Senaste nummer

Tidskrifterna presenterar innehållet i varje nyutkommet nummer.

Gunnar D Hansson #100-101
2023-04-22 I sin bok Fältarbeten (2016 [2013]) argumenterar Lytle Shaw för att vändningen mot plats och senare site gjorde det möjligt för nordamerikanska poeter under 50-, 60- och 7O-talen inte bara att dyka ner i en illuminerad värld av fördjupad lokal specificitet; en fältarbetets poetik gav dem också förutsättningar att tänka sina relationer till angränsande discipliner — framförallt historiografi, etnografi och arkeologi — på nya sätt, och att kritisera och omkoda dessa fält på mer lyskraftiga och djupgående vis än vad som var möjligt genom att endast jaga kontextlösa detaljer. Det traditionella platsbegreppet är problematiskt i den utsträckning som det tenderar att förutsätta en föregående enhet eller identitet. Men, insisterar Shaw, hur föråldrat platsens paradigm än må vara, har dess löfte om konkretion, grundande och kontakt möjligjort fantastiska effekter — bara inte exakt de avsedda eller hävdade. Och när poeter blir experimentella historiografer, platsetnografer och arkeologer, då adresserar de också med nödvändighet "auktoriteten hos de disciplinära fält som traditionellt har använts för att rama in, kontextualisera och historisera dessa faktiska rum". När de korsar och omgestaltar discipliner medan de färdas genom faktiska rum, då intresserar sig dessa poetologiska fältarbeten ofta även för "hur motsträviga tidsliga avlagringar kan ge upphov till begreppsliga 'sidoeffekter', hur tidens operationer på tingens nivå skapar tvetydiga kodningar som går officiella historiker obemärkt förbi". Vad Shaw beskriver i sitt arbete kring platsspecifikt tänkande är mothistoriografiska korrektiv till en normativ historicism. Inte minst handlar det alltså om att uppmärksamma platsen inte endast på en empirisk, synkron, spatial eller tematisk nivå, utan även på en diskursiv eller disciplinär, diakron och textuell skala, där de rumsliga lokaliseringarnas överlagrade eller sedimenterade inramningar eller medievingar genom historia, lokalhistoria, geologi, arkeologi, litteratur och så vidare kan studeras. Någonting av en 'sedimental resa', kort sagt, där poesi och konst ges möjlighet till en mer förutsättningslös, komplex och mindre förutsägbar dialog med andra discipliner. Vi har citerat Shaws arbeten kring en "platsspecifik vändning" i flera sammanhang under det senaste årtiondet, men det känns ändå relevant att göra det också här, i förordet till detta 'jubileumsnummer' av OEI, OEI #100-101: "GDH / fortsätta med andra medel", som även är ett specialnummer om, med och utifrån poeten, essäisten, forskaren, översättaren med mera Gunnar D Hansson, som på insisterande och produktiva sätt under de senaste decennierna har förmått transformera och omkoda just begrepp som plats och lokalitet (från inledningen #100-101)»

Utställningskritik #1 2023
2023-04-20 I detta första nummer för 2023 ryms artiklar publicerade i januari, februari och mars. Våra skribenter rapporterar från Göteborg (gånger tre!), Linköping, Lund, Stockholm, Visby, Berlin och Neapel.»

I Bergen bygger man ett operahus! #2 2023
2023-04-20 Idén om att bygga ett operahus i Bergen föddes för fem år sedan. Och i Norge råder en politisk acceptans för ett nytt operahus på riksnivå, i Vestland fylke som Bergen tillhör, och i Bergen kommune. Det har redan avsatts drygt två miljarder norska kronor till bygget. Nu pågår en öppen arkitekttävling med hundra intressenter som i två etapper ska kokas ner till fem kandidater i mitten av november. Det nya operahuset ska ligga i anslutning till Grieghallen och förbindas med en underjordisk gång mellan byggnaderna. En av initiativtagarna är Bergen Filharmonins administrative chef Bernt E. Bauge, vars förhoppning är att operahuset ska kunna invigas om sju-åtta år. Bauge innehade tidigare samma tjänst på Den Norske Opera & Ballett i Oslo och han var tillsammans med bland andra DNO:s tidigare konstnärlige chef, Bjørn Simensen, den som såg till att det till slut byggdes ett nytt operahus i Bjørvika.»

