Artiklar från Tydningen

Ark #40
2021-11-12 Tydningen nr. 40: Ark består av två utvikbara tryckark, löst liggande i ett omslag. Genom att utgå ifrån det oskurna tryckarket fixerar numret vissa rumsligheter som boken härbärgerar, men som här kan vecklas ut och återupptäckas. Bokobjektets spatiala enheter (boksidan, bokuppslaget) friläggs i och med att tryckarket utgör numrets form, och därmed kan andra läsvägar, -ingångar och -utgångar öppnas. Nr. 40: Ark består således av ytor. Ytor som en samling inbjudna poeter och översättare har uppmanats att arbeta i, med och emot.»

Fabrik #39 2021
2021-10-17 Tydningen nr. 39: Fabriken utgår från den dagbok Simone Weil skrev under sin tid som fabriksarbetare. Det är en text där detaljerade uppgifter om ackordsbelopp, missöden och beräkningar av antal tillverkade metalldelar genskjuts av kortare reflektioner över en tillvaro som alltmer liknas vid slavens. Från att ha betraktat arbetsplatsen som en plats för politisk subjektivering erfar Weil ett förtryck som inte ”ger upphov till revolt som en direkt reaktion, utan till underkastelse.” Fabriksdagbok är inte etableringslitteratur i egentlig mening, där författaren tar anställning för att förbättra arbetsvillkoren. Fabriksdagbok är resultatet av ett filosoferande med kroppen som insats kring fabriksarbetets villkor. »

Arkiv 2 #37-38 2020
2021-02-04 Det här numret av är en uppföljning av vårt tidigare nummer Arkiv 1, i vilket vi frågade oss vad ett arkiv är idag - bortom en traditionell förståelse av en samling analogt material, förvarad på en specifik plats, objektivt förordnat av en arkivarie, varifrån den subalterna inte kan tala. Med utgångspunkt i M. NourbeSe Philips diktverk Zong! fick vi en annan blick på arkivet och på hur en poetisk intervenering i arkivet kan möjliggöra svar på maktens auktoritära anspråk på minne och historia. I Arkiv 2 har vi fortsatt att arbeta med arkivet i en tradition av maktkritiska läsningar, samtidigt som vi har velat utvidga arkivbegreppet och bredda förståelsen av vad en sådan maktkritisk hållning kan innebära - utifrån politiska, teoretiska, estetiska och ekologiska parametrar.»

Leporello #36
2020-10-06 I nr. 36 vill vi fortsätta att utveckla det arbete som etablerades i det montagebaserade poesinumret 31-32: Dysponera. Ett tidskriftsnummer som vi tänkte som en bok skriven av flera. I detta nummer har vi fortsatt vår undersökning av montagets temporalitet genom att arbeta med formatet leporello; formen påkallar ett montagearbete där sekvenseringen av poesin får en ny roll: det veckade och utvikbara tidskriftsobjektet ersätter bokuppslagets binära topologi med horisontella förbindelser. »

Läsningar #35
2020-07-23 nr. 35 började formas i mötet med öppningsraderna i Georges Didi-Hubermans Näver: Jag lade tre små näverbitar på ett pappersark. Jag såg. Jag såg och tänkte att seendet kanske skulle hjälpa mig att läsa någonting som aldrig skrevs. Jag såg de tre små näverbitarna som tre bokstäver från en skrift som föregår alla alfabet. […] Jag märkte att jag spontant hade placerat dem på det vita papperet i samma riktning som mitt skriftspråk löper: varje ”bokstav” börjar till vänster, där jag borrade in mina naglar i trädstammen för att slita loss nävern. Sedan breder de sig ut sig mot höger, som en olycksbringande ström, en avbruten stig: denna streckade utbredning, denna nävervävnad som alltför tidigt slitits loss. »

Arkiv 1 #33-34 2020
2020-02-06 Med detta dubbelnummer om arkivet läser, utforskar och belyser vi det från poesins och konstens maktkritiska perspektiv. Vad betyder ordet ”arkiv” idag, bortom fetischerande och romantiserande representationer av dammlager och vita handskar? Vilka betydelser producerar/reproducerar arkivets strukturerings- och samlingsprinciper idag - i estetiska, materiella och politiska termer? Vilken historia möjliggörs av arkivet och hur kan vi hörsamma alternativa historier? Hur talar vi tillbaka till arkivets repressiva språk? »

Dysponera #31-32
2020-02-01 Dysponera är ett montage som bereder rum och tid för poesin. Numret som en bok skriven av flera.»

Vardagens Veck #29-30
2019-09-07 I det här numret av tydningen har vi intresserat oss för förskjutningar av vad ett hem innebär och kanske framförallt vad avsaknaden av ett hem innebär. På vilka sätt poetiska och språkliga grepp omfattar och verkställer ord som rötter, riktningar, förankringar och geografier. Rörelsemönster vecklar ut sig, arkitekturer ritas upp och ritas om. »

Gå vilse #27-28
2019-04-01 Ska Wengström och Erik Sandberg: Irrvägar • Gudrun Hasle: Im not stupet • Cecilia Luzon och Filip Lindberg:Och så du , rasande • Johannes Helden: Utan titel • Michell Zethson: Deleuzoriskt skrivande irrationellt vetande • Hanna Stjernfeldt: Spår i mörker • Cecilia Grönberg: ”Jag är denna (bläckfisk) satt i skrift” • Layli Long Soldier: Ur WHEREAS • Erik van Ooijen; Tre kroppsövningar i den erotiska begärsekonomin • Danielle Collobert: Ur Il donc • Leif Holmstrand och Jonas Örtemark: Där nivåerna förbryllande tränger in i varandra • Medverkande»

Temporaliteter #25-26
2018-02-07 detta nummer av tydningen blickar vi mot temporaliserande begrepp, skrivsätt och perspektiv. Vi ville röra oss bortom ett språk som så ofta struktureras kring och av den föreställda rumsligheten. Men hur gör vi när till och med denna inledande mening präglas av spatiala ord? Blickar mot, bortom, kring. Vad händer när vi försöker skriva med tiden i tanken? Kan vi finna andra sätt att skriva och tänka tiden i relation till rummets påverkan? Hur gör det skillnad för ett kritiskt tänkande? Med andra ord ville vi börja tänka med andra ord. Hur historia kan skrivas, identitet omformuleras; om internets temporala väv, minnen, väntrummet på Migrationsverket, paus, fördröjning, tidens roll för lönearbetet och det accelererande produktionsflödet -»

Inuti #23-24
2017-12-08 Till det här numret av Tydningen letade vi efter ett ord som kunde undersöka kropp, rum och gränser, utan att låsa fast oss i en färdig koreografi. Vi fastnade tidigt för ordet inuti - för dess konnotationer till något kroppsligt, köttsligt, centrerat, omringat. Vi uttalande ordet och undrade: var börjar något och var tar det slut? Hur etableras gränsen för insida och utsida? Vilken meningsproduktion skapas i sådana rumsligheter? Och desto mer vi uttalade ordet lade vi märke till dess glidande stavelser och paradoxala rörelser, och desto mindre av den binära läsningens betoning av Insida, Källa, Hem, Början, Jaget, Versal. Vi hörde de motstridiga riktningarna artikuleras i ordet, såsom in-ut-i: det börjar om igen, fast rör sig vidare -»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Tydningen

Annons:

Senaste nummer:

2023-01-29
Divan 3-4 2022

2023-01-27
Signum 1

2023-01-22
Sydasien 4 2022

2023-01-20
Medusa 4 2022

2023-01-18
Akvarellen 4 2022
Omkonst dec 2022

2023-01-13
Världshorisont 4 2022

2023-01-12
Kontrast Magasin 3-4 2022

2023-01-04
Teatertidningen 5 2022

2023-01-02
Hjärnstorm 150 2022

2022-12-30
OEI 96-97 2022

2022-12-27
Balder 4 2022

2022-12-24
Amnesty Press 4 2022

2022-12-22
Nordens Tidning 4 2022

2022-12-18
Haimdagar 5-6 2022

2022-12-16
Tidig Musik 4 2022

2022-12-10
Fjärde Världen 4 2022

2022-12-08
Signum 8
Galago 154 2022

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-15
Världshorisont 3 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-05
Teatertidningen 4 2022

2022-11-02
Balder 3 2022
Sydasien 3 2022

2022-11-01
Verk. 4 2022
FLM 3-4 2022
Judisk Krönika 3 2022

2022-10-31
Nio-Fem 2 2022

2022-10-29
Parnass 3 2022

2022-10-27
Signum 7

2022-10-26
Konstperspektiv 4

2022-10-21
Fronesis 74-75 2022

2022-10-15
Signum 6
Omkonst sept. 2022

2022-10-11
Glänta 1-2 2022

2022-10-10
Med andra ord 112 2022

2022-10-06
FokusKina 3 2022

2022-10-05
Populär Astronomi 3 2022

2022-10-03
Akvarellen 3 2022
Kontrast Magasin 1-2 2022

2022-10-02
Medusa 3 2022

2022-10-01
Tidig Musik 3 2022

2022-09-29
Amnesty Press 3 2022

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

Äldre resuméer