Miljömagasinet

Miljömagasinet logga

Miljömagasinet är Sveriges äldsta nyhetstidning med miljöprofil.
Det är en politiskt, fackligt, religiöst och ekonomiskt oberoende nyhetstidning av dagspresskaraktär som kommer ut varje fredag. Miljömagasinet vill verka för ett ekologiskt och socialt uthålligt samhälle genom att peka på alternativ till dagens sätt att leva. Tidningen vill stå för rättvisa, demokrati och solidaritet med de utsatta.
Genom att lyfta fram positiva exempel och förebilder vill Miljömagasinet ingjuta hopp och framtidstro. Tidningen vill skapa debatt om samhälle, livsstil och livets mening. Ämnen som tas upp är bland annat miljö- och konsumentfrågor, kultur och natur, teknik och ekonomi, organisation och samverkan samt odling och hälsa.Utgivare Miljömagasinet Alternativet AB
Adress
Box 11203
100 61 Stockholm

Tel 08-640 82 80
Fax 08-640 40 67
E-post, red redaktionen@miljomagasinet.se

E-post, pren prenumeration@miljomagasinet.se

Postgiro 24 27-3, e-giro 644 41 31-4
Antal nummer per år 50
Prenumerationspris 2 år 850 kr, helår 475 kr, halvår 290 kr. Introduktionspris halvår 175 kr

Hemsida www.miljomagasinet.se
ISSN 1400-0164
Annonsprisbild:
  Annonsering: Annonsera i Miljömagasinet

Du hittar Miljömagasinet i hylla Äc på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Miljömagasinet
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2015-07-14


Annons:

Senaste nummer:

2024-06-28
Signum 5

2024-06-25
Opera 3 2024

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

Äldre resuméer