Innehåll #1 2023
2023-04-19 Nora Khalil Ta in oss. Det är dags nu! • Historiskt porträtt om lantarbetarnas skildrare Alfred Kämpe • Åke Johansson om ett finskt krigsbarns minne • Hanna Nordenhök om mänsklighet, lögner och klass • Magnus Nilsson om tecknade serier i fackpress • Därtill dikter, noveller, krönikor, recensioner, essäer och debatter.»

Innehåll #1 2023
2023-04-07 Hur kommer det sig att det är just den korintiska hjälmen som har satt en sådan prägel på vår uppfattning om hur grekiska hjälmar ser ut? Den frågan ställer sig Malcolm af Donner som med hjälp av vasmåleri undersöker i vilka sammanhang som den korintiska hjälmen representeras. • Adam Korpskog skildrar i sin artikel om poeten Bertil Malmberg ett av 1900-taletss mest intressanta svenska författarskap. Malmberg refererade i sina dikter till många antika teman och gestalten däribland den romerske kejsaren Heliogabalus, den mytiske diktaren Orfeus och de grekiska gudarna. • Det är i år sjuttio år sedan Marguerite Yourcenars roman Mémoires d´Hadrien gavs ut i svensk översättning. Conny Svensson skildrar här Yourcenars porträtt av den romerske kejsaren Hadrianus i denna moderna franska klassiker. Det är en mångfasetterad skildring av kejsarens möten med krig, kärlek och regerandets bördor - med gott om paralleller till antiken och författarens eget 1900-ta1. • Hur och varför kom det sig att studiet av de klassiska antika kulturerna på universitetsnivå fick benämningen Atikens kultur och samhällsliv? Om detta berättar Johannes Siapkas i artikeln Antikens kultur och samhällsliv. Ett omtvistat namn. • På Stockholms slotts södra fasad finns en skulpturgrupp som blivit omtalad på grund av sina kontroversiella motiv. De fyra skulpturerna föreställer bortförande av en kvinna i syfte att äkta eller förgripa sig på henne. De så kallade enleveringsnmotiven är hämtade ur den antika mytologin. Konstvetaren Cecilia Karlsson leder oss genom allegorierna och antikreceptionen hos skulpturerna. »

Facebook anklagas #1 2023
2023-04-06 Varje år runt 26 september brukar ett skakande drama i Mexiko uppmärksammas. Det var den 26 september 2014 som 43 manliga lärarstudenter försvann i staden Iguala i delstaten Guerrero. Deras skola var känd för militant aktivism och en våldsam sammanstötning med polisen ägde rum den ödesdigra dagen. Studenterna uppges ha planerat att resa till Mexico City för att delta i den årliga protesten i samband med årsdagen av massakern vid Tlatelolco 1968. Studenternas försvinnande i Iguala har fått stor uppmärksamhet även utanför Mexikos gränser ... (ur ledaren #1 2023)»

Signum nr 3
Signum nr 3 2023-04-06 Ledare Magdalena Dahlborg & Daniel Stattin: Frihet att söka och att leva - Om religionsfriheten. Krönika Natalie Lantz: Oändligheten - en sten på mitt skrivbord? Sociallära George Joseph: Fullödi...»

