Innehåll #4 2014

Läs ICO Iconographisk Post (open access)

Innehållsförteckning

Från redaktionen / Editorial Annette Landen
Kära läsare, som färdkost på resan in i det nya året kommer här det fjärde och sista numret av nya ICO:s första årgång. Det innehåller tre synnerligen läsvärda artiklar av vilka den första behandlar det så kallade St Barbara-altaret från Nykyrko/ Kalanti sockenkyrka, nu i Finlands Nationalmuseum. Utgående från en genomgång av centralpartiets motiv, naturvetenskapliga dateringar och bevarade dokument argumenterar Kersti Markus för att bildprogrammet utformades under birgittinskt inflytande och att altaret beställdes av biskop Magnus II Tavast för Åbo domkyrka.

I den andra artikeln, författad av Lise Gjedssø Bertelsen, diskuteras i första hand framställningarna av Edvard Bekännaren i Bayeuxtapeten. Vanligtvis anses denne förekomma på endast fem av tapetens bildfält
men här föreslås att han faktiskt kan förekomma i sex av dem. I den medeltida föreställningsvärlden hade kungen nämligen inte en utan två kroppar, en fysisk och dödlig och en politisk-teologisk, som var odödlig. I den sjätte och sista bilden är det den sistnämnda som med sin gudomliga rätt att regera understöder Vilhelm Erövrarens legitimitet som Englands regent.

Den tredje och sista artikeln handlar om olika estetiska gestaltningsprinciper men är också ett inlägg i diskussionen om estetikens vara eller inte vara i medeltidsforskningen. Lennart Karlsson förfäktar här postumt åsikten att många yngre forskare helt förbiser estetikens roll i utformandet av bilder under medeltiden. Klart är att olika generationer i stor utsträckning talar förbi varandra, men Lennarts som alltid rappt formulerade text väcker en rad frågor som tål att fundera vidare på.

Detta nummer innehåller också en visuell kommentar till Pia Melins artikel i föregående nummer, om sporrarnas betydelse, och en efterlysning av paralleller till en egendomlig, flerhövdad varelse som hittats både i dominikanklostret i Tallin och i Lunds domkyrka.

För redaktionen har det gångna året inneburit ett drygt men kärt arbete. En rad tekniska och ekonomiska svårigheter har övervunnits och antalet prenumeranter ökar i stadig takt. ICO ser alltså med tillförsikt fram emot det kommande årets utgivning och önskar sina läsare ett riktigt (Ur ledaren ICO)


Artiklar

The Saint Barbara Altarpiece of Master Francke and its Birgittine Context Kersti Markus

De visuelle manifestationer på Bayeuxtapetet af den gudfrygtige kong Edvard og dets få kvinder Context Lise Gjedssø Bertelsen

Kvinnligt och manligt – skilda estetiska gestaltningsprinciper Context Lennart Karlsson


Jag söker ...

Underliga djur! Lars Berggren


Kommentarer

Dygder och sporrar Från redaktionen


ICO Iconographisk Post

Publicerad: 2015-01-05

Köp Iconographisk Post
Läs mer om Iconographisk Post i katalogen
Fler artiklar knutna till Iconographisk Post
Fler tidskrifter i kategori KONST & DESIGN
Fler tidskrifter i kategori HUMANIORA & SAMHÄLLSVETENSKAP


Annons:

Senaste nummer:

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

Äldre resuméer