Ny Tid

Ny Tid logga


Tidskriften med det kritiska perspektivet. Ny Tid är en kulturtidskrift med fokus på världen. Varje vecka når Ny Tid en varierande läsekrets i både Finland och Sverige. Bland medarbetarna finns skarpa hjärnor som Merete Mazzarella, Åsa Moberg, Claes Andersson och Lars Sund.
Ny Tid har fått den finländska statens informationspris för sin bevakning av utvecklingen i Östeuropa och debatten om EU. Under det senaste året har Ny Tid behandlat bland annat arabvärlden, Centralasien och Indien, debatterat kring EU:s framtid och undersökt samhällets diskriminerande strukturer. Med Ny Tid kommer litteraturtidskriften Kontur och vetenskapsbilagan Ikaros fem gånger om året.

Sagt om Ny Tid
- Ny Tid är det enda massmedium på svenska som tagit på allvar den sensationella idén att Europa betyder hela Europa och inte endast väst. (Horace Engdahl, Svenska Akademien)
- Min finlandssvenska favorittidskrift (Åsa Moberg, publicist)
”Ny Tid är, till skillnad från de flesta svenska tidskrifter, befriande chosefri”
(Anders Ehnmark, författare och journalist)
- Ny Tid är ett fenomen, inte bara en tidning. (kommentar i Ny Tids läsarundersökning)Utgivare Tigertext Ab
Adress
Tallbergsgatan 1/28
00180 Helsingfors, Finland

Tel +358-9-694 17 58
E-post, red red@nytid.fi

Tel +358-9-694 12 04
E-post, pren pren@nytid.fi

Postgiro 6471-7 (i Sverige)
Antal nummer per år 12
Prenumerationspris Helår 660 kr, halvår 350 kr, kvartal 210 kr
Provnummer gratis - se vår webbplats!

Hemsida www.nytid.fi
ISSN 1456-0518
Annonsprisbild:
  Annonsering: Annonsera i NyTid

Läs artiklar knutna till Ny Tid
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2015-06-09


Annons:

Senaste nummer:

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

Äldre resuméer