra 'det heliga' till verkligheten" - Barbara Lerner Spectre skriver om judisk världsåskådning. "Den prak...»

Ur innehållet nummer 2006:5
Judisk Krönika 2006-11-23 Madonna vill vara "zaftig" och Mike Tyson kallar sig "schmuk". Hur kunde jiddisch få sådant genomslag?»

Judisk Krönika
Omslag 6/05 2006-01-13 Judisk Krönika»


« Förra sidan |
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Judisk Krönika

Annons:

Senaste nummer:

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

Äldre resuméer