Omslag #3 2015

Hur går det med bildningen?

Den vetenskap som i det 21:a århundradet tar de största sprången är också den som vi kan beteckna som ”existentiell vetenskap”. Ett exempel är den moderna neurovetenskapen, hjärnforskningen, som i rasande takt ger oss nya insikter om oss själva. Nittio procent av vad vi vet om hjärnan har vi lärt oss under de senaste tjugo åren.

Till den existentiella vetenskapen räknas också kosmologin. För hundra år sedan trodde vi att Vintergatan, vår egen galax, var hela universum. Nu vet vi att den ingår i galaxhopar om tusentals galaxer och att det kan finnas miljarder och åter miljarder sådana hopar. Och det bara i vårt eget universum.

Den existentiella vetenskapens utveckling under det 21:a århundradet kommer att förändra vår självbild: Vad är medvetandets väsen? I vilken mening har vi en fri vilja och hur ska vi förhålla oss till moraliskt ansvar när våra handlingar styrs av hjärnans kemi? Vilka etiska principer bör vi tillämpa när allt mer blir möjligt att göra inom den medicinska forskningen? Med vilken rätt kan vi anse oss väsensskilda från djuren, då vi existerar på samma premisser som andra djur?


Så växte den ekologiska odlingen fram Holger Kirchmann

Östafrika – grobänken för oss homininer Staffan Ulfstrand

Naturens natur Erik Bergström

Vad är diskriminering – egentligen? Anders Lange

Låt oss ha varandra! Emma Eklund

Sekularisering – ett begrepp med förhinder Niklas Anderberg

Behövs Gud för att förklara världen? Sam Fransson

Meningen med livet Per Kraulis

Vetskap och tilltro Anders Karlqvist

Politikens uppgång och fallDaniel Nilsson

Vad män och kvinnor verkligen vill ha Mairi Macleod

En plädering för sekulär humanism Niklas Anderberg

Bildning med osäker belöning Sara LarssonPublicerad: 2015-07-23

Köp Sans
Läs mer om Sans i katalogen
Fler artiklar knutna till Sans
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNING


Annons:

Senaste nummer:

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Konstperspektiv 1 2020

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-04
Walden 13-14

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019
Akvarellen 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

Äldre resuméer