Artiklar från Arbetaren

Samma sorg
2015-12-05 LO-kollektivet blir allt mer uppdelat utifrån etniska skiljelinjer. Det kan man utläsa av statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. I genomsnitt är 17 procent av medlemmarna i LO-förbunden födda utanför Norden. Men tittar man på de enskilda LO-förbunden framträder anmärkningsvärda skillnader dem emellan (ur Ledaren Arbetaren #47 2015).»

Gentrefiering pågår
2015-11-28 Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter riktar svidande kritik mot Sveriges narko­tikapolitik. I en rapport som FN-kontoret nyligen släppte framhåller de att människor som brukar droger har lika stor rätt till vård som andra och att sprutbyte, metadonbehandling och andra insatser som begränsar skadorna av missbruk ska betraktas som grundläggande mänskliga rättigheter. I Sverige är sådana skadebegränsande åtgärder bara delvis införda (ur ledaren Arbetaren »

Bortkörda
2015-11-24 Sex LO-förbund har gått ut och krävt att fackförbunden IF Metall och Handels lägger ned samtalen med arbetsköparorganisationerna Industriarbetsgivarna, Teknikarbetsgivarna och Svensk Handel om att förhandla bort stora delar av LAS, Lagen om anställningsskydd (ur ledaren Arbetaren #45 2015)»

Attentaten fortsätter
2015-11-15 Kristrumman dunkar vidare»

"En tredje intifada"
2015-10-25 Höjd pensionsålder före nästa val. Det var i veckan beskedet från socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, som också är ordförande i den pensionsgrupp i riksdagen som består av Socialdemokraterna och de fyra borgerliga allianspartierna (ur ledaren Arbetaren #43 2015).»

Zenit bidrar med analys
2008-12-15 SAC - Syndikalisterna, som ger ut Arbetaren, satsar på ännu en tidning till nästa år. »

Favorittidskriften: Arbetaren
Omslag Arbetaren nr 12/08, bild med folk som åker buss 2008-03-30 Offside och Karavan har blivit utsedda till favorittidskrifter hittills och nu har turen kommit till Arbetaren. Jenny Salmson i Stockholm gillar de uttömmande reportagen och de radikala vinklarna. »

När allt blir till varor
2003-10-10 "Det finns ord som är stora som hus eller rentav städer: man kan gå runt i dem, lära sig förstå hur de olika delarna hänger ihop och imponeras av hur mycket som ryms därinne" skriver Andreas Malm i "När allt blir till varor", en av de fem nominerade till Kulturtidskrifternas essäpris 2003. Sedan tar han oss med på upptäcktsfärd in i ordet "reifikation" och efter det blir ingenting mer sig likt. »


rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Arbetaren

Annons:

Senaste nummer:

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-05-04
Karavan 1 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

Äldre resuméer