»Reiseguide for store dyr« #65–66
2023-04-05 En fredagskveld i desember for et år siden hadde vi bestemt oss for å møtes i Malmø; Priya var på besøk fra Oslo, og Helene kom inn med toget fra København. Vi gikk gatelangs på jakt etter et spisested med ledig plass, ble avslått av det ene stedet etter det andre, ombestemte oss, gikk tilbake forrige restaurant og befant oss i det hele tatt i en ganske ferieaktig situasjon. Sultne og ubesluttsomme navigerte vi rundt i en by ingen av oss kjenner. Underveis snakket vi om å redigere et nummer av KRITIKER med temaet reise - en tematikk som er viktig for oss begge. Vi har begge familie i andre land enn vi bor i selv, både nært og fjernt, vi har begge reist slik som så mange andre skandinaver: på interrail, på byferie, på strandferie, vi har bodd noen uker her, noen uker der, vi har studert i utlandet. Vi har lært oss språk og studert ruter, vi har gått oss vill i oss selv i fremmede byer. Men også i kjente byer, i bøkene vi har hatt med oss, i språket selv ... (från de inledande orden Kritiker #65-66 2022)»

Innehåll #1 2023
2023-04-01 ”Traditioner, såväl religiösa som poetiska, hade sannolikt inte hållit sig levande utan olika inkluderande och exkluderande sociala ritualer. Hur framträdande är dessa i samtida poesi?” (Ur ledare #1 2023)»

Tema Scener #1 2023
2023-04-01 Under mer än två decennier har Birgitta Wennerström och Hillevi Hogman gjort Tidig Musik till en viktig spegel av en betydande del av det musikaliska kulturarvet. Nu lämnar de över stafettpinnen till oss tre: Saga Samuelson har arbetat med Tidig Musik sedan 2010 men tar nu ett litet större ansvar, framför allt för layouten. Saga är utbildad ämneslärare i dans och historia och arbetar nu som doktorand vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Hennes intresse för den tidiga musiken kommer just genom dansen, framför allt barockdans. Anna Bjermqvist är utbildad musikvetare vid Uppsala universitet. Hon har de senaste åren frilansat som musikskribent och redaktör, och har sedan länge varit särskilt intresserad av tidig musik. Carl-Johan Bilkenroth jobbade drygt 30 år på Svenska Dagbladet men har nu övergått till frilansverksamhet. Han har varit passiv medlem i föreningen sedan 90-talet. Då var det körsång som gällde. Calle har de senaste åren deltagit allt mer i föreningens speldagar, som är en fantastisk möjlighet för en amatör att få spela med proffs. Vi hoppas kunna upprätthålla den höga nivån på Tidig Musik som våra företrädare har byggt upp. Och för att klara det är vi helt beroende av alla engagerade och kunniga skribenter som också har bidragit till att göra Tidig Musik till den unika tidskrift i Musiksverige den är i dag.»

Direktlinje mellan musik och känslor #1 2023
2023-03-24 Släkthistoriskt Forum nr 1 2023 - Direktlinje mellan musik och känslor 13 februari 2023 08:00 Ingenting kan väcka så starka minnesbilder som musik, i alla fall är det så för mig. En gammal sliten hitlåt av den colombianske stjärnan Juanes kan plötsligt förflytta mig till ett trångt dansgolv i Valencia i början av 2 000-talet. Låtar som jag starkt förknippar med personer jag älskat och som inte längre finns i mitt liv kan få tårarna att välla upp på en tiondels sekund. Det är som om tonerna har en direktväg till känslor och minnen. Kanske var musiken till och med ännu mer betydelsefull för våra föregångare, på tiden då varken film, tv-spel eller smarta mobiler konkurrerade som förströelser. Och all musik var dessutom livemusik! Säkert spelade den också en viktig roll när det kom till religionens makt över människor. Kyrkan var ju inte bara guds hus utan länge även musikens högborg. Ändå är den folkliga musiken ganska okänd för många av oss. Därför tyckte vi att det var dags att titta lite närmare på vad våra föregångare kan ha sjungit, spelat och lyssnat på. I det här numret får vi även veta mer om de dödsorsaker vi hittar i kyrkböckerna, om hur lite färg kan hjälpa oss att få grepp om våra dna-träffar och vad släktforskare bör känna till om upphovsrätt. Bland mycket annat. Trevlig läsning! »


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Senaste nummer

Annons:

Senaste nummer:

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

Äldre resuméer