Färöarna #4 2022

Läs Nordens tidning #4 2022

Fortsatt fokus på möten, dialog och samarbete Josefin Carling
RUBRIKEN PÅ min allra första krönika i Nordens Tidning i nummer 3/20 var ”Nu står fönstret på vid gavel för att utveckla nordiskt samarbete för framtiden”. I min krönika argumenterade jag för behovet att lägga de svåra frågorna på bordet och ta chansen att vitalisera det nordiska samarbetet i ett svårt läge då gränserna var stängda och invånarna blev lidande.

SEDAN 2020 har vi arbetat enträget med att formulera en ny framtida riktning för Föreningen Norden. Jag upplever att vi under de senaste åren själva gjort just det som jag argumenterade för i september 2020. Vi har fört en modig diskussion tillsammans kring svåra frågor om föreningens roll, uppdrag och syfte i syfte att tydliggöra och vitalisera vår egen roll i att stärka nordisk samhörighet och samarbetet på gräsrotsnivå. En rad modiga beslut har fattats som varit avgörande för föreningens och samarbetets framtid. Arbetet har bara börjat, och vår ambition att stärka och främja mellanfolkligt utbyte kommer innebära att vi kommande år behöver fatta nya modiga beslut som främjar vårt uppdrag och vår förening.

MED VÅR NYA beslutade strategi som ledstjärna är vårt uppdrag nu att ta föreningen från en sändande organisation till att bli en samarbetande organisation, som på alla nivåer lever som vi lär. Det mellanfolkliga utbytet, som ju är kärnan i vår verksamhet, innebär en fortsatt fokusering på att få fler människor med olika perspektiv att mötas, föra dialog och samarbeta om aktuella samhällsutmaningar i vår region. Goda exempel på det som vi berättar om i detta nummer är lanseringen av vårt nya arbetssätt Nordperspektiv samt ungdomsutbytet på Färöarna som gett fler unga en chans att uppleva Nordiska kulturer, språk och identiteter på nya sätt.

LEDARE
”Med gemensamt fokus kan Föreningen Norden bli en starkare och mer intressant nordisk röst” Åsa Torstensson

NOTISER
ÅLEVANGELIET PÅ FOLKOPERAN
PUBLIKATIONEN NORDPERSPEKTIV
FÖRENINGEN NORDENS ARBETE MED NORDIC CIV
ÅRSSTÄMMOR 2023


FÄRÖARNA
Frisk luft, folketingval och frejdigt folk – fantastiska Färöarna Ida Berg
KULTURELL OCH ÖGONÖPPNANDE RESA TILL FÄRÖARNA Ida Berg
Två steg till vänster och ett till höger – Kvaddansen lever och mår på Färöarna Ida Berg


AKTUELL
JESSIKA ROSWALL, EU- OCH NORDENMINISTER: ”Stora problem kräver gemensamma lösningar” Marie Louise Bergh
Nordiska rådet – så funkar det Marie Louise Bergh
Framtiden i fokus på Nordiska rådets session Marie Louise Bergh
Nordperspektiv – sätter människan i centrum för samhällsförändring Sara Raziullah
Mästerliga verk belönade av Nordiska rådet
FÖRENINGEN NORDEN LEDER DET SOCIALT HÅLLBARA ARBETET I CIVILSAMHÄLLESNÄTVERKET NORDIC CIV Ida Berg


NORDPLUS
DAGS ATT SÖKA BIDRAG FÖR UTBILDNINGSSAMARBETEN INOM NORDEN OCH BALTIKUM Linnea Holtze


NYA LEDAMÖTER FÖRBUNDSSTYRELSEN
Anette Mjöberg: ”DET ÄR MÖTENA SOM GÖR ATT MAN BLIR INTRESSERAD” Marie Louise Bergh
Pyry Niemi: ”NU FINNS DET GODA MÖJLIGHETER ATT FÖRSTÄRKA RELATIONERNA I GRÄNSTRAKTERNA" Marie Louise Bergh


DEBATT
SPRÅKLIG FÖRSTÅELSE BEHÖVS FÖR ATT SKAPA ETT HÅLLBART NORDEN Nils Larsson, Lotte Prætorius, Siv Sørås Valand & Jorunn Øveland Nyhus


LITTERATUR
Isländska traditioner, natur- och kulturtraditioner på enkel isländska Ida Berg


KULTUR
Serier.

HEADHUNTERS
HELSINGFORSSYNDROMET
SKÅL
DRÖMMAREN – KAREN BLIXEN BLIR TILL
TROM


ALFREDS BOKTIPS
Dråplig norsk analys av Sverige Dikt om Sverige


Minnesord över Vera Bredelius Britta Nygård & Mats Wallenius


SAGOLIK FÄRD GENOM NORGE: ”NORDISKT SAMARBETE FÖREDÖME FÖR ANDRA DELAR AV VÅR VÄRLD” Tommy Paulison
LITTERATURSNACK I GÖTEBORG Gunn Wallin
HISTORISKA KVARLÄMNINGAR FRÅN FINSKA FOLKET Alice Widlund


LANDET RUNT
VISUELL RESA MED GRÄNSHINDER I ARVIKA Bente Mattsson
BESÖK TILL SVERIGES ANDRA UNIVERSITET – I ESTLAND Anne Harbom Jäderlund

Publicerad: 2022-12-22

Köp Nordens Tidning
Läs mer om Nordens Tidning i katalogen
Fler artiklar knutna till Nordens Tidning
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

Äldre resuméer