Artiklar från Nordens Tidning

Grön omställning kräver enighet #1 2021
2021-03-03 Ljuset börjar sakta återvända till oss nordbor efter några mörka månader. Vecka för vecka lyser solen nu allt mer på oss. Det är nästan exakt ett år sedan coronapandemin förändrade allt. Det har varit en mörk tid för så många människor och relationer och att säga att det varit en mörk tid för sammanhållningen i Norden är inte en underdrift... (från de inledande orden #1 2021)»

Nordens Fotoskola odlar talanger #4 2020
2021-01-08 HÖSTMÖRKRET SÄNKER SIG över Norden och efter en tids minskad smittspridning har pandemin åter gjort sig påmind i våra liv. De första månadernas oro och rädsla verkar ha ersatts av en större acceptans av läget - nu lever vi i det nya normala. Samtidigt som nya restriktioner uppmanar oss att begränsa vårt umgänge och undvika möten, så har digitala lösningar gett oss helt nya former att träffas, utbyta erfarenheter och tankar. Digitaliseringen går fort nu, och den ger oss till synes obegränsade möjligheter. Över 200 personer från hela Norden deltog i föreningens webbinarium i oktober om tillitens betydelse i det nordiska samarbetet. DEN DIGITALA OMSTÄLLNINGEN innebär också att frågor som tillit, medbestämmande och öppenhet ställs på sin spets. Under Nordiska rådets digitala session... (från de inledande orden Nordens tidning #4 2020)»

Norden och coronan #3 2020
2020-10-25 DE FÖRSTA OMVÄLVANDE månaderna av coronpandemin har passerat och sakta men säkert börjar vi återgå till ett ”nytt normalt” samhälle. Det går snabbt att ändra vanor inser jag - nu pendlar jag till jobbet med elsparkcykel för att undvika trängsel i kollektivtrafiken, jag vinkar på tryggt avstånd istället för att ta i hand och de flesta av mina möten är digitala. Även om det tar emot så framstår det allt tydligare att livet som det såg ut i februari aldrig någonsin kommer att vara detsamma igen. BETYDELSEN AV nordiskt samarbete debatterats i offentligheten på ett sätt som vi inte sett på många år. Det nordiska samarbetet eller avsaknad av detsamma är nu högt upp på agendan i samhällsdebatten, och klyftan mellan hur vardagen ser ut i de nordiska huvudstadsregionerna och för människor i våra gränsregioner framträder allt tydligare. Även klyftan mellan det offentliga nordens förmåga att samtala och samarbeta i akuta frågor som gäller handelshinder och hur stängda nordiska gränser påverkat den mellanmänskliga kontakten och tilliten framträder nu på ett alltmer oroande sätt. TILLIT ÄR DET NORDISKA GULDET sägs det. Men dagligen berättas historier om hur tilliten i Norden är under stor press. Vi måste nu våga lägga de svåra frågorna på bordet och ta chansen att vitalisera det nordiska samarbetet både i det offentliga och på gräsrotsnivå. Nu står fönstret på vid gavel för att utveckla nordiskt samarbete som leder oss in i framtiden - låt oss inte missa möjligheterna det för med sig.»

Mer samarbete på ministerns agenda #2 2020
2020-05-29 TILLSAMMANS - Så in i Norden nyttigt. Av många skäl. God folkhälsa. Bra beredskap och säkerhet. Full sysselsättning och välfärd. Frihet och rätt. Goda och hållbara livsmiljöer. TILLSAMMANS - Så in i Norden meningsskapande. Gemensamma visioner och mål ger samhörighet och mening med det nordiska föreningsarbetet och föreningslivet. Förena. Förena människor och länder i att ta gemensamt ansvar över och förverkliga det gemensamt viktiga.»

Nordiskt idrottssamarbete #1 2020
2020-04-20 FÖRRA ÅRET firade vi föreningen Norden 100 år. I den redovisning vi fått från Vuxenskolan deltog över 12 000 personer i föreläsningar och arrangemang. ABF:s redovisning ej medräknat än vid denna stund när texten skrivs. Det har också lett till en medlemsrekrytering som gjort att antalet personliga medlemmar ökat något... (från de inledande orden Nordens Tidning #1 2020»

Hur effektiv är Nordens klimatpolitik? #4 2019
2020-01-02 Vår förening har på ett fantastiskt sätt firat sina 100 år i år. Det har skett i lokala föreningar över hela landet, uppvaktningar från vänner och olika samhällsorganisationer. För att påminna oss alla om föreningens roll och uppgift har en jubileumsskrift tagits fram. Det finns många höjdpunkter under året. Låt mig bara nämna några som; • vårt jubileumsseminarium i mars i Stockholm • vårt gemensamma firande med föreningarna Norden i Köpenhamn i april • vårt jubileumsseminarium i september med presentation av Föreningarna Nordens jubileumsskrift, ” Meningen med föreningen, föreningarna Norden 100 år ”... (ur ledaren Nordens tidning #4 2019)»

Körigt så in i Norden #3 2019
2019-10-03 >FÖRENINGEN NORDEN firar hela 2019 sitt hundrade år som mötes- och aktivitetsplats, folkbildare och opinionsbildare. I hundra år för ett ökat samarbete inom Norden och gentemot omvärlden. Det har gått bra, men mycket återstår. DEN GEMENSAMMA visionen för föreningarna Norden är ökad integration/förbundsstat. VI BEHÖVER TILLSAMMANS i de olika länderna skapa stabila institutioner, lärande, samarbeten/.../ (ur de inledande orden Tidningen Norden #3 2019)»

Biskops Arnö – en nordisk historia #2 2019
2019-05-16 FRÅGAN OM föreningen Norden, politik och partipolitik kommer ibland upp på möten. Inte bara i Sverige. Svaret är dels snabbt, dels kan det problematiseras. Det snabba svaret är att föreningen Norden är partipolitiskt obundet. Den problematiserande frågan är: Vad betyder det, då föreningarna Norden samt föreningen Norden i Sverige sedan länge har politiska program? FÖRENINGEN NORDENS ändamål och uppgifter delas in utifrån olika verksamhetsområden: kultur, pedagogiskt, fredspolitiskt, hälsa och välfärd, miljö, ekonomiskt, politiskt och organisationspolitiskt. Särprägeln är det nordiska ändamålet. Genom att föreningen Norden just har ”Norden” som sin utgångspunkt och ledstjärna så är det lättare att se vad som menas med Norden-politik. Det är en önskad samhällsutveckling, med ökad integration, färre gränshinder och än bättre samarbete... (ur de inledande orden Nordens Tidning #2 2019)»

100 år Föreningen Norden #1 2019
2019-05-14 SEDAN FÖRENINGENS START 1919 har många aktiviteter utförts och många reformförslag och idéer har accepterats och genomförts. Några exempel ur historien: • Nordiska föreningar har bildats • Nationell paraplyorganisation för riksorganisationer • Föreningarna Nordens Förbund • Nordens Institut • Biskops Arnö • Informationsverksamhet • Skolverksamhet • Biblioteksverksamhet • Folkbildning (ur de inledande orden #1 2019»

Sverige lämnar över till Island #4 2018
2019-01-30 FOLKBILDNINGEN GER kunskaper om samhället, skapar intresse för dess angelägenheter, fostrar aktiva och vakna medborgare samt vårdar, värnar och stärker demokratins samhälle FOLKBILDARE HAR alltsedan folkbildningens början sett att det demokratiska samhället, det demokratiska föreningslivet och den demokratiska staten bygger på den enskilda människan. Hennes kunskaper och kultur är förutsättningen för demokratin. DET ÄR OCKSÅ en erfarenhet att demokratiska samhällen och stater har högre mått av frihet, fred, rätt och humanitet... (ur de inledande orden Nordens Tidning #4 2018»

Pleijel talar sanning #3 2018
2018-10-16 ”KÄRNAN I DEN nordiska samhörigheten är de gemensamma värderingarna. Öppenhet, demokrati, frihet, ansvar och rättsstatsprinciperna är grundstenar i alla de nordiska länderna. KONTAKTERNA är livliga både på beslutsfattar- och gräsrotsnivå. DET FINNS MYCKET gemensamt inte minst i kulturarvet: Pippi Långstrump, Mumin och Karius och Baktus förenar barnen i alla de nordiska länderna, liksom en liknande dagiskultur (barnahage). Vi känner alla till Marimekko, Eva Dahlgren, Holmenkollen, Björk och Mads Mikkelsen. Vi känner till varandras idrottsmän och -kvinnor. VI ÄR VARANDRAS tuffaste konkurrenter i många idrottsgrenar, men håller på varandra ute i världen.”, sa Finlands ambassadör Maimo Henriksson i Oslo, 2012. SVENSKA NATIONALENCYKLOPEDIN skriver: ”Nordism, benämning på dels strävan att främja samarbete och samverkan mellan de nordiska länderna, dels känslan av samhörighet mellan Nordens länder och folk.” SVENSKA AKADEMINS Ordbok: ”Nordism; om strävanden att stärka det kulturella |. Politiska samarbetet mellan de nordiska folken |. Att förena dem till en (fastare |. lösare) politisk enhet.” FÖRENINGEN NORDEN arbetar med sikte på framtiden utifrån nordismen i ovanstående betydelse. NORDENS TIDNING speglar olika perspektiv, infallsvinklar, åsikter och händelser. Det är verkligen en mångfald vi möter i vårt Norden. Välkommen till Nordens tidning nr 3. Ha en god läsning.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Nordens Tidning

Annons:

Senaste nummer:

2021-04-09
Signum 3
Tiden Magasin 1 2021

2021-04-07
Populär Astronomi 1 2021

2021-04-06
Mimers brunn 1 2021
KLASS 1 2021
Galago 1 2021

2021-04-05
Bild & Bubbla 226 2021

2021-04-04
Mimers brunn 6 2020

2021-04-03
Mimers brunn 3 2020

2021-04-02
Mimers brunn 3 2020
Mimers brunn 4 2020

2021-04-01
Mimers brunn 1 2020
Mimers brunn 2 2020

2021-03-31
Kontrast Magasin 1 2021

2021-03-30
SocialPolitik 1 2021

2021-03-22
Medusa 1 2021

2021-03-21
Amnesty Press 1 2021

2021-03-18
Found Review 10 2020
Teatertidningen 1 2021

2021-03-14
Fjärde Världen 1-2 2021

2021-03-13
Byggnadskultur 1 2021

2021-03-11
Cirkeln 4 2020

2021-03-10
Tidig Musik 1 2021
OEI 90-91 2021

2021-03-09
Sydasien 1 2021
Med andra ord 105 2020

2021-03-08
Tiden Magasin 4 2020

2021-03-05
Populär Poesi 47 2020
Signum 2 2021

2021-03-04
Omkonst v9 2021

2021-03-03
Nordens Tidning 1 2021
Lira Musikmagasin 1 2021

2021-02-28
ponton 4 2020

2021-02-27
Orientaliska Studier 163 2020

2021-02-26
Konstperspektiv 1 2021

2021-02-23
Akvarellen 1 2021

2021-02-22
Opera 1 2021

2021-02-21
Accent 1 2021

2021-02-16
Byggnadskultur 4 2020

2021-02-10
Sydasien 1 2021

2021-02-08
Fronesis 68-69 2020

2021-02-05
Parnass 4 2020

2021-02-04
Tydningen 37-38 2020

2021-02-01
Current Swedish Archaeology 28 2020
Karavan 4 2020

2021-01-31
Karavan 3 2020

2021-01-30
Teatertidningen 5 2020
Balder 4 2020
Respons 6 2020

2021-01-29
Signum 1

Äldre resuméer