Artiklar från Svensk Medicinhistorisk Tidskrift

Innehåll Vol. 23 2019
2021-09-03 Redaktörens förord • Tandläkekonsten - från hantverk till akademi • Magnus Martin af Pontin, Carl von Linné och Jöns Jacob Berzelius • Anne Parés dramatiska förlossning 1599 • Skolhälsovårdens historia • Den första förlossningstången i Sverige • Medicinhistoria - vad kan den lära oss - och inte? En Essä • Socialläkarna - medicinhistoria i glappet mellan sjukvård och socialtjänst • En fallrapport från svensk mentalsjukvård 1921-1936 • Medicinska museer i Rom • "Varifrån kommer vi? Vilka är vi? Vart är vi på väg?" Reflektioner kring en tavla av syfilitikern Paul Gaugin • Reflektioner kring Simone de Beuvoirs verk om åldrandet - La Vieillesse • Recensioner Fasansfull fjärilsdans, Storslagen kirurghistoria, Rolig citathistoria om melankoli, Svenska medicinares studieresor i Europa under 1600-talet och 1700-talet»

Innehåll Vol. 20 #1 2016
2017-09-01 Redaktörens förord • Födelse, sjukdom och död under medeltiden i Sverige • Som en ostämd luta: Robert Burton och Anatomy of melancholy • Officersjournaler från Umeå nederlagssjukhus under Finska kriget 1808-1809 • Difterins utbredning och bekämpande i Skåne från 1850-talet till nutid • Robert Louis Stevensons kringflackane liv i jakten på hälsa • Karolinska sjukhusets logotyp i historiskt perspektiv • Barnonkologins tidiga utveckling i Sverige • Osseointegrerade tandimplantat - en framgångssaga • Svensk medicialhistorisk bibliografi • Recensioner Två omistliga självbiografier om romernas kamp för mänskliga rättigheter, I kamp mot farliga epidemier och mänsklig inskränkthet, En fredsidealist och diabetespionjär, En naturforskande präst på 1700-talet - Pionjär på skadeinsekter, Svårsmält psykiatri - intressant, provokativ, glidande och svårfångad »

Innehåll
2015-09-01 Redaktörens förord • Yttrandefrihet och andra friheter - Upplysningsmännen Peter Forsskål och Joh. Friedrich Struensee • Linné som läkare • Medikofilen - ett obligatorium i 250 år • Den stora ofreden vid Karolinska institutet • Rödakorssjuksköterska med kamera under andra Balkankriget 1913 • Fritz Bauer - en kontroversiell läkare och humanist • Tandvårdsförsäkringens tillkomst och ständiga förändring • Recensioner, Beckomberga - ode till min familj, Ett psykiatriskt själamord, Salomon Eberhard Henschen - En biografi, Det provocerande kätteriet, En kvinnlig läkares gärning och sparade manuskript, Något att verkligen fira»

Innehåll vol 15 #1 2011
2012-10-29 Nutida medicinhistoria kräver samverkan över yrkes- och disciplingränser, Röntgenstrålar i hjärnkirurgins tjänst , Landsbarbermester - Johan Henrich Schönheit, Tvångsmedel inom svensk psykiatrisk vård, Storleken av cellsystemet i Processus Mastoideus, I Röda korsets tjänst och otjänst - Sture Linnér och Johan af Donner, Karolinska Institutet 200 år och Stockholm är den enda huvudstaden i Europa som inte har ett medicinhistoriskt museum.»

Nummer 1 2008
Omslag Svensk Medicinhistorisk tidskriftnr 1 2008 2009-09-01 Innehållet Svensk Medicinhistorisk Tidskrift # 1 2008 »

Hemlös - synen på hemlöshet då och nu
2003-11-07 Medicinhistoriska museet i Stockholm arrangerar ett heldagsseminarium om hemlöshet den 29 november. Synen på hemlöshet kommer att belysas ur olika perspektiv av läkare, etnologer, socionomer och författare.»

Påminnelse: Folkhälsa förr
2003-04-17 "Folkhälsa förr" är en föreläsningsserie som har pågått nu under våren på Medicinhistoriska museet i Stockholm. Tre tillfällen återstår och då kommer det att handla om tandvård, global folkhälsa och förändringar genom historien.»

Tandtroll, loppor och pest
2003-01-17 Nästa vecka startar en föreläsningsserie på Medicinhistoriska museet i Stockholm. Det handlar om folkhälsan förr i tiden: sjukdomar, botemedel och de medicinska framsteg som gjorts.»

Svensk Medicinhistorisk Tidskrift nr 1/2001
2002-10-01 Svensk Medicinhistorisk tidskrift innehåller artiklar om antikens medicin, läkar- och sjuksköterskebiografier, folkmedicin, apotekshistoria, sjukväsendets historia, tandläkarkonstens historia m.m. »


rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Svensk Medicinhistorisk Tidskrift

Annons:

Senaste nummer:

2021-10-25
Konstperspektiv 4

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021
Karavan 2 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

2021-07-04
Galago 146 2021

2021-07-03
Karavan 1 2021

2021-07-02
Byggnadskultur 2 2021
Balder 2 2021

2021-07-01
Tidig Musik 2 2021

2021-06-29
Signum 5
Populär Astronomi 2 2021

2021-06-28
Medusa 2 2021

2021-06-24
Opera 3 2021

2021-06-23
Med andra ord 107 2021

2021-06-19
Utställningskritik 2 2021

2021-06-16
Nordens Tidning 2 2021

2021-06-12
Litterär Kalender 2021

2021-06-10
KLASS 2 2021

2021-06-09
Akvarellen 2 2021
Lira Musikmagasin 2 2021

2021-06-08
Litterär Kalender 2020

2021-06-06
Litterär Kalender 2019

Äldre resuméer