Flyktingkrisen

Ett starkt intresse och engagemang råder i all slags media för flyktkatastrofen i Mellanöstern. Reportage, bilder, data, intervjuer, filmer i ett frenetiskt flöde och så kanske till skillnad mot tidigare, mer av enskildas öden vilket gjort empatienergin mer verkningsfull enligt många. Det ger då uppenbara avtryck hos allmänheten, man handlar. För inte länge sedan hade Metro, Stockholm temat "Välkommen till Sverige" och där listar man 11 biståndsorganisationer och projekt som just nu fokuserar mycket på flyktingar från Mellanöstern och då framför allt Syrien: Unicef Sverige, UNHCR, Läkare utan gränser, Action Aid, Röda Korset, Rädda banen, Radiohjälpen, Vi gör vad vi kan, SOS Barnbyar, Lions Sverige och Svenska kyrkan. Och också 9 projekt som hjälper lokalt i Stockholm med mottagandet.

Det finns 60 miljoner som flyr umbäranden och hälften sägs vara barn och ungdom. Många av dessa mer eller mindre i permanent flykt sedan lång tid tillbaka. De nya flyktingströmmarna från Syrien är bara en del i av det totala antalet. Syrienkatastrofen är relativt sett en ny flykthärd som trots allt pågått sedan inbördeskriget startade 2011 även om det funnits gott om asylsökande långt tidigare. I takt med att landet faller och slås sönder är förutsättningarna att leva anständigt obefintligt och för många finns bara ett alternativ, dra.

Det finns många avtryck bland tidskrifter både beträffande den övergripande flyksituationen och på enskilda fall som Syrien. Amnesty Press rapporterade den 4 februari i år om behovet av vidarebosättning för särskilt utsatta, ett tredje land som måste träda in för ett mer permanent skydd. Grannstaterna är överfyllda! Den femte oktober kommer så signaler om att sex nya jätteläger planeras i Turkiet för att ta emot 2 miljoner flyktingar.

Finns Syrien längre och vad händer när någon form av stabilitet uppträder? New York Times har skissat på en karta över hur regionen kan komma se ut.

Dagens migrationsroblematik är svåröverskådlig. Många människor, regioner och länder befinner sig i en akut situation och på andra ställen har flyktingsituationen mer eller mindre blivit ett permanentat tillstånd. Glänta har gjort tre temanummer Migration och där med ett betydande fokus på den enskilde. I Axess finns omfattande synpunkter både på Syrien och flykting problematiken och Torbjörn Elensky efterlyser i artikeln Vi kan inte rädda alla att
"Någonstans måste idealismen och realismen konvergera, men det sker aldrig så länge frågan inte kan diskuteras utifrån sakliga bedömningar av de förhållanden som faktiskt råder, så långt det nu är möjligt att bedöma dessa korrekt".
– Sakliga bedömningar korrekt, det var frågan!
Aron Lund ger i NEO #6 2014 en översikt hur Syrienkonflikten sprider sigoch om förhållandet mellan alla dessa inblandade grupper.
Biståndsorganisationerna som Rädda Barnen och Röda Korset har rapporterat omfattande i sina respektive tidskrifter Barn och Henry om migration och flyktingläger världen över.
Svenska FN-förbundet som ger ut Världshorisont har vid flera tillfällen tagit sig an flyktproblematiken och bland annat givit ut ett temanummer Syrien I för året Interantionella Studiers första nummer tog de sig an den globala oreda som nu råder. Inbördeskriget i Syrien med icke-statliga aktörer som Islamiska staten är bara en uppenbar bit i bristen på världsordning.
Ord & Bild skriver i redaktionsrutan för #3 2015 att sommaren präglats av flyende människor som trotsar gränser och att det kan innebära deras död. Fotografen Fadi Khttabs skildrar den värld han likt så många andra människor i Syrien tvingats fly.

SVT har skapat ett grafiskt grepp som visar fördelningen av antalet flyktingar mellan EUs länder. Uppgifterna är hämtade från UNHCRs statistik sida.
Redaktionen för SocialPolitik noterar Om vi hjälps åt att sprida lite hop att svenskarnas vilja att engagera sig blir allt starkare enligt både Rädda Barnen och Röda Korset.

Bild: Bo Pettersson, manipulerat foto över ett flyktingläger.Publicerad: 2015-11-12
Annons:

Senaste nummer:

2018-02-21
Close-Up 194

2018-02-19
Glänta 4 2017
Opera
Lira Musikmagasin 1 2018

2018-02-13
Contra 1 2018
Fokus 6 2018

2018-02-11
Populär Poesi 35

2018-02-09
Kuba 1 2018

2018-02-07
Fokus 5 2018

2018-02-06
Konstperspektiv 1 2018
Galago 129 2017

2018-02-05
Ordfront Magasin 6 2018

2018-02-04
Ordfront Magasin 5 2015
Ordfront Magasin 5 2017

2018-02-02
Ordfront Magasin 4 2017

2018-02-01
Fokus 4 2018

2018-01-31
Signum 1

2018-01-29
Fjärde Världen 4 2017

2018-01-21
Fokus 3 2018

2018-01-20
Nordens Tidning 4 2017

2018-01-16
Tiden Magasin 4 2017

2018-01-14
Fokus 1-2 2018

2018-01-10
Populär Astronomi 4 2017

2018-01-06
Punctum saliens

2018-01-01
Arkitekturtidskriften KRITIK #35

2017-12-31
OEI 77-78

2017-12-30
KLASS 4 2017
Haimdagar 3-7 2017
Medusa 4 2017

2017-12-21
C´est Bon Anthology 36-37 2017

2017-12-20
Galago 128 2017

2017-12-19
Signum 8 2017
Bildkonstnären 4, 2017
Lira Musikmagasin 5 2017

2017-12-18
Release Music Magazine

2017-12-17
Soundofmusic
Lyrikvännen 4-5 2017

2017-12-15
Provins 4 2017

2017-12-14
Nio-Fem 2 2017

2017-12-12
Kuba 4 2017
Med andra ord 93 2017
Signum 7 2017
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 8 2017

2017-12-11
Contra
UtställningsEstetiskt Forum 5 2017

2017-12-05
Kritiker 44 2017

2017-12-01
Nordens Tidning 3 2017

2017-11-28
Punctum saliens
Accent 8 2017

2017-11-27
Parnass 4 2017

Äldre resuméer