Artiklar från Nordens Tidning

Färöarna #4 2022
2022-12-22 RUBRIKEN PÅ min allra första krönika i Nordens Tidning i nummer 3/20 var ”Nu står fönstret på vid gavel för att utveckla nordiskt samarbete för framtiden”. I min krönika argumenterade jag för behovet att lägga de svåra frågorna på bordet och ta chansen att vitalisera det nordiska samarbetet i ett svårt läge då gränserna var stängda och invånarna blev lidande. • SEDAN 2020 har vi arbetat enträget med att formulera en ny framtida riktning för Föreningen Norden. Jag upplever att vi under de senaste åren själva gjort just det som jag argumenterade för i september 2020. Vi har fört en modig diskussion tillsammans kring svåra frågor om föreningens roll, uppdrag och syfte i syfte att tydliggöra och vitalisera vår egen roll i att stärka nordisk samhörighet och samarbetet på gräsrotsnivå. En rad modiga beslut har fattats som varit avgörande för föreningens och samarbetets framtid. Arbetet har bara börjat, och vår ambition att stärka och främja mellanfolkligt utbyte kommer innebära att vi kommande år behöver fatta nya modiga beslut som främjar vårt uppdrag och vår förening. • MED VÅR NYA beslutade strategi som ledstjärna är vårt uppdrag nu att ta föreningen från en sändande organisation till att bli en samarbetande organisation, som på alla nivåer lever som vi lär. Det mellanfolkliga utbytet, som ju är kärnan i vår verksamhet, innebär en fortsatt fokusering på att få fler människor med olika perspektiv att mötas, föra dialog och samarbeta om aktuella samhällsutmaningar i vår region. Goda exempel på det som vi berättar om i detta nummer är lanseringen av vårt nya arbetssätt Nordperspektiv samt ungdomsutbytet på Färöarna som gett fler unga en chans att uppleva Nordiska kulturer, språk och identiteter på nya sätt.»

Grönland mer än bara natur #3 2022
2022-11-11 DIMMAN LIGGER TÄT över åkrarna och solen kämpar sig tappert igenom diset i ett höstigt naturreservat. Med en kaffe i handen framför en sprakande eld njuter jag av tystnaden och morgonen i Angarns naturreservat norr om Stockholm. Jag har just tillbringat en #nattinaturen tillsammans med mina 11-åriga scouter. En natt under samma himmel som andra invånare i Norden sovit under i september, som en hyllning till vår nordiska friluftstradition. Projektet ”natt i naturen” som friluftsfrämjandet i Sverige, Norge, Finland och Danmark genomför är ett konkret nordiskt samarbete som just nu sker i vår region. • UNDER TVÅ DAGAR är vi ute och vandrar, scouterna, de övriga ledarna och jag. Vi sover i tält, lagar mat över öppen eld och hämtar vatten från en närliggande brunn. Vi lever enkelt i samklang med naturen. Under de två dagarna som hajken pågår ser jag hur en brokig skara barn som enbart har träffats ett par gånger tidigare lär känna varandra, börjar prata med varandra och i takt med att uppgifterna blir mer utmanande också snabbt övar sitt samarbete för att göra upp eld, bygga läger och laga mat tillsammans. • I DET LILLA PERSPEKTIVET så gör scouterna precis det som vi i Föreningen Norden alltid gjort - fast vi gjort det med betoning på mellanfolkligt utbyte över gränserna. I de nya riktlinjerna för Föreningen Norden som Fullmäktige beslutade om i juni så är vår programförklaring om just mellanfolkligt utbyte, det vill säga att människor möts, för dialog och samarbetar central. Med en ny gemensam vision för vårt arbete, och med nya prioriteringar för både den lokala och nationella verksamheten så står vi nu efter fullmäktige stadigt i vår riktning framåt. Den resan ser jag fram emot att göra tillsammans med alla er!»

Innehåll #2 2022
2022-06-18 DEN SISTA PUSSELBITEN innan varje nummer av Nordens tidning färdigställs är att denna krönika skrivs. Det finns en poäng med att vänta in i det sista tänker jag när jag skriver den på tåget från Karlskrona till Stockholm. För andra gången på en månad har jag haft förmånen att få både vara del av och uppleva ett mellanfolkligt utbyte i praktiken. BALTIC MEETING POINT och Nordic twin city meeting som hålls i Karlskrona 19-21 maj är ett mellanfolkligt samarbete som binder samman aktörer på lokal, regional, nationell, nordisk och på Östersjönivå. Under dagarna borras i begreppet ”mellanfolkligt utbyte” utifrån dess återaktualiserade betydelse samt de behov som utbytet fyller för civilsamhälle, kommun, region och departement, akademin och näringslivet ... (Start Nordens tidning #2 2022)»

Arktis och Nordkalotten i fokus # 1 2022
2022-04-20 JAG STÅR I ETT REGNIGT och blåsigt februari-Stockholm invid det nordiska konstverket ”Life rings” på Kungliga Djurgården. Här har jag stämt träff med producenten för Sveriges Radios program ”Konflikt” som bett om en intervju om vad som egentligen står på spel när det nordiska samarbetet knakar i fogarna som det gör nu. PROGRAMMET SÄNDS den 13 februari och röster från människor runt om i Norden ger vittnesmål om den otillräcklighet som det nu 70 år gamla nordiska samarbetet visat de senaste åren. Vittnesmål om hur familjer skiljts åt, hur människor ställts mot varandra och hur ”vi och dem” känslor uppstått mellan människor i Norden. Men jag hör också motargument om gränsstängningar som symbol för politisk handlingskraft och röster i Norden som visar uppskattning för dessa ... (starttext Nordens tidning #1 2022)»

Nordisk film och Island innehåll #4 2021
2022-01-03 • Med filmen om Drottning Margareta hoppas regissören Charlotte Sieling förmedla ett budskap om fred och gemenskap. Den internationellt kända regissören menar att vi nordbor har en stor kapacitet tillsammans genom våra likheter - och olikheter. • På Island finns det inte mindre än 130 simhallar - utöver de varma källorna i naturen. Badkulturen är stark och simhallarna fungerar som en mötesplats för islänningarna. Flera kommuner på ön har valt att ge personer med olika sjukdomar fritt inträde till simhallarna. • Ett socialt hållbart Norden utgör ”kittet” som binder människor samman i regionen. I det här numret berättar Volontärbyråns Anna Snell om hur de uppmärksammar ofrivillig ensamhet bland äldre. Vi har också pratat med Sara Damber, grundare av Stiftelsen Friends. • Makroregionala strategier är en del av EU:s sammanhållningspolitik. Föreningen Norden har uppdrag att vara policysamordnare inom utbildning, arbetsmarknad, forskning och integration. Anders Bergström förklarar vad det innebär.»

STF rekryterar via Nordjobb #3 2021
2021-09-28 TORNE ÄLV rinner sakta utanför mitt fönster. Solen är på väg upp och morgonpigg som jag är passar jag på att ta en promenad utmed älven. Återigen slås jag av hur oerhört vackert Sverige är. Och av hur många delar av Sverige som jag ännu inte besökt - trots att jag rest över hela världen. SVERIGE HAR alltid funnits där för mig. Friheten att få forma mitt eget liv såsom jag vill leva det. Möjligheten att få utbilda mig till vad jag vill, anställningstryggheten under två graviditeter och en karriär under småbarnsåren. Kanske viktigast av allt - att jag varje dag får vara med och påverka det samhälle som jag vill att mina barn ska växa upp i. Allt detta har jag under alla år tagit som självklarheter... (ur "Start" Nordens Tidning #3 2021)»

Hållbarhet i Norden #2 2021
2021-06-16 Jag var åtta år och utomlands för allra första gången. Vi hade bilat till Norge för att köpa margarin för det var billigare där då, under sextiotalet. Min lillebror kutade fram och tillbaka över gränsen och hade redan då hunnit vara utomlands 30 gånger när han somnade i baksätet på vår gråa Saab eller kanske var det den blåvita Volvo Duetten. Det var i alla fall en bil min pappa alltid måste laga något på. Mamma och pappa kunde laga det mesta, bilen, våra kläder, skor, böcker, leksaker och all vår mat som nu dessutom kunde stekas i prisvärt margarin från Norge. Vi åkte snart utomlands igen och jag fick en norsk kompis när vi slagit upp campingtältet i Röros... (från Ledaren #2 2021, Vice ordförande Birgitta Englin)»

