Senaste nummer

Tidskrifterna presenterar innehållet i varje nyutkommet nummer.

Tema POLITIK #153
2022-09-11 År 2016 var ett speciellt år i världshistorien. Det omnämns då och då som året då den stora attitydförändringen gentemot flyktingar skedde i Sverige. Innan dess hade opinionen varit (försiktigt) positiv till invandring och öppna era hjärtan-retoriken härskade. Därefter hade vi rekordmånga asylsökande och folk bara “nej men nu är det för många som behöver hjälp”. Det var väl inte exakt så de sa men det spelar ingen roll, det är konsekvensen som räknas. Samma år valdes Trump till president och västvärldens hela socialliberala etablissemang tappade monoklarna i bestörtning. Det som blev bestående var dock inte nödvändigtvis hans politik utan den så kallade alt-right-falangen av högertyckonomin, som då åtnjöt sin bästa placering i kulturkriget. Kulturkriget var väl nog så etablerat även innan det, då värderingsfrågor i stil med “antal kvinnor i bolagsstyrelser” kändes piggare än fördelningspolitik. Men med 2016 passerade vi en slags point of no return. Att placera sig längs med GAL-TAN-skalan (ett annat ord för kulturkrig) blev det självklara och centerpartiet började betraktas som någonting bra för att de inte öppet höll på med rashygien. Jag är här för att tala om för dig att det var ett ödesdigert misstag. Centerpartiet är det värsta som finns. Eller, de är lika illa som alla andra borgerliga partier ... (från ledaren Galago #153 2022)»

Med TEMA Sydafrika #2 2022
2022-08-24 Sommarnumret 2022 innehåller både blandade texter och en temadel. • I första delen: intervju med den marockanske författaren Abdellah Taïa, matminnen förmedlade av Nicki May, dikt med stamtavla av Kayo Chingonyi, nattlig poesi från Kabul av Samay Hamed och Shakila Azizzada, brev till en far från Martín Espada och Li Lis poetiska tankeskisser. • I numrets andra del: TEMA Sydafrika med minnen, drömmar och framtidsversioner. Unga diktare förnyar landets poesi med djärvhet och nya rytmer, och vi har översatt dikter av Koleka Putuma, Manoe Mohale, Sarah Lubala och Busisiwe Mahlangu. Fantastiken upplever också en boom i dessa dagar, forskaren Joanna Woods förklarar varför och vi presenterar författaren Masande Ntshanga. Dessutom: möten med förläggande eldsjälar, intervju med Kagiso Lesego Molope som skriver för unga människor, essä av Maryam Adjam om Ivan Vladislavićs novell ”Uppläsningen”. »

Landsbygder #72–73
2022-08-23 I dag bor ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning i områden som klassas som landsbygd. Trots minskande befolkning tycks landsbygden spela en väsentlig roll för hur världen så som vi känner den formas. Landsbygdens betydelse i den globala kapitalismen är betydligt mer komplex än den enkla motsatsställningen mellan stad och land. I Fronesis nr 72-73 läggs landsbygdens flerfaldiga och motstridiga betydelser under lupp. »

Tema: Teknik/Metod 1-2 2022
2022-08-23 Från 1600-talets vetenskapliga revolution har vi ärvt en syn på den vetenskapliga metoden som ungefär säger att den består av en uppsättning tillvägagångsregler som idealt sett syftar till att eliminera följderna av det undersökande subjektets individualitet eller personlighet. Detta metodbegrepp har kommit att genomsyra de senaste decenniernas debatt gällande vilken psykoterapeutisk behandlingsform som har starkast ”evidens”. Metoderna, inte sällan förkortade på ett slagkraftigt sätt (Kbt, Pdt, Istdp, Act etcetera), tävlar med varandra på den offentliga arenan - att gå till en psykoterapeut är kanske inte längre att uppsöka en person som kan hjälpa en, utan har snarare kommit att bli liktydigt med att uppsöka en representant för en i grunden manualiserbar och i bästa fall evidensbaserad metod. På många psykoterapeututbildningar betraktas följaktligen egenterapin numera som överflödig. Därmed inte sagt att de psykoanalytiska och tolkningsbaserade förhållningssätten, och deras krav på kontinuerlig bildning och självprövning, skulle vara utrotade. De är bara marginaliserade, men lever ändå vidare av egen kraft... (från de inledande orden Divan #1-2 2022)»

Tema KROPP! #152
2022-08-22 Årets tredje nummer har tema KROPP! Här finns också lite katter, tandvärk, tatueringar och en maffig text om incelkulturens brutala skönhetsideal. Mycket nöje!»

