Omslagsbilder Judisk Krönika

Särart och del av

Judisk Krönika företräder en svensk minoritet som valt svenskan som språk framför minoritetens egna språk, jiddisch eller hebreiska. Det är annars inte ovanligt att minoritetstidskrifter väljer gruppens egna språk. Jiddisch är för övrigt ett germanskt språk med inslag av hebreiska och slaviska. I Judisk Krönikas första nummer skriver Stig Bendixon en artikel om språkets ställning. Och vill man nå fler än den egna gruppen och delta i debatter så är naturligtvis det rätta vägvalet svenskan.
Hur vill du kortfattat presentera tidskriften?

– Judisk Krönika grundades 1932. Tidningen har sedan dess oavbrutet kommit ut och därmed tillhör den en av de äldsta och fortfarande verksamma kulturtidskrifterna i Sverige. Judisk Krönika har nu i 77 år utgjort ett forum för judisk debatt – med tolerans och pluralism som motto – och samtidigt varit den främsta spridaren av kunskap om judisk kultur i Sverige. Vår ambition är att vara en del av den svenska kulturen och samtidigt slå vakt om ett specifikt inslag – det judiska. På det sättet är Judisk krönika unik bland minoritetsorgan och kan ses som en förebild för andra minoritetsgrupper i det mångkulturella Sverige. Vi förespråkar en integration utan assimilation av en minoritetsgrupp som värnar om sin kulturella särart – och samtidigt vill fungera som en del av det svenska samhället.

– I den interna judiska debatten har Judisk Krönika konsekvent varit en röst för förnyelse och liberalism. I de många debatterna i tidningens spalter har vi på ledarplats förespråkat kvinnans jämställdhet i gudstjänstlivet, religiös pluralism och tolerans gentemot olika riktningar inom judendomen. Tidskriften speglar olika uttryck för den judiska kulturtraditionen där religion är ett av många inslag.

Vad händer med Judisk Krönika i dag och vad känns mest angeläget?

– De senaste åren har Judisk Krönika successivt utvecklats från att vara ett renodlat församlingsblad till en alltmer avancerad kvalitetspublikation, innehållande nyheter, reportage och kulturmaterial. Specialbilagan Mish Mash i vart annat nummer av Judisk Krönika vänder sig till unga läsare.

– En viktig uppgift för tidningen är att genom information bekämpa främlingsfientlighet och antisemitism i samhället. Idag, när å ena sidan de olika minoritetsgruppernas integration i det svenska samhället diskuteras och å andra sidan främlingsfientlighet ofta gör sig påmind, är Judisk Krönika en stor tillgång och ett viktigt forum för både integrationsförespråkarna och rasismbekämparna. Judisk Krönika är förmodligen den tidning i Sverige som har längst erfarenhet av frågor som berör främlingsfientlighet och minoritetsproblematik.

– Judisk Krönika, som idag har upplaga på ca 6 000 exemplar, har rönt stor uppmärksamhet, långt utanför den judiska läsekretsen. Såväl de inträngande temanumren (t.ex. Europa, Minnet, Judisk Humor, Islam och islamism), som enskilda artiklar, har uppmärksammats på dagstidningarnas ledar- och kultursidor.

Publicerad: 2009-06-17

Köp Judisk Krönika
Läs mer om Judisk Krönika i katalogen
Fler artiklar knutna till Judisk Krönika
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNAAnnons:

Senaste nummer:

2018-08-13
Karavan 2 2018

2018-08-12
Populär Poesi 36
Populär Poesi 37
ponton 2 2018

2018-08-06
Glänta 1 2018
Medusa 2 2018
Hjärnstorm 132 2018

2018-08-05
Akvarellen 2 2018

2018-07-14
Bildkonstnären 2 2018

2018-07-12
Arkitekturtidskriften KRITIK #37

2018-07-05
Amnesty Press 2 1018

2018-07-04
Tidskrift för Politisk Filosofi 1 2018

2018-07-01
Kritiker 47 2018

2018-06-30
Populär Astronomi 2 2018
Divan 1-2 2018

2018-06-26
Lira Musikmagasin 3 2018
Galago 131 2018
Bild & Bubbla 215 2018

2018-06-25
Signum 5 2018
Fjärde Världen 2 2018
Nordens Tidning 2 2018

2018-06-24
C´est Bon Anthology 40-41 2018

2018-06-21
Lyrikvännen 4 2018
Accent 4 2018

2018-06-20
Opera 3 2018
Teatertidningen 2-3 2018
Revolution 22 2108

2018-06-12
Bild & Bubbla 214 2018
KLASS 2 2018

2018-06-10
Tidig Musik 2 2018

2018-06-03
Parnass 2 2018

2018-06-01
Tiden Magasin 1 2018

2018-05-30
Nio-Fem 1 2018

2018-05-28
Kuba 2 2018
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 9 2018

2018-05-25
Accent 3 2018

2018-05-23
Teatertidningen 1 2018

2018-05-21
Lyrikvännen 2-3 2018
Revolution 21 2018

2018-05-18
Signum 4 2018

2018-05-16
Contra 2 2018

2018-05-09
Arkitekturtidskriften KRITIK #36
ponton 1 2018

2018-05-03
UtställningsEstetiskt Forum 1 2018

2018-05-01
Ottar 4 2017

2018-04-30
Arche 62-63 2018

2018-04-29
É Romani Glinda 6 2017

2018-04-26
Nordens Tidning 1 2018
Fronesis 58-59 2018
Revolution 20 2018

Äldre resuméer