Innehåll nr 3-4, volym 109 2015

Ledare: Kunskap är grunden för naturvård

Lotta Risberg & Anders Granström: Elden är deras vän – brandnäva och svedjenäva

Sommaren 2015 blommar tusentals svedjenävor på fjolårets brandfält i Västmanland. Många kommer för första gången att få se denna spännande art med sina annorlunda krav på livet. Kanske kommer även Västmanlands första fynd av brandnäva att göras? Lotta Risberg och Anders Granström har studerat arternas ekologi under flera år.

Mikael Hedrén, Sven Birkedal, Sven Hansson & Eva Waldemarson: DNA ger oss ny kunskap om brunkulla och brudkulla

De vackra orkidéerna brunkulla och brudkulla är endemiska för Sverige och Norge och finns alltså bara hos oss. Författarna redovisar här ny kunskap om hur arterna har uppstått och argumenterar för att släktet Nigritella ska upprätthållas.

Leif Tibell & Svante Hultengren: Lavar på Gotska Sandön
 

Leif Tibell och Svante Hultengren har lång erfarenhet av Gotska Sandöns lavar. De sammanställer här vår kunskap om lavarna på denna märkliga och fantasi­eggande ö mitt ute i Östersjön. Artförteckningen upptar hela 397 lavar. Ett stort antal rapporteras här för första gången från Sandön och 18 är nya för Gotland.

Sebastian Sundberg, Mora Aronsson, Anders Dahlberg, Tomas Hallingbäck, Gustav Johansson, Tommy Knutsson, Michael Krikorev, Niklas Lönnell & Göran Thor: Nytt i nya rödlistan.
Fem år har gått och en ny upplaga av rödlistan har just presenterats. Här kan du läsa om hur situationen har förändrats för kärlväxter, alger, mossor, lavar och svampar, och vad vi kan göra för att förbättra de hotade arternas situation.

Sebastian Sundberg: Vad är rödlistan och hur bedöms växter och svampar?
Rödlistan är ett viktigt redskap inom naturvården för att kunna prioritera åtgärder och bedöma exploateringsärenden. Men vad är rödlistan egentligen och vad krävs för att kärlväxter, alger, lavar, mossor eller svampar ska bli rödlistade? Svaren finns här!

Per Toräng: Mörkare blommor närmare ekvatorn

Gåsört som härstammar från områden närmare ekvatorn har mörkare blommor än plantor från högre breddgrader. En känd regel i djurriket har genom en nyligen publicerad studie även visat sig gälla hos växter.

Föreningsnytt: Inventering av Östergötlands flora

Läsvärt: Praktverk om sandmaskrosor

Sandmaskrosorna har många vänner – inte minst för att de är vackra och dessutom ofta växer i vackra och skyddsvärda miljöer. Evastina Blomgren har läst den nya boken om dem.

Ulla-Britt Andersson: Slåtterblomman gynnas av slåtter!

Mats Rydén: Om slåtterblommans namn

Våra regionala föreningar: Medelpads Botaniska Förening

Framsidesbild: Brudkulla

Publicerad: 2015-07-12

Köp Svensk Botanisk Tidskrift
Läs mer om Svensk Botanisk Tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Svensk Botanisk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNING
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer