Rikstäcket

Rikstäcket logga


Rikstäcket är medlemstidning i Kviltföreningen Rikstäcket, en ideell förening, som är rikstäckande med säte i Stockholms län.
Dess syfte är att främja intresset för kviltning och lapptäckets historia genom att bevara och vidareutveckla traditionella mönster och tekniker, inspirera till nyskapande samt förmedla kontakter mellan kviltare inom och utom landets gränser.
Rikstäcket ger information om kurser och utställningar.
Prenumeranter får automatiskt medlemskap i Kviltföreningen Rikstäcket.Utgivare Kviltföreningen Rikstäcket
Adress
Box 518
721 09 Västerås

E-post, red info@rikstacket.se

Prenumeration
Box 518
721 09 Västerås

E-post, pren info@rikstacket.se

Bankgiro 5453-1637
Antal nummer per år 4
Prenumerationspris 400 kr, utomlands 475 kr
Finns att köpa Endast medlemstidning. Se www.rikstacket.se.

Hemsida www.rikstacket.se
ISSN 1104-6031
Annonsprisbild:
  Annonsering: Annonsera i Rickstäcket

Du hittar Rikstäcket i hylla Qcca på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Rikstäcket
Fler tidskrifter i kategori KONST & DESIGN

Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2017-02-01


Annons:

Senaste nummer:

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

Äldre resuméer