Artiklar från Judisk Krönika

Särart och del av
Omslagsbilder Judisk Krönika 2009-06-17 Judisk krönika är en tidskrift som vänder sig till en bred läsekrets, "långt utanför den judiska läsekretsen" säger chefsredaktören Jackie Jakubowski i en e-post- och telefonintervju. tidskrift.nu har frågat honom om han anser att Judisk Krönika är en förespråkare för förändring/förnyelse eller en konserverande identitetsbärare av den judiska kulturen. Vidare ser han tidskriften som en stor tillgång i våra tider av integrationsproblematik.»

Innehåll i Judisk krönika nr 2-2009
2009-05-08 Judisk krönika, en 77-år gammal men icke desto mindre vital tidskrift.»

2008-03-12 "Det finns en världsbild vars hjärta består av drivkraften, rastlösheten och viljan att återföra 'det heliga' till verkligheten" - Barbara Lerner Spectre skriver om judisk världsåskådning. "Den prak...»

Ur innehållet nummer 2006:5
Judisk Krönika 2006-11-23 Madonna vill vara "zaftig" och Mike Tyson kallar sig "schmuk". Hur kunde jiddisch få sådant genomslag?»

Judisk Krönika
Omslag 6/05 2006-01-13 Judisk Krönika»


« Förra sidan |
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Judisk Krönika

Annons:

Senaste nummer:

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

Äldre resuméer