Artiklar från lambda nordica

KINSHIP & REPRODUCTION #3-4 2014
2015-07-01 THIS SPECIAL ISSUE edited by Ulrika Dahl together with guest editor Jenny Gunnarsson Payne offers new perspectives on the timely themes of queer kinship and reproduction and is drawn from the workshop Reproducing Kinship, Queering Reproduction: Familial Bonds in the Age of Assisted Reproductive Technologies organized in Stockholm in 2013. The articles and essays by anthropologists, sociologists, and media scholars critically engage and extend the so far largely Anglo-American dominated field of queer kinship and reproduction studies. Presenting empirical data from case studies in Finland, Russia, Greece, and Sweden, topics such as lesbian motherhood, queer will-writing, gay men and transnational surrogacy, queer biology, and kinship theory are addressed»

Representationer #2 2013
2014-01-03 Som Nordens största tidskrift för HLBTQ-forskning vill lambda nordica inspirera till diskussioner både inom och utanför akademin, och vi vill vara med i händelsernas centrum. Tidigare i höst var vi också på bokmässan i Göteborg. Gå gärna in på vår hemsida, www.lambdanordica.se, och läs om vår verksamhet. Där finns också artikelarkivet där alla lambda nordicas artiklar kan laddas ned gratis. De senaste åren har lambda nordica gett ut ett flertal temanummer. Numret är det första öppna numret på ett tag, men det slumpade sig så att numrets artiklar och essä trots allt har ett gemensamt tema, nämligen representationer. Begreppet representation används av kulturstudieforskare som t.ex. Stuart Hall (1997) för att betona språkets aktiva roll i meningsskapande processer. Texter och bilder ses inte enbart som reflektioner av en redan existerande verklighet utan som något som ger den materiella världen mening.»

Aktivism
2013-11-12 Lambda Nordica har glädjen att tillsammans med gästredaktörerna Fanny Ambjörnsson och Janne Bromseth publicera sitt nya nummer om Aktivism Vad är queeraktivism? Hur ser den ut och vad sysslar den med?»

"in transition": central/eastern european sexualities
2013-05-24 /.../vi fortsätter att arbeta utifrån målsättningen att vara Nordens främsta tidskrift för forskning inom detta bokstavskombinerade och mångepistemologiska område och strävar efter att vara ett självklart forum för den växande skara kvali!cerade forskare som bidrar till fältet/.../»

Crip theory
Omslag Lambda Nordica 2012-07-29 I föreliggande nummer av lambda nordica tillämpar forskare från alla nordiska länder och en brittisk forskare cripteori på empirisk forskning inom humaniora och samhällsvetenskaper. Med få undantag är forskarna unga, i början av sin akademiska bana. Detta beror inte bara på att cripteorin själv är ett ungt område utan även på en medveten strävan hos lambda nordicas redaktörer att låta nya perspektiv komma till tals.»

lambda nordica gör upp med Strindberg
2012-07-29 Tidskriften lambda nordica medverkar under "Stockholm Pride" med seminariet INTE en Strindbergshyllning. Samtalet som leds av litteraturforskare, redaktör Ann-Sofie Lönngren tar fasta på att giganten Strindberg inte bara skymt andra författarskap utan också tydligt moraliserat och medikaliserat homosexualitet och genusöverskridanden i författarskapet.»

Djur
2012-06-21 Med detta temanummer om djurstudier fortsätter lambda nordica sin satsning på att belysa och introducera nya internationella forskningsområden. Animal studies som forskningsfält är påverkat av queerteori och djurrättsaktivism. Det sätter fingret på instabila identiteter, subjekttillblivelser samt ekologiska och rättvisefrågor. »

Eve Kosofsky Sedgwick (1950-2009)
2010-02-28 Den amerikanska litteraturvetaren Eve Kosofsky Sedgwick blev en av queerteorins viktigaste tänkare och inspirationskällor. Boken Between men som kom ut 1985 skulle bli en nyckeltext i vad som senare kom att ...»

Mode
2010-02-28 Detta dubbelnummer av lambda nordica är speciellt på flera sätt. Förutom att introducera ett relativt ungt forskningsområde, queer modevetenskap, bjuder det på flera stora förändringar vars syfte är att göra...»

Collage
2010-02-28 Ett collage av texter där fem författare från tre olika länder skriver från olika forskningsfält. Gemensamt för dem alla är ett queert perspektiv och numret visar ett sådant perspektivs bredd och tillämpligh...»

Queera maskuliniteter
2009-01-16 Detta temanummer om kritiska maskulinitetsstudier visar genomgående på det dubbla behovet att betona såväl den feministiska som den antihomofobiska agendan av ämnet.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  lambda nordica

Annons:

Senaste nummer:

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-25
Konstperspektiv 4

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021
Bild & Bubbla 227 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021
Karavan 2 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-24
Utställningskritik 4 2021

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-21
Cirkeln 2 2021

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021

Äldre resuméer