Omslagsbilder Judisk Krönika

Särart och del av

Judisk Krönika företräder en svensk minoritet som valt svenskan som språk framför minoritetens egna språk, jiddisch eller hebreiska. Det är annars inte ovanligt att minoritetstidskrifter väljer gruppens egna språk. Jiddisch är för övrigt ett germanskt språk med inslag av hebreiska och slaviska. I Judisk Krönikas första nummer skriver Stig Bendixon en artikel om språkets ställning. Och vill man nå fler än den egna gruppen och delta i debatter så är naturligtvis det rätta vägvalet svenskan.
Hur vill du kortfattat presentera tidskriften?

– Judisk Krönika grundades 1932. Tidningen har sedan dess oavbrutet kommit ut och därmed tillhör den en av de äldsta och fortfarande verksamma kulturtidskrifterna i Sverige. Judisk Krönika har nu i 77 år utgjort ett forum för judisk debatt – med tolerans och pluralism som motto – och samtidigt varit den främsta spridaren av kunskap om judisk kultur i Sverige. Vår ambition är att vara en del av den svenska kulturen och samtidigt slå vakt om ett specifikt inslag – det judiska. På det sättet är Judisk krönika unik bland minoritetsorgan och kan ses som en förebild för andra minoritetsgrupper i det mångkulturella Sverige. Vi förespråkar en integration utan assimilation av en minoritetsgrupp som värnar om sin kulturella särart – och samtidigt vill fungera som en del av det svenska samhället.

– I den interna judiska debatten har Judisk Krönika konsekvent varit en röst för förnyelse och liberalism. I de många debatterna i tidningens spalter har vi på ledarplats förespråkat kvinnans jämställdhet i gudstjänstlivet, religiös pluralism och tolerans gentemot olika riktningar inom judendomen. Tidskriften speglar olika uttryck för den judiska kulturtraditionen där religion är ett av många inslag.

Vad händer med Judisk Krönika i dag och vad känns mest angeläget?

– De senaste åren har Judisk Krönika successivt utvecklats från att vara ett renodlat församlingsblad till en alltmer avancerad kvalitetspublikation, innehållande nyheter, reportage och kulturmaterial. Specialbilagan Mish Mash i vart annat nummer av Judisk Krönika vänder sig till unga läsare.

– En viktig uppgift för tidningen är att genom information bekämpa främlingsfientlighet och antisemitism i samhället. Idag, när å ena sidan de olika minoritetsgruppernas integration i det svenska samhället diskuteras och å andra sidan främlingsfientlighet ofta gör sig påmind, är Judisk Krönika en stor tillgång och ett viktigt forum för både integrationsförespråkarna och rasismbekämparna. Judisk Krönika är förmodligen den tidning i Sverige som har längst erfarenhet av frågor som berör främlingsfientlighet och minoritetsproblematik.

– Judisk Krönika, som idag har upplaga på ca 6 000 exemplar, har rönt stor uppmärksamhet, långt utanför den judiska läsekretsen. Såväl de inträngande temanumren (t.ex. Europa, Minnet, Judisk Humor, Islam och islamism), som enskilda artiklar, har uppmärksammats på dagstidningarnas ledar- och kultursidor.

Publicerad: 2009-06-17

Köp Judisk Krönika
Läs mer om Judisk Krönika i katalogen
Fler artiklar knutna till Judisk Krönika
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNAAnnons:

Senaste nummer:

2019-08-14
Lira Musikmagasin 2 2019

2019-08-13
Teatertidningen 2-3 2019

2019-08-12
Utställningskritik 2 2019
Omkonst v33 2019

2019-08-10
Parnass 2 2019

2019-08-08
Poplär Arkeologi 4 2019

2019-08-04
Bildkonstnären 2 2019

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-08
Poplär Arkeologi 2 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-21
Teatertidningen 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

Äldre resuméer