För tidskrifter

Om ni har en kulturtidskrift, vill synas och nå fler läsare? Då är ni välkommen att medverka på tidskrift.nu!

tidskrift.nu är i grunden en katalog eller säg register över kulturtidskrifter. Tidskrifterna är dels registrerade i alfabetisk ordning uppdelat på tryckta tidskrifter och webbtidskrifter. Sedan finns tidskrifteran uppdelade under en rad ämnesområden.

En av tidskrift.nus ambitioner är att vara en knutpunkt för svenskregistrerade kulturtidskrifter oberoende av språk, men också tidskrifter på svenska språket oberoende av land och därtill internationella tidskrifter som bevakar svenskt kulturliv speciellt.
Ett annat intresseområde är att i dess fundament, registret visa i vilka former tidskriftskultur förekommer. Som så något som skulle kunna liknas vid ett didaktiskt forum, vilket är något tidskrifterna uppvisar utifrån sina egna premisser. Tidskrifters kvalitet är en central punkt för tidskrift.nu vilket bland annat gestaltas i hur och varför identiteten uppträder.
Konceptet som så ska helst leda till att intresset för tiskriftskulturen stärks. Dess uppträdandeform är unik, går inte att jämställa med dagspress, radio eller TV även om det finns ett möte i zyberrymden.

Tidskrifter som trycks sänder ett exemplar till nedanstående adress och är det frågan om en nättidskrift mailar man över hemsidans adress.
Du mailar oss på red@tidskrift.nu och postadressen är:
TVS, Text Visuell Studio (tidigare TidskriftsVerkstaden i Stockholm)
LM Ericssons väg 26
126 37 Hägersten
tel: 08-641 99 40, 0706-79 63 18

Medverkande publikationer skall följa restriktioner som anges av den svensk tryckfrihetsförordning i svenska yttrandefrihetslagen. Sedan är det fritt fram!
Uppdateringar sköts av tidskrift.nu.
Varje publikation har en egen katalogsida där fakta med en beskrivning om tidskriften finns. Annat viktigt för tidskrift.nus kärnverksamhet är att tidskrifter presenterar nyutkomna nummer så frekvent som möjligt. Helt enkelt göra lite reklam, uppmärksamma, påminna tidskrift.nus besökare om tidskriftens existens. Målsättning är att uppgifter om varje nummer läggs upp på tidskrift.nu med omslag, innehåll och namn på medverkande.

Förutom detta är alla tidskrifter välkomna att bidra med smakprov på sitt innehåll – essäer, artiklar, noveller, dikter och bilder – och material till sajten i form av nyheter och tips om sådant som är på gång: evenemang, uppläsningar, debatter, fester, seminarier etc. Smakprov, nyheter och tips läggs upp på tidskrift.nus nyhetsplats.
Viktigt kan vara att påminna om det man önskar ska publicerat. Redaktionen prenumererar på så många nyhetsbrev som möjligt.

Årskostnaden för för att synas och medverka på tidskrift.nu baseras i huvudsak på utgivningstaktt:
1-2 nummer per år 300 kr (exkl moms)
3-6 nummer per år 700 kr (exkl moms)
7 -53 nummer per år 1200 kr (exkl moms) med förbehåll att alla nummer kanske inte läggs ut.


Några få tidskrifter kan för tillfället uppdateras utan ovanstående kostnad och det är de som är medlemmar i TVS. Anledningen är den att tidskrift.nu har två arbetsstationer där som tidskrift.nu inte erlägger någon avgift för. Tidskrifterna däremot betalar medlemsavgifter, väl så höga 3000 kr per år. Tidskrifterna är Parnass, Nutida Musik, Kritiker, Aurora, Miljötidningen, Dagens bok och Fjärde Världen. Om man som tidskrift vill vara medlem i TVS, Text Visuell Studio går det utmärkt. Då har man tillgång till lokal och andra resurser.

Vill du veta mer kontaktar du red@tidskrift.nu.


Publicerad: 2017-06-09
Annons: