Artiklar från Arbetaren

Samma sorg
2015-12-05 LO-kollektivet blir allt mer uppdelat utifrån etniska skiljelinjer. Det kan man utläsa av statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. I genomsnitt är 17 procent av medlemmarna i LO-förbunden födda utanför Norden. Men tittar man på de enskilda LO-förbunden framträder anmärkningsvärda skillnader dem emellan (ur Ledaren Arbetaren #47 2015).»

Gentrefiering pågår
2015-11-28 Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter riktar svidande kritik mot Sveriges narko­tikapolitik. I en rapport som FN-kontoret nyligen släppte framhåller de att människor som brukar droger har lika stor rätt till vård som andra och att sprutbyte, metadonbehandling och andra insatser som begränsar skadorna av missbruk ska betraktas som grundläggande mänskliga rättigheter. I Sverige är sådana skadebegränsande åtgärder bara delvis införda (ur ledaren Arbetaren »

Bortkörda
2015-11-24 Sex LO-förbund har gått ut och krävt att fackförbunden IF Metall och Handels lägger ned samtalen med arbetsköparorganisationerna Industriarbetsgivarna, Teknikarbetsgivarna och Svensk Handel om att förhandla bort stora delar av LAS, Lagen om anställningsskydd (ur ledaren Arbetaren #45 2015)»

Attentaten fortsätter
2015-11-15 Kristrumman dunkar vidare»

"En tredje intifada"
2015-10-25 Höjd pensionsålder före nästa val. Det var i veckan beskedet från socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, som också är ordförande i den pensionsgrupp i riksdagen som består av Socialdemokraterna och de fyra borgerliga allianspartierna (ur ledaren Arbetaren #43 2015).»

Zenit bidrar med analys
2008-12-15 SAC - Syndikalisterna, som ger ut Arbetaren, satsar på ännu en tidning till nästa år. »

Favorittidskriften: Arbetaren
Omslag Arbetaren nr 12/08, bild med folk som åker buss 2008-03-30 Offside och Karavan har blivit utsedda till favorittidskrifter hittills och nu har turen kommit till Arbetaren. Jenny Salmson i Stockholm gillar de uttömmande reportagen och de radikala vinklarna. »

När allt blir till varor
2003-10-10 "Det finns ord som är stora som hus eller rentav städer: man kan gå runt i dem, lära sig förstå hur de olika delarna hänger ihop och imponeras av hur mycket som ryms därinne" skriver Andreas Malm i "När allt blir till varor", en av de fem nominerade till Kulturtidskrifternas essäpris 2003. Sedan tar han oss med på upptäcktsfärd in i ordet "reifikation" och efter det blir ingenting mer sig likt. »


rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Arbetaren

Annons:

Senaste nummer:

2020-02-25
Konstperspektiv 1

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

2019-12-06
Kritiker 52 2019

2019-12-05
Arkitekturtidskriften KRITIK #42/43

2019-11-30
ponton 3 2019

2019-11-27
Arche 68-69 2019

2019-11-26
Lira Musikmagasin 4 2019

2019-11-21
Opera 5 2019
Cirkeln 3 2019

2019-11-20
Parnass 4 2019
Kuba 3 2019
Byggnadskultur 3 2019

2019-11-13
Fjärde Världen 3-4 2019

2019-11-08
Accent 6-7 2019

2019-11-07
Fjärde Världen 2 2019
Utställningskritik 5 2019
Omkonst v 45 2019

2019-11-04
Konstperspektiv 4 2019

Äldre resuméer