Mellankrigstiden och linsmedierna #148-149
2022-08-22 Välkommen till ett extra tjockt temanummer om fotografi och film under mellankrigstiden. Som gästredaktörer är vi särskilt glada att presentera materialet i Hjärnstorm - en tidskrift som rör sig mellan discipliner, genrer och ämnen på sätt som liknar vår egen verksamhet. Innehållet i detta nummer bygger på ett flerårigt samverkande forskningsprojekt om mellankrigstidens linsmediekulturer som genomförts av HDK-Valand, Hasselbladstiftelsen och GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning vid Göteborgs universitet. Perspektivet är multidisciplinärt och metoderna som vägledd våra undersökningar baseras på curatoriella, redaktionella och arkiviska praktiker som resulterat i akademiska publikationer, konstnärliga arbeten, multimediala utställningar, interdisciplinära kurser samt populärvetenskapliga texter och föredrag. Centralt är att vi ser bortom uppdelningen mellan film och fotografi för att upptäcka vad som framträder när dessa båda medier istället betraktas som delar av en mångfacetterad, internationell och delvis konvergerande linsmediekultur... (från de inledande orden #148-149)»

Konstperspektiv nr 3
Omslag Konstperspektiv nummer 3, 2022 2022-08-22 Höstens nummer av Konstperspektiv med massor av läsning! Aktuella konstnärer, utställningar, böcker mm. Stort konstkalendarium med aktuella utställningar runt om i Sverige.»

Tema Ukraina #2 2022
2022-08-15 Sveriges statsminister Magdalena Andersson och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg träffades på Harpsund den 13 juni. Efter mötet uttryckte Stoltenberg förhoppningar om att nya signaler från Sverige ska underlätta för Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan att acceptera ansökan från Sverige om att få bli medlem i Nato. Regeringen hade i utrikesdeklarationen den 10 juni gjort klart att det planerade inträdet i Nato innebär att Sverige kan börja med krigsmaterielexport till Turkiet ... (inledning ledaren #2 2022)»

Misslyckandet som helvete eller mirakel #2-3 2022
2022-08-10 Sommarens dubbelnummer har ett tema kring att misslyckas, något som vi alla räds men som ofta är nödvändigt i kreativa processer - att försöka, misslyckas och försöka på nytt … för att lyckas. Anna Hedelius har samlat tre regissörer till ett rundabordssamtal - Frida Röhl, Mellika Melouani Melani och Pontus Stenshäll - för att belysa deras tankar kring såväl konstnärliga som ekonomiska misslyckanden och vad ett misslyckande egentligen är. Karin Helander gör i sin essä en historisk exposé kring numrets tema och skriver om hur komik på scen ofta växer fram ur våra misslyckanden och tillkortakommanden. Vart har ambitionerna tagit vägen när det gäller landets kulturpolitik? Det frågar sig Rikard Hoogland som fördjupar sig i misslyckanden inom kulturpolitiken ... (ur presentationen #2-3 2022)»

Innehåll Lyrikvännen #3 2022
Omslag 2022-08-10 ”Poesin har, säger Mikhail, ‘möjligheten att för ett ögonblick få världen att stanna upp, och få oss att se eller känna eller tänka på de små ting som är av störst betydelse’.” (Ur numrets ledare)»

Innehåll Populär Astronomi #2 2022
2022-08-01 Vi tittar närmre på den första bilden av det svarta hålet i Vintergatans mitt, besöker teleskop i franska Alperna, tar en titt på satelliterna som ska förse våra hem med internet och träffar personen som är ansvarig för Sveriges rymdpolitik - rymdminister Anna Ekström.»


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Senaste nummer

Annons:

Senaste nummer:

2023-01-29
Divan 3-4 2022

2023-01-27
Signum 1

2023-01-22
Sydasien 4 2022

2023-01-20
Medusa 4 2022

2023-01-18
Akvarellen 4 2022
Omkonst dec 2022

2023-01-13
Världshorisont 4 2022

2023-01-12
Kontrast Magasin 3-4 2022

2023-01-04
Teatertidningen 5 2022

2023-01-02
Hjärnstorm 150 2022

2022-12-30
OEI 96-97 2022

2022-12-27
Balder 4 2022

2022-12-24
Amnesty Press 4 2022

2022-12-22
Nordens Tidning 4 2022

2022-12-18
Haimdagar 5-6 2022

2022-12-16
Tidig Musik 4 2022

2022-12-10
Fjärde Världen 4 2022

2022-12-08
Signum 8
Galago 154 2022

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-15
Världshorisont 3 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-05
Teatertidningen 4 2022

2022-11-02
Balder 3 2022
Sydasien 3 2022

2022-11-01
Verk. 4 2022
FLM 3-4 2022
Judisk Krönika 3 2022

2022-10-31
Nio-Fem 2 2022

2022-10-29
Parnass 3 2022

2022-10-27
Signum 7

2022-10-26
Konstperspektiv 4

2022-10-21
Fronesis 74-75 2022

2022-10-15
Signum 6
Omkonst sept. 2022

2022-10-11
Glänta 1-2 2022

2022-10-10
Med andra ord 112 2022

2022-10-06
FokusKina 3 2022

2022-10-05
Populär Astronomi 3 2022

2022-10-03
Akvarellen 3 2022
Kontrast Magasin 1-2 2022

2022-10-02
Medusa 3 2022

2022-10-01
Tidig Musik 3 2022

2022-09-29
Amnesty Press 3 2022

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

Äldre resuméer