Artiklar från Svensk Medicinhistorisk Tidskrift

Innehåll Vol. 23 2019
2021-09-03 Redaktörens förord • Tandläkekonsten - från hantverk till akademi • Magnus Martin af Pontin, Carl von Linné och Jöns Jacob Berzelius • Anne Parés dramatiska förlossning 1599 • Skolhälsovårdens historia • Den första förlossningstången i Sverige • Medicinhistoria - vad kan den lära oss - och inte? En Essä • Socialläkarna - medicinhistoria i glappet mellan sjukvård och socialtjänst • En fallrapport från svensk mentalsjukvård 1921-1936 • Medicinska museer i Rom • "Varifrån kommer vi? Vilka är vi? Vart är vi på väg?" Reflektioner kring en tavla av syfilitikern Paul Gaugin • Reflektioner kring Simone de Beuvoirs verk om åldrandet - La Vieillesse • Recensioner Fasansfull fjärilsdans, Storslagen kirurghistoria, Rolig citathistoria om melankoli, Svenska medicinares studieresor i Europa under 1600-talet och 1700-talet»

Innehåll Vol. 20 #1 2016
2017-09-01 Redaktörens förord • Födelse, sjukdom och död under medeltiden i Sverige • Som en ostämd luta: Robert Burton och Anatomy of melancholy • Officersjournaler från Umeå nederlagssjukhus under Finska kriget 1808-1809 • Difterins utbredning och bekämpande i Skåne från 1850-talet till nutid • Robert Louis Stevensons kringflackane liv i jakten på hälsa • Karolinska sjukhusets logotyp i historiskt perspektiv • Barnonkologins tidiga utveckling i Sverige • Osseointegrerade tandimplantat - en framgångssaga • Svensk medicialhistorisk bibliografi • Recensioner Två omistliga självbiografier om romernas kamp för mänskliga rättigheter, I kamp mot farliga epidemier och mänsklig inskränkthet, En fredsidealist och diabetespionjär, En naturforskande präst på 1700-talet - Pionjär på skadeinsekter, Svårsmält psykiatri - intressant, provokativ, glidande och svårfångad »

Innehåll
2015-09-01 Redaktörens förord • Yttrandefrihet och andra friheter - Upplysningsmännen Peter Forsskål och Joh. Friedrich Struensee • Linné som läkare • Medikofilen - ett obligatorium i 250 år • Den stora ofreden vid Karolinska institutet • Rödakorssjuksköterska med kamera under andra Balkankriget 1913 • Fritz Bauer - en kontroversiell läkare och humanist • Tandvårdsförsäkringens tillkomst och ständiga förändring • Recensioner, Beckomberga - ode till min familj, Ett psykiatriskt själamord, Salomon Eberhard Henschen - En biografi, Det provocerande kätteriet, En kvinnlig läkares gärning och sparade manuskript, Något att verkligen fira»

Innehåll vol 15 #1 2011
2012-10-29 Nutida medicinhistoria kräver samverkan över yrkes- och disciplingränser, Röntgenstrålar i hjärnkirurgins tjänst , Landsbarbermester - Johan Henrich Schönheit, Tvångsmedel inom svensk psykiatrisk vård, Storleken av cellsystemet i Processus Mastoideus, I Röda korsets tjänst och otjänst - Sture Linnér och Johan af Donner, Karolinska Institutet 200 år och Stockholm är den enda huvudstaden i Europa som inte har ett medicinhistoriskt museum.»

Nummer 1 2008
Omslag Svensk Medicinhistorisk tidskriftnr 1 2008 2009-09-01 Innehållet Svensk Medicinhistorisk Tidskrift # 1 2008 »

Hemlös - synen på hemlöshet då och nu
2003-11-07 Medicinhistoriska museet i Stockholm arrangerar ett heldagsseminarium om hemlöshet den 29 november. Synen på hemlöshet kommer att belysas ur olika perspektiv av läkare, etnologer, socionomer och författare.»

Påminnelse: Folkhälsa förr
2003-04-17 "Folkhälsa förr" är en föreläsningsserie som har pågått nu under våren på Medicinhistoriska museet i Stockholm. Tre tillfällen återstår och då kommer det att handla om tandvård, global folkhälsa och förändringar genom historien.»

Tandtroll, loppor och pest
2003-01-17 Nästa vecka startar en föreläsningsserie på Medicinhistoriska museet i Stockholm. Det handlar om folkhälsan förr i tiden: sjukdomar, botemedel och de medicinska framsteg som gjorts.»

Svensk Medicinhistorisk Tidskrift nr 1/2001
2002-10-01 Svensk Medicinhistorisk tidskrift innehåller artiklar om antikens medicin, läkar- och sjuksköterskebiografier, folkmedicin, apotekshistoria, sjukväsendets historia, tandläkarkonstens historia m.m. »


rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Svensk Medicinhistorisk Tidskrift

Annons:

Senaste nummer:

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

Äldre resuméer