Innehåll #4 2014

Läs ICO Iconographisk Post (open access)

Innehållsförteckning

Från redaktionen / Editorial Annette Landen
Kära läsare, som färdkost på resan in i det nya året kommer här det fjärde och sista numret av nya ICO:s första årgång. Det innehåller tre synnerligen läsvärda artiklar av vilka den första behandlar det så kallade St Barbara-altaret från Nykyrko/ Kalanti sockenkyrka, nu i Finlands Nationalmuseum. Utgående från en genomgång av centralpartiets motiv, naturvetenskapliga dateringar och bevarade dokument argumenterar Kersti Markus för att bildprogrammet utformades under birgittinskt inflytande och att altaret beställdes av biskop Magnus II Tavast för Åbo domkyrka.

I den andra artikeln, författad av Lise Gjedssø Bertelsen, diskuteras i första hand framställningarna av Edvard Bekännaren i Bayeuxtapeten. Vanligtvis anses denne förekomma på endast fem av tapetens bildfält
men här föreslås att han faktiskt kan förekomma i sex av dem. I den medeltida föreställningsvärlden hade kungen nämligen inte en utan två kroppar, en fysisk och dödlig och en politisk-teologisk, som var odödlig. I den sjätte och sista bilden är det den sistnämnda som med sin gudomliga rätt att regera understöder Vilhelm Erövrarens legitimitet som Englands regent.

Den tredje och sista artikeln handlar om olika estetiska gestaltningsprinciper men är också ett inlägg i diskussionen om estetikens vara eller inte vara i medeltidsforskningen. Lennart Karlsson förfäktar här postumt åsikten att många yngre forskare helt förbiser estetikens roll i utformandet av bilder under medeltiden. Klart är att olika generationer i stor utsträckning talar förbi varandra, men Lennarts som alltid rappt formulerade text väcker en rad frågor som tål att fundera vidare på.