Grön omställning kräver enighet #1 2021
2021-03-03 Ljuset börjar sakta återvända till oss nordbor efter några mörka månader. Vecka för vecka lyser solen nu allt mer på oss. Det är nästan exakt ett år sedan coronapandemin förändrade allt. Det har varit en mörk tid för så många människor och relationer och att säga att det varit en mörk tid för sammanhållningen i Norden är inte en underdrift... (från de inledande orden #1 2021)»

Nordens Fotoskola odlar talanger #4 2020
2021-01-08 HÖSTMÖRKRET SÄNKER SIG över Norden och efter en tids minskad smittspridning har pandemin åter gjort sig påmind i våra liv. De första månadernas oro och rädsla verkar ha ersatts av en större acceptans av läget - nu lever vi i det nya normala. Samtidigt som nya restriktioner uppmanar oss att begränsa vårt umgänge och undvika möten, så har digitala lösningar gett oss helt nya former att träffas, utbyta erfarenheter och tankar. Digitaliseringen går fort nu, och den ger oss till synes obegränsade möjligheter. Över 200 personer från hela Norden deltog i föreningens webbinarium i oktober om tillitens betydelse i det nordiska samarbetet. DEN DIGITALA OMSTÄLLNINGEN innebär också att frågor som tillit, medbestämmande och öppenhet ställs på sin spets. Under Nordiska rådets digitala session... (från de inledande orden Nordens tidning #4 2020)»

Norden och coronan #3 2020
2020-10-25 DE FÖRSTA OMVÄLVANDE månaderna av coronpandemin har passerat och sakta men säkert börjar vi återgå till ett ”nytt normalt” samhälle. Det går snabbt att ändra vanor inser jag - nu pendlar jag till jobbet med elsparkcykel för att undvika trängsel i kollektivtrafiken, jag vinkar på tryggt avstånd istället för att ta i hand och de flesta av mina möten är digitala. Även om det tar emot så framstår det allt tydligare att livet som det såg ut i februari aldrig någonsin kommer att vara detsamma igen. BETYDELSEN AV nordiskt samarbete debatterats i offentligheten på ett sätt som vi inte sett på många år. Det nordiska samarbetet eller avsaknad av detsamma är nu högt upp på agendan i samhällsdebatten, och klyftan mellan hur vardagen ser ut i de nordiska huvudstadsregionerna och för människor i våra gränsregioner framträder allt tydligare. Även klyftan mellan det offentliga nordens förmåga att samtala och samarbeta i akuta frågor som gäller handelshinder och hur stängda nordiska gränser påverkat den mellanmänskliga kontakten och tilliten framträder nu på ett alltmer oroande sätt. TILLIT ÄR DET NORDISKA GULDET sägs det. Men dagligen berättas historier om hur tilliten i Norden är under stor press. Vi måste nu våga lägga de svåra frågorna på bordet och ta chansen att vitalisera det nordiska samarbetet både i det offentliga och på gräsrotsnivå. Nu står fönstret på vid gavel för att utveckla nordiskt samarbete som leder oss in i framtiden - låt oss inte missa möjligheterna det för med sig.»

Mer samarbete på ministerns agenda #2 2020
2020-05-29 TILLSAMMANS - Så in i Norden nyttigt. Av många skäl. God folkhälsa. Bra beredskap och säkerhet. Full sysselsättning och välfärd. Frihet och rätt. Goda och hållbara livsmiljöer. TILLSAMMANS - Så in i Norden meningsskapande. Gemensamma visioner och mål ger samhörighet och mening med det nordiska föreningsarbetet och föreningslivet. Förena. Förena människor och länder i att ta gemensamt ansvar över och förverkliga det gemensamt viktiga.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Nordens Tidning

Annons:

Senaste nummer:

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-30
Karavan 2 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

Äldre resuméer