Artiklar från Mana

Tidskriften Mana. Tema: Mark 2-3/2015
Tema: Mark 2-3/2015 2015-12-31 I Mana tema Mark utforskar vi skärningspunkter mellan rasism, markägande och exploatering av naturresurser som gömmer sig under jordskorpan. Olja, metaller och gaser som uppfattas som skatter av stater och företag blir ofta en förbannelse för urfolk som bor och verkar i markerna. Förändrade markvärden har genom historien lett till stöld av marker och till fördrivning av fattiga och grupper som rasifieras eller ses som ”de andra” i nationen. Men marken är även en ytterst konkret startpunkt för gemenskap och motstånd, och temat ska också läsas som en rapport från några av de många kamper kring ägande och exploatering av mark som pågår just nu.»

Tidskriften Mana. Tema: Ordets makt 4/2014
2015-12-26 Tema Ordets makt: Vilka ideologier upprätthålls av makten över orden? När orden används till försvar av fascister, rasister eller försvaras på bekostnad av icke-vita, blir frågan ofrånkomlig. Detta tema handlar inte om språk, yttrandefrihet eller ord. Det handlar om vad villkorandet av ord döljer, vad makten över ordet upprätthåller för ideologi. »

Tidskriften Mana. Tema: Queer 1/2015
Tema: Queer 1/2015 2015-12-26 Vad har heteronormativitet med rasism att göra? Numret tar upp vitt skilda aspekter som synliggör hur förtrycken länkas samman. Västerländska maktanspråk har skapat polarisering mellan människor som inte stannar vid konstruktioner av ras, inom såväl som utanför geografiska gränslinjer. »

Tidskriften Mana. Tema: Svarta röster & rörelser 2-3/2014
2015-08-02 Tema: Svarta röster & rörelser 2-3/2014 Vad är det att vara svart i Sverige idag? Strukturell rasism placerar svarta nederst i samhället, och även inom antirasismen blir svarta människor ofta bortglömda. ...»

Tidskriften Mana. Tema: Din mamma! 1/2014
Tema: Din mamma! 1/2014 2014-10-07 I detta nummer lyfter vi fram din morsa. Vi pratar om alla de kvinnor som jobbar med att ta hand om ungar; att torka snor, bajs och tårar, betalt och obetalt. Men vi stannar inte vid att beskriva dessa berättelser. Vi vill också prata om de intressen som reglerar och fördelar omvårdnad och varför det pågår ett krig om våra livmödrar.»

Tidskriften Mana. Tema: Perspektiv 4/2013
Tema: Perspektiv 4/2013 2014-03-18 Mana 4/2013: Tema Perspektiv Trots att det finns en mängd motröster och alternativa berättelser så fortsätter den kapitalistkoloniala heteropatriarkala västcentrerade berättelsen om världen att avgöra vilka som får resurser, trygghet, makt och vilka som beskrivs som hela värdefulla människor med ett liv som betyder något. »

Tema: Turism [#4 2012]
Omslag Mana Tema: Turism #4 2012 2013-01-12 Du går av planet och möts av en varm vind och nya dofter. Semester. Billig exotisk mat. Att resa är frihet. Men denna frihet kan bara en mycket liten del av världens befolkning uppleva. Vem reser, var, varfö...»

Tema: Skolan [#3 2012]
Omslag Mana Tema: Skolan #3 2012 2013-01-12 Barn till akademiker blir i mycket större utsträckning än barn till arbetare själva akademiker. Redan från unga år delar skolan in barnen i framtida arbetare, och framtida akademiker, chefer eller politiker....»

Tema: Kärlek
2012-10-07 Ljuv kärlek. Smärtsam kärlek. Kärlek formad och begränsad av normer, makt och kontroll. Är kärleken en rättighet och i så fall vems rättighet? Talar kärleken ett nationellt eller ett globalt språk? Och vem s...»

Kärlek
2012-09-30 Jakten på den perfekta kvinnan, Kärlek à la Migrationsverket, Rasism i krisens Grekland, Mo Amer - muslimsk standup, Svenska svarta pantrarna och mycket mer»

Kriminalitet
2012-09-30 Sveriges tillfälliga barn. Debattartikel om mottagandet av ensamkommande asylsökande barn och unga. Medelhavet är en massgrav. Tusentals flyktingar dog i Medelhavet på väg till Europa under 2011. Nu utred...»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Mana

Annons:

Senaste nummer:

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-30
Karavan 2 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

Äldre resuméer