Artiklar från Lingua

Språkdagar på Språkbåten
2013-07-19 Helena von Schantz, ordförande i Språklärarnas Riksförbund höll vid invigningen av årets språkdagar på Språkbåten av ett brandtal för språklärarna och vikten av språkundervisningen. Här går det att ta del av texten som publicerats i Språklärarnas tidskrift Lingua.»

Innehåll #2 2013
2013-07-19 Språkdagen öppnar dörrar, Att tala under test och testa tal - prov i muntlig språkfärdighet är en komplex historia, Några franska ord i tiden coh mycket mer.»

Språkundervisning i förändring
2012-02-22 Stora förändringar har ägt rum när det gäller språkundervisning på grundskola och gymnasium under de senaste decennierna, såväl i fråga om de moderna språkens plats och roll som elevernas val av och attityd till språkstudier. Hur har då språken försvarat sin ställning vid våra universitet och högskolor under denna period och på vilket sätt har språkutbildningarna förändrats för att motsvara de villkor som nya förhållanden och nya förhållningssätt inom skolväsendet givit upphov till?»

Ur innehållet #1 2012
2012-02-21 Hur är det ställt med språkkunskaperna?»

Lingua nr 1 2010
omslagsbild 2010-02-27 Ur innehållet: EPOSTL - ny europeisk portfolio för lärarstudenter Våra märkliga artiklar... "Schlafsjo, jä, jä, jä" - om sambandet fritidsengelska - skolresultat»

Lingua nr 2 2008
2008-08-03 Ur innehållet: Six Myths about Stays Abroad IKT i spanskundervisningen Läromedelsförfattare intervjuar läromedelsförläggare Språklegend skriver om språklegender EU-labelvinnarna presenterar sina projekt...»

Lingua - språklärarnas tidning
2007-12-06 Välkomna till LMS - Lärarna i Moderna Språk. Vi är Sveriges största ämneslärarförening. Lingua är vår medlemstidskrift och utkommer med 4 nr/ år. Besök oss på www.lms-riks.se För prenumeration och annonsering i papperstidningen, kontakta bengt.henningsson@lms-riks.se För annonsering på vår webplats, kontakta webmaster@lms-riks.se»


rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Lingua

Annons:

Senaste nummer:

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018

Äldre resuméer