Innehåll Vol. 23 2019

Carl Lindgren Redaktörens förord

Ingvar Alba Tandläkekonsten - från hantverk till akademi

Nils-Erik Landell Magnus Martin af Pontin, Carl von Linné och Jöns Jacob Berzelius

Bo S. Lindberg Anne Parés dramatiska förlossning 1599

Lars Cernerud Skolhälsovårdens historia

Bo S. Lindberg Den första förlossningstången i Sverige

Jerker Hansson Medicinhistoria - vad kan den lära oss - och inte? En Essä

Jan Halldin Socialläkarna - medicinhistoria i glappet mellan sjukvård och socialtjänst

Kerstin Hulter Åsberg Mathilde Wigert-Österlund. En fallrapport från svensk mentalsjukvård 1921-1936


BAKVAGNEN

Medicinska museer i Rom

"Varifrån kommer vi? Vilka är vi? Vart är vi på väg?" Reflektioner kring en tavla av syfilitikern Paul Gaugin

Reflektioner kring Simone de Beuvoirs verk om åldrandet - La Vieillesse


RECENSIONER

Nils-Erik Landell Fasansfull fjärilsdans

Nils-Erik Landell Storslagen kirurghistoria

Nils-Erik Landell Rolig citathistoria om melankoli

Nils-Erik Landell Svenska medicinares studieresor i Europa under 1600-talet och 1700-talet

Publicerad: 2021-09-03

Köp Svensk Medicinhistorisk Tidskrift
Läs mer om Svensk Medicinhistorisk Tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Svensk Medicinhistorisk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori MEDICIN & HÄLSAAnnons:

Senaste nummer:

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-25
Konstperspektiv 4

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021
Bild & Bubbla 227 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021
Karavan 2 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-24
Utställningskritik 4 2021

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-21
Cirkeln 2 2021

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021

Äldre resuméer