Artiklar från Sans

Richard Dawkins
Omslag Sans #1 2016 2016-01-04 Richard Dawkins, Postmodernisternas dubbla budskap, Tasmaniernas lågkultur kan förklara neandertalarnas utdöende, Kom Islamiska staten verkligen från ingenstans? Sverigedemokraterna - inte bara migrationspolitik, Nationalekonomi - en vetenskap med förhinder, Tempelberget - brännpunkt för tre religioner, Konspirationsteorier om ebola, Kropp och själ? Vi och dom tillsammans, Felet med meditation: Panik, depression och stress, Pseudovetenskap - ett allvarligt ämne, Tomhetens tidevarv, Åldrande och död är tekniska problem, Kötträtt eller djurrätt? »

Min Jihad
2015-11-03 I Irak har jag haft min barndom. Inom mig lever alla ljusa minnen kvar. Jag kan fortfarande erinra mig dofterna om våren, av mammas mat och av floden. Hur det kändes att hoppa hage på gatorna. Skrattstunderna vid släktmiddagar, Eid-firandet med mina föräldrar och syskon, grannarnas oplanerade besök. Tedrickandet på eftermiddagarna med nära och kära. Små händelser egentligen, men jag skulle ge vad som helst för att få uppleva dem igen (ur Sans #4 2015)»

PI-priset: 314 159 kr!
2015-08-14 Fri Tanke förlag delar i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien ut π-priset för främjandet av populärvetenskaplig litteratur inom det naturvetenskapliga området. Prissumman är 314 159 kr. Den 31 augusti måste manus senast vara inlämnat och tävlingen är nu öppen för alla, också författare som tidigare givit ut böcker. Förlaget ger ut tidskriften Sans.»

Hur går det med bildningen?
Omslag #3 2015 2015-07-23 Den vetenskap som i det 21:a århundradet tar de största sprången är också den som vi kan beteckna som ”existentiell vetenskap”. Ett exempel är den moderna neurovetenskapen, hjärnforskningen, som i rasande takt ger oss nya insikter om oss själva. Nittio procent av vad vi vet om hjärnan har vi lärt oss under de senaste tjugo åren. »

Alan Turing
2015-05-24 I Sverige har tillgången på organ för transplantation länge varit bland de sämsta i Europa. Orsakerna är flera - men en tung faktor är lagstiftningen. Den nuvarande lagen utgår från att människor vill donera, men i praktiken har det inte fungerat. Nyckelproblemet är att alldeles för många människor aldrig låtit sina närstående veta hur man ställer sig till att donera organ efter döden. Vilket ger de anhöriga vetorätt att motsätta sig donation. Med den nuvarande lagen är det också fritt fram för vägrarna, som inte vill donera, att trots detta ta emot organ. Vilket är moraliskt förkastligt (ur Sans #2 2015).»

Djävulens bakvända värld
2015-03-24 Enighet råder om att homininernas främsta segerrecept är deras socialitet, med andra ord deras förmåga till avancerad gruppvis samverkan. Det kan kanske tyckas vara en trivialitet, eftersom vi som lever i dag är vana vid att samarbeta och bistå varandra i våra välorganiserade samhällen. Men dit har vi kommit först efter en lång och krånglig tidsresa (ur Sans #1 2015).»

Hillary Clinton 2016
2014-11-24 Vi har precis genomgått en intensiv valrörelse i Sverige, som utan tvekan har påverkats av det kaos som råder på somliga håll i världen. Bilder och videoklipp från bland annat Gaza, Syrien och Irak vittnar om en brutalitet som är svår att ta in. När barn halshuggs på film passerar man inte bara alla moraliska gränser gentemot sina offer, utan också gränsen för vad vi betraktare står ut med att se. (ur ledare Sans #4 2014).»

Äkta robotar
2014-08-24 Läs om innehållet i Sans #3 2014»

Steven Pinker
2014-06-16 Essääer, Intervjuer,Inblick, Utblick, Kåserier, Boktips, Webbtips, Sanslöst med mera.»

Ola Salo
2014-06-15 Essääer, Intervjuer,Inblick, Utblick, Kåserier, Boktips, Webbtips, Sanslöst med mera.»

Sans #2 2013
2013-05-22 I sans nr 2-2013; ”11 september omöjliggjorde sanningsrelativismen”. Intervju med Asa Wikforss av Christer Sturmark; Därför finns någonting snarare än ingenting; Bokutdrag av Lawrence M. Krauss; Ateisten...»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Sans

Annons:

Senaste nummer:

2020-02-25
Konstperspektiv 1

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

2019-12-06
Kritiker 52 2019

2019-12-05
Arkitekturtidskriften KRITIK #42/43

2019-11-30
ponton 3 2019

2019-11-27
Arche 68-69 2019

2019-11-26
Lira Musikmagasin 4 2019

2019-11-21
Opera 5 2019
Cirkeln 3 2019

2019-11-20
Parnass 4 2019
Kuba 3 2019
Byggnadskultur 3 2019

2019-11-13
Fjärde Världen 3-4 2019

2019-11-08
Accent 6-7 2019

2019-11-07
Fjärde Världen 2 2019
Utställningskritik 5 2019
Omkonst v 45 2019

2019-11-04
Konstperspektiv 4 2019

Äldre resuméer