Flyktingkrisen

Ett starkt intresse och engagemang råder i all slags media för flyktkatastrofen i Mellanöstern. Reportage, bilder, data, intervjuer, filmer i ett frenetiskt flöde och så kanske till skillnad mot tidigare, mer av enskildas öden vilket gjort empatienergin mer verkningsfull enligt många. Det ger då uppenbara avtryck hos allmänheten, man handlar. För inte länge sedan hade Metro, Stockholm temat "Välkommen till Sverige" och där listar man 11 biståndsorganisationer och projekt som just nu fokuserar mycket på flyktingar från Mellanöstern och då framför allt Syrien: Unicef Sverige, UNHCR, Läkare utan gränser, Action Aid, Röda Korset, Rädda banen, Radiohjälpen, Vi gör vad vi kan, SOS Barnbyar, Lions Sverige och Svenska kyrkan. Och också 9 projekt som hjälper lokalt i Stockholm med mottagandet.

Det finns 60 miljoner som flyr umbäranden och hälften sägs vara barn och ungdom. Många av dessa mer eller mindre i permanent flykt sedan lång tid tillbaka. De nya flyktingströmmarna från Syrien är bara en del i av det totala antalet. Syrienkatastrofen är relativt sett en ny flykthärd som trots allt pågått sedan inbördeskriget startade 2011 även om det funnits gott om asylsökande långt tidigare. I takt med att landet faller och slås sönder är förutsättningarna att leva anständigt obefintligt och för många finns bara ett alternativ, dra.

Det finns många avtryck bland tidskrifter både beträffande den övergripande flyksituationen och på enskilda fall som Syrien. Amnesty Press rapporterade den 4 februari i år om behovet av vidarebosättning för särskilt utsatta, ett tredje land som måste träda in för ett mer permanent skydd. Grannstaterna är överfyllda! Den femte oktober kommer så signaler om att sex nya jätteläger planeras i Turkiet för att ta emot 2 miljoner flyktingar.

Finns Syrien längre och vad händer när någon form av stabilitet uppträder? New York Times har skissat på en karta över hur regionen kan komma se ut.

Dagens migrationsroblematik är svåröverskådlig. Många människor, regioner och länder befinner sig i en akut situation och på andra ställen har flyktingsituationen mer eller mindre blivit ett permanentat tillstånd. Glänta har gjort tre temanummer Migration och där med ett betydande fokus på den enskilde. I Axess finns omfattande synpunkter både på Syrien och flykting problematiken och Torbjörn Elensky efterlyser i artikeln Vi kan inte rädda alla att
"Någonstans måste idealismen och realismen konvergera, men det sker aldrig så länge frågan inte kan diskuteras utifrån sakliga bedömningar av de förhållanden som faktiskt råder, så långt det nu är möjligt att bedöma dessa korrekt".
– Sakliga bedömningar korrekt, det var frågan!
Aron Lund ger i NEO #6 2014 en översikt hur Syrienkonflikten sprider sigoch om förhållandet mellan alla dessa inblandade grupper.
Biståndsorganisationerna som Rädda Barnen och Röda Korset har rapporterat omfattande i sina respektive tidskrifter Barn och Henry om migration och flyktingläger världen över.
Svenska FN-förbundet som ger ut Världshorisont har vid flera tillfällen tagit sig an flyktproblematiken och bland annat givit ut ett temanummer Syrien I för året Interantionella Studiers första nummer tog de sig an den globala oreda som nu råder. Inbördeskriget i Syrien med icke-statliga aktörer som Islamiska staten är bara en uppenbar bit i bristen på världsordning.
Ord & Bild skriver i redaktionsrutan för #3 2015 att sommaren präglats av flyende människor som trotsar gränser och att det kan innebära deras död. Fotografen Fadi Khttabs skildrar den värld han likt så många andra människor i Syrien tvingats fly.

SVT har skapat ett grafiskt grepp som visar fördelningen av antalet flyktingar mellan EUs länder. Uppgifterna är hämtade från UNHCRs statistik sida.
Redaktionen för SocialPolitik noterar Om vi hjälps åt att sprida lite hop att svenskarnas vilja att engagera sig blir allt starkare enligt både Rädda Barnen och Röda Korset.

Bild: Bo Pettersson, manipulerat foto över ett flyktingläger.Publicerad: 2015-11-12
Annons:

Senaste nummer:

2017-05-25
Accent 3 2017

2017-05-21
Tiden Magasin 1 2017

2017-05-20
Hjärnstorm 128 2017

2017-05-19
Glänta 1 2017

2017-05-18
Punctum saliens

2017-05-15
UtställningsEstetiskt Forum 2 2017

2017-05-11
Akvarellen 1 2017

2017-05-08
Paletten 307-308 2017
Afghanistan-Nytt 1 2017

2017-05-06
Lyrikvännen 2 2017

2017-05-05
Aiolos 56 2017

2017-05-04
Lyrikvännen 1 2017

2017-05-01
Kuba 1 2017

2017-04-29
Utrikesmagasinet April 2017

2017-04-27
Balder 1 2017

2017-04-26
Nio-Fem 1 2017

2017-04-25
Signum 3
Opera 2 2017
Bokboden 1 2017

2017-04-24
Utrikesmagasinet April 2017

2017-04-23
Medusa 1 2017
10TAL 26 2017

2017-04-22
Geografier 1 2017

2017-04-21
Tydningen 21-22 2017

2017-04-20
Tecknaren 2 2017

2017-04-19
ponton 1 2107

2017-04-18
Ord & Bild 1 2017

2017-04-16
Hemslöjd 2 2017

2017-04-15
Fjärde Världen 1-2/2017
Uppdrag Mission 2 2017

2017-04-13
Bild & Bubbla 208 2017

2017-04-12
Punctum saliens

2017-04-11
Revolution 11 2017
Byggnadskultur 1 2017

2017-04-10
Utrikesmagasinet April 2017

2017-04-07
Aurora 4 2016

2017-04-02
Orgelforum 1 2017

2017-04-01
SocialPolitik 1 2017

2017-03-30
Punctum saliens

2017-03-29
Konstperspektiv

2017-03-28
Galago #125 2016

2017-03-27
Bildkonstnären 1, 2017
Världspolitikens dagsfrågor 3, 2017

2017-03-26
Accent 2 2017

2017-03-21
Magazin Rom 6 2017

2017-03-20
Amnesty Press 1 2017

2017-03-19
Tidig Musik 1 2017
Karavan 1 2017
Artist-run Art Magazine 1 2017

2017-03-18
Populär Astronomi 1 2017

Äldre resuméer