Artiklar från Nordens Tidning

Nordisk film och Island innehåll #4 2021
2022-01-03 • Med filmen om Drottning Margareta hoppas regissören Charlotte Sieling förmedla ett budskap om fred och gemenskap. Den internationellt kända regissören menar att vi nordbor har en stor kapacitet tillsammans genom våra likheter - och olikheter. • På Island finns det inte mindre än 130 simhallar - utöver de varma källorna i naturen. Badkulturen är stark och simhallarna fungerar som en mötesplats för islänningarna. Flera kommuner på ön har valt att ge personer med olika sjukdomar fritt inträde till simhallarna. • Ett socialt hållbart Norden utgör ”kittet” som binder människor samman i regionen. I det här numret berättar Volontärbyråns Anna Snell om hur de uppmärksammar ofrivillig ensamhet bland äldre. Vi har också pratat med Sara Damber, grundare av Stiftelsen Friends. • Makroregionala strategier är en del av EU:s sammanhållningspolitik. Föreningen Norden har uppdrag att vara policysamordnare inom utbildning, arbetsmarknad, forskning och integration. Anders Bergström förklarar vad det innebär.»

STF rekryterar via Nordjobb #3 2021
2021-09-28 TORNE ÄLV rinner sakta utanför mitt fönster. Solen är på väg upp och morgonpigg som jag är passar jag på att ta en promenad utmed älven. Återigen slås jag av hur oerhört vackert Sverige är. Och av hur många delar av Sverige som jag ännu inte besökt - trots att jag rest över hela världen. SVERIGE HAR alltid funnits där för mig. Friheten att få forma mitt eget liv såsom jag vill leva det. Möjligheten att få utbilda mig till vad jag vill, anställningstryggheten under två graviditeter och en karriär under småbarnsåren. Kanske viktigast av allt - att jag varje dag får vara med och påverka det samhälle som jag vill att mina barn ska växa upp i. Allt detta har jag under alla år tagit som självklarheter... (ur "Start" Nordens Tidning #3 2021)»

Hållbarhet i Norden #2 2021
2021-06-16 Jag var åtta år och utomlands för allra första gången. Vi hade bilat till Norge för att köpa margarin för det var billigare där då, under sextiotalet. Min lillebror kutade fram och tillbaka över gränsen och hade redan då hunnit vara utomlands 30 gånger när han somnade i baksätet på vår gråa Saab eller kanske var det den blåvita Volvo Duetten. Det var i alla fall en bil min pappa alltid måste laga något på. Mamma och pappa kunde laga det mesta, bilen, våra kläder, skor, böcker, leksaker och all vår mat som nu dessutom kunde stekas i prisvärt margarin från Norge. Vi åkte snart utomlands igen och jag fick en norsk kompis när vi slagit upp campingtältet i Röros... (från Ledaren #2 2021, Vice ordförande Birgitta Englin)»

Grön omställning kräver enighet #1 2021
2021-03-03 Ljuset börjar sakta återvända till oss nordbor efter några mörka månader. Vecka för vecka lyser solen nu allt mer på oss. Det är nästan exakt ett år sedan coronapandemin förändrade allt. Det har varit en mörk tid för så många människor och relationer och att säga att det varit en mörk tid för sammanhållningen i Norden är inte en underdrift... (från de inledande orden #1 2021)»

Nordens Fotoskola odlar talanger #4 2020
2021-01-08 HÖSTMÖRKRET SÄNKER SIG över Norden och efter en tids minskad smittspridning har pandemin åter gjort sig påmind i våra liv. De första månadernas oro och rädsla verkar ha ersatts av en större acceptans av läget - nu lever vi i det nya normala. Samtidigt som nya restriktioner uppmanar oss att begränsa vårt umgänge och undvika möten, så har digitala lösningar gett oss helt nya former att träffas, utbyta erfarenheter och tankar. Digitaliseringen går fort nu, och den ger oss till synes obegränsade möjligheter. Över 200 personer från hela Norden deltog i föreningens webbinarium i oktober om tillitens betydelse i det nordiska samarbetet. DEN DIGITALA OMSTÄLLNINGEN innebär också att frågor som tillit, medbestämmande och öppenhet ställs på sin spets. Under Nordiska rådets digitala session... (från de inledande orden Nordens tidning #4 2020)»

Norden och coronan #3 2020
2020-10-25 DE FÖRSTA OMVÄLVANDE månaderna av coronpandemin har passerat och sakta men säkert börjar vi återgå till ett ”nytt normalt” samhälle. Det går snabbt att ändra vanor inser jag - nu pendlar jag till jobbet med elsparkcykel för att undvika trängsel i kollektivtrafiken, jag vinkar på tryggt avstånd istället för att ta i hand och de flesta av mina möten är digitala. Även om det tar emot så framstår det allt tydligare att livet som det såg ut i februari aldrig någonsin kommer att vara detsamma igen. BETYDELSEN AV nordiskt samarbete debatterats i offentligheten på ett sätt som vi inte sett på många år. Det nordiska samarbetet eller avsaknad av detsamma är nu högt upp på agendan i samhällsdebatten, och klyftan mellan hur vardagen ser ut i de nordiska huvudstadsregionerna och för människor i våra gränsregioner framträder allt tydligare. Även klyftan mellan det offentliga nordens förmåga att samtala och samarbeta i akuta frågor som gäller handelshinder och hur stängda nordiska gränser påverkat den mellanmänskliga kontakten och tilliten framträder nu på ett alltmer oroande sätt. TILLIT ÄR DET NORDISKA GULDET sägs det. Men dagligen berättas historier om hur tilliten i Norden är under stor press. Vi måste nu våga lägga de svåra frågorna på bordet och ta chansen att vitalisera det nordiska samarbetet både i det offentliga och på gräsrotsnivå. Nu står fönstret på vid gavel för att utveckla nordiskt samarbete som leder oss in i framtiden - låt oss inte missa möjligheterna det för med sig.»

Mer samarbete på ministerns agenda #2 2020
2020-05-29 TILLSAMMANS - Så in i Norden nyttigt. Av många skäl. God folkhälsa. Bra beredskap och säkerhet. Full sysselsättning och välfärd. Frihet och rätt. Goda och hållbara livsmiljöer. TILLSAMMANS - Så in i Norden meningsskapande. Gemensamma visioner och mål ger samhörighet och mening med det nordiska föreningsarbetet och föreningslivet. Förena. Förena människor och länder i att ta gemensamt ansvar över och förverkliga det gemensamt viktiga.»

Nordiskt idrottssamarbete #1 2020
2020-04-20 FÖRRA ÅRET firade vi föreningen Norden 100 år. I den redovisning vi fått från Vuxenskolan deltog över 12 000 personer i föreläsningar och arrangemang. ABF:s redovisning ej medräknat än vid denna stund när texten skrivs. Det har också lett till en medlemsrekrytering som gjort att antalet personliga medlemmar ökat något... (från de inledande orden Nordens Tidning #1 2020»

Hur effektiv är Nordens klimatpolitik? #4 2019
2020-01-02 Vår förening har på ett fantastiskt sätt firat sina 100 år i år. Det har skett i lokala föreningar över hela landet, uppvaktningar från vänner och olika samhällsorganisationer. För att påminna oss alla om föreningens roll och uppgift har en jubileumsskrift tagits fram. Det finns många höjdpunkter under året. Låt mig bara nämna några som; • vårt jubileumsseminarium i mars i Stockholm • vårt gemensamma firande med föreningarna Norden i Köpenhamn i april • vårt jubileumsseminarium i september med presentation av Föreningarna Nordens jubileumsskrift, ” Meningen med föreningen, föreningarna Norden 100 år ”... (ur ledaren Nordens tidning #4 2019)»

Körigt så in i Norden #3 2019
2019-10-03 >FÖRENINGEN NORDEN firar hela 2019 sitt hundrade år som mötes- och aktivitetsplats, folkbildare och opinionsbildare. I hundra år för ett ökat samarbete inom Norden och gentemot omvärlden. Det har gått bra, men mycket återstår. DEN GEMENSAMMA visionen för föreningarna Norden är ökad integration/förbundsstat. VI BEHÖVER TILLSAMMANS i de olika länderna skapa stabila institutioner, lärande, samarbeten/.../ (ur de inledande orden Tidningen Norden #3 2019)»

Biskops Arnö – en nordisk historia #2 2019
2019-05-16 FRÅGAN OM föreningen Norden, politik och partipolitik kommer ibland upp på möten. Inte bara i Sverige. Svaret är dels snabbt, dels kan det problematiseras. Det snabba svaret är att föreningen Norden är partipolitiskt obundet. Den problematiserande frågan är: Vad betyder det, då föreningarna Norden samt föreningen Norden i Sverige sedan länge har politiska program? FÖRENINGEN NORDENS ändamål och uppgifter delas in utifrån olika verksamhetsområden: kultur, pedagogiskt, fredspolitiskt, hälsa och välfärd, miljö, ekonomiskt, politiskt och organisationspolitiskt. Särprägeln är det nordiska ändamålet. Genom att föreningen Norden just har ”Norden” som sin utgångspunkt och ledstjärna så är det lättare att se vad som menas med Norden-politik. Det är en önskad samhällsutveckling, med ökad integration, färre gränshinder och än bättre samarbete... (ur de inledande orden Nordens Tidning #2 2019)»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Nordens Tidning

Annons:

Senaste nummer:

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

Äldre resuméer