Artiklar från Ord & Bild

Byråkrati
2017-04-18 De marknadsliberala ideologier som har dominerat de europeiska samhällenas organisation under de senaste decennierna möter ett växande motstånd. Marknadens styrmedel visade sig inte vara så funktionella och värdeneutrala som många trodde när de började tillämpas för att reglera förhållandet mellan medborgare och stat i slutet av 1970-talet. Tvärtom har de reformer som lanserats som avregleringar blivit omregleringar, med ökad snarare än minskad mängd byråkrati. Med marknaden följde dessutom en form av liberalism som på många sätt förändrade premisserna för det politiska livet. Den ideologiska konstruktion/.../ (Redaktionell inledning #1 2017)»

Releasen för Ord&Bild
2016-06-08 Nu releasen för Ord&Bilds nya nummer tema: Kreditupplysing - om vardagslivets finansialisering. Det blir också filmvisning, dryck, snacks och rabatter. Med hjälp av såväl samhällsvetare som konstnärer tar de sig an hur vardagslivet under de senaste decennierna har flätats samman med den globala ekonomin på ett sätt som kommit att kallas finansialisering.»

Tema: Kreditupplysningstid
Omslag Ord 6 Bild 2016-06-08 De senaste decennierna har vardagsliv och kultur flätats samman med den globala ekonomin på ett sätt som kommit att kallas finansialisering. Med hjälp av forskare och konstnärer fördjupar vi oss i den processen och dess effekter. Texterna berättar bland annat om en finansutbildning i samspel med kommersiella aktörer och överskuldsatta som känner sig som andra klassens medborgare. En kreditupplysningstid där medborgarna är transparenta och andra aktörer verkar i skuggorna.»

Tema Guld
2016-04-14 /.../ temat för det här numret, guld, har sprungit ur en längre tids samtal mellan Ord&Bild och Museet för glömska i Norrköping. Vi ville förstå den hunger som följt på finanskriserna och som också samexisterar med guldexploateringsprojekt av aldrig tidigare skådade proportioner - i Grekland, Peru, Brasilien, Kanada, Kongo och fler platser runt om i världen /.../ (ur ledaren Ord&Bild dubbelnummer #5 2015-1 2016).»

1980-talet
2016-01-28 Vi gjorde ett besök i 1980-talet och fann punk och stroboskopblixtrande dansgolv, fasta identiteter och en vilt sprattlande feminism, järnridå och kallt krig, högborgerlig militarism och en jämlik ojämställd värnplikt. Bland de medverkande finner ni Håkan Forsell till häst, Lina Ekdahl inlindad i tygtrasor, Marit Kapla med en direktrapport från Palmemordet, Anna Gavanas bland stockholmska DJ:s och Nina Lekander bland feministiska förebilder och dilemman, bland annat. Kritikdelen bjuder på 80-talslitteratur, och hela numret på mycket konst och fotografi (ur presentationen Ord&Bild #4 2015).»

Innehåll #3 2015
2015-09-23 I #3 2015 får vi följa med fotografen Fadi Khatab till det krigets Syrien människor desperat flyr från, i många fall för att mötas av taggtråd, tårgas och repression vid EU:s yttre gräns. Med anledning av situationen vid Ungerns gränser, och av att Ungern i år är fokusland på bokmässan, har Ord&Bilds redaktörer tillsammans med andra redaktörer, författare, akademiker och kulturarbetare krävt att Bok&Bibliotek tydlig tar ställning för de mänskliga rättigheterna, inklusive rätten att söka asyl.»

"Svensk rapsodi i svart"
2015-07-08 Med Ylva Habel som gästredaktör utforskar Ord&Bild denna gång afrodiasporiska uttryck och erfarenheter i Sverige. Ett nummer fullmatat med konst. poesi, essä och debatt. Med bland andra Johannes Anyuru, Lena Sawyer, Andrea Davis Kronlund, Elisabete Cátia Suzana och ett färgsprakande omslag av Fatima Svendsen. "En antologi som är befriande i sitt spretiga tilltal" tycker kulturnytts Simon Sarnecki.»

Ett samtal mellan Kajsa Ekis Ekman, Aris Fioretos och Eleftheria Gerofoka
2015-03-17 Ord&Bild bjuder in till en kväll om Grekland i Göteborgs Litteraturhus. Var befinner sig Grekland idag? Kan Syrizas valseger ta landet ur krisen? Vad händer med kulturen och kulturarbetarnas villkor? Vad spelar arvet från diktaturåren för roll idag?»

Grekland
2015-02-25 I detta nummer åker Ord&Bild till det Grekland som just nu får hela EU att hålla andan. Vad händer med tiden, poesin och livet självt i åtstramningarnas och revolternas tid? Tillsammans med Aris Fioretos, Kajsa Ekis Ekman och Sun Axelsson besöker vi militärjuntans 60- och 70-tal, och reflekterar över vad som idag skiljer sig från då och vad som är sig likt. I sällskap med Antonis Vradis stiger vi ner i Atens tunnelbana och lyssnar till stadens och krisens rytm. Och med Thea Potter spårar vi attiska gränsstenar och drar upp linjerna för en stenkastandets filosofiska arkeologi. Dessutom bjuder vi på samtida grekisk poesi, reportage i ord och bild från en revolterande by och, som alltid, kritik.»

VÅLD
2014-10-20 Det här dubbelnumret av Ord&Bild vrider och vänder på vilka och vems handlingar som egentligen bör betraktas som våldsamma, och vad det får för konsekvenser. Det talar om våldet som föregår våldet som alstrar nyhetsrubriker. Det talar om våldet, inte bara som en motsättning till det vi kallar demokrati, utan också som något som historiskt format den. Det talar om våldet i modernistiska representationer. Om kicken med våld. Om våldet i att bygga ett kärnkraftverk på en av världens jordbävningstätaste platser. Om våldsdåd som epidemi. Om våldet i Göteborgs kommunalt sanktionerade gentrifieringsprocesser. Våldet i våldsbegreppet. Våldet i att återge våld. »

Kulturtidskrifternas lilla svarta tar sig an mode
2014-05-08 Inte i första hand om kläder. Inte direkt om vidriga produktionsförhållanden. Inte alls om trender. När vi som kulturtidskrift tar oss an mode som tema är med minst lika mycket "med" som "om": många av texterna och konstprojekten vi presenterar i numret använder sig av modets logik att flytta på och koppla samman former, uttryck och tecken. Lisa Ehlin beskriver mode som en trojansk häst och en svåröverträfflig avläsare av samtiden. »


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Ord & Bild

Annons:

Senaste nummer:

2017-07-15
Karavan 2 2017
Nutida Musik 265-266 2017

2017-07-13
Divan 1-2 2017
Akvarellen 2 2017

2017-07-11
Judisk Krönika 2 2017

2017-07-10
Nutida Musik 264 2017

2017-07-09
Ordfront Magasin 3 2017

2017-07-08
Accent 4-5 2017

2017-07-07
KLASS 2 2017

2017-07-04
Populär Astronomi 2 2017

2017-07-03
Signum 5

2017-07-02
Populär Poesi 33

2017-07-01
Alkohol & Narkotika 3 2017

2017-06-26
Opera 3 / 2017
ponton 2 2017

2017-06-23
Nordens Tidning 2 2107

2017-06-21
Nordens Tidning 1 2017

2017-06-20
Lyrikvännen 3 2017

2017-06-19
Haimdagar 1-2 2017
Med andra ord 91 2017

2017-06-18
Med andra ord 90 2017

2017-06-17
Amnesty Press 2 2017

2017-06-16
Tiden Magasin 2 2017
Kuba 2 2017

2017-06-15
Merdeka och Östtimorinformation 72

2017-06-13
Ottar 2 2017

2017-06-11
Judisk Krönika 1 2017

2017-06-09
Bildkonstnären 2, 2017

2017-06-08
Tidig Musik 2 2107

2017-06-01
Arkitekturtidskriften KRITIK #33
Contra 2 2017
Magasinet Arena 2 2017

2017-05-31
Kultwatch Maj 2017

2017-05-29
Signum 4
Parnass 2 2017

2017-05-25
Accent 3 2017

2017-05-21
Tiden Magasin 1 2017

2017-05-20
Hjärnstorm 128 2017

2017-05-19
Glänta 1 2017

2017-05-18
Punctum saliens

2017-05-15
UtställningsEstetiskt Forum 2 2017

2017-05-11
Akvarellen 1 2017
Ordfront Magasin 2 2017

2017-05-08
Paletten 307-308 2017
Afghanistan-Nytt 1 2017

2017-05-06
Lyrikvännen 2 2017

2017-05-05
Aiolos 56 2017

2017-05-04
Lyrikvännen 1 2017

2017-05-03
Populär Poesi 32 2017

2017-05-01
Kuba 1 2017

Äldre resuméer