Om analys och mystik i teologin

intro Stefan Lindholm

academia

Lutheranism or Secularism? Kjell O. Lejon

The Aposteriori Wager: Pascal Meets Bayes Ola Hössjer

Den rette Forkjerlighed … Et overset element i Kierkegaards Kjerlighedens Gjerninger Carsten Elmelund Petersen

Økonomiske effekter av religiøse holdninger til arbeid og næringsvirksomhet:
Et overblikk og et rammeverk for videre forskning Magne Supphellen


forum

symposium: Uppståndelsen
Jesus’ resurrection and Christian origins N.T. Wright
The resurrection of Jesus’ Timeline Gary R. Habermas
Replik på N. T. Wright och Gary R. Habermas – nytestamentliga perspektiv Tomas Bokedal

Tro og fornuft hos Søren Kierkegaard – Aspekter fra et gennemgående tema Jakob Valdemar Olsen

Huler og hobbiter, hell og helliggjørelse Bjørn-Are Davidsen

Woody Allen x3 – Nostalgi, åtrå och girighet Martin Ricksand

Viktige kristne filosofer i vår tid Espen Ottosen

nota bene!

biblos


Innan jag presenterar detta nummer vill jag göra läsaren uppmärksam på att Theofilos fr.o.m. detta nummer har två nya samarbetspartners: nätverket apologia och den Credo-anslutna teologföreningen Theofil i Lund. Detta är två organisationer som tidigare stått nära Theofilos och det är därför naturligt att arbeta närmare dem.

Professorstätheten i detta nummer är osedvanligt hög, både i academia och forum. Först ut bland academia-artiklarna är Kjell O. Lejon, professor i kyrkohistoria vid Linköpings universitet. Han argumenterar för att framväxten av den svenska moderna välfärdsstaten har mer att göra med det lutherska historiska arvet än vad som ofta har antagits i den moderna historiska och sociologiska beskrivningen av Sverige.

Nästa artikel växlar inte bara ämne utan också idiom och uttryckssätt eftersom författaren är Ola Hössjer, professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet. Han använder Blaise Pascals klassiska vadslagningsargument (The Wager) med hjälp av Bayes sannolikhetslära för att undersöka rimligheten i en människas beslut att bli kristen. Hössjer har därmed bidragit till en central religionsfilosofisk debatt med sin expertis. Han har dessutom haft godheten att spara de flesta formaliseringar av sitt argument till en appendix för de som önskar utbilda sig vidare.

Carsten Elmelund Petersen, lektor i systematisk teologi vid DBI (Dansk Bibel Institut) i Köpenhamn bidrar med det första danska bidraget i Theofilos historia. Jakob Olson, också DBI, gör detsamma i forum. För detta är vi i redaktionen mycket glada och hoppas på mer av samma slag i framtiden. Båda skriver om Kirkegaard (det är 200 sedan hans födelse i år). Petersen gör en konstruktiv närläsning av Kirkegaards uppfattning om självkärleken i sin artikel med utgångspunkt i Kjerlighedens Gjerninger. Olson behandlar frågan om tro och vetande i Kirkegaard och argumenterar för att Kirkegaard inte är den fideist som han ofta beskrivs som.

Till sist i academia beskriver Magne Supp hellen, professor i ekonomi vid Hauge School of Management (och ansluter därmed till Lejons ämne) ett ramverk byggt på tidigare studier om hur religion kan påverka individers och gruppers förhållande till näringsverksamhet och arbete. Supphellen diskuterar hur den klassiskt kristna tanken om att Gud kallar människan att engagera sig i arbete och näringsverksamhet ger bättre förutsättningar än belönings- och fatalistiska ideologier.

forum inleds med ett symposium innehållande två artiklar at N.T. Wright, tidigare biskop i Durham, Skottland, och nu professor i Nya testamentet och tidig kristendom vid St. Andrews universitet i Skottland och Gary Habermas, professor i apologetik och filosofi vid Liberty University i Lynchburg, Virginia. Vi ser det som en stor förmån att ha med två så internationellt erkända teologer och är tacksamma till utgivarna för att vi får reproducera tidigare utgivet ma terial. Den direkta anledningen till att vi tar in deras artiklar är att de båda besökte Sverige under hösten för att i olika sammanhang (bl.a. Theofil och apo lo gia) tala om uppståndelsen. Tomas Bokedal, lektor i NT vid University of Aberdeen, skriver utifrån sin expertis en replik om värdet av Wrights och Habermas bidrag.

Därefter tidigare nämnde Jakob Olsens Kirkegaard-artikel om tro och vetande och sedan två kulturella texter om film. Bjørn-Are Davidsen skriver om Tolkiens Hobbit och Martin Ricksand om tre aktuella filmer av Woody Allen. Till sist, reflekterar Espen Ottosen över några av vår tids kristna filosofer efter sitt besök på filosofiska institutionen vid Biola University (USA).

Läs hela numret


Publicerad: 2015-06-29

Köp Theofilos
Läs mer om Theofilos i katalogen
Fler artiklar knutna till Theofilos
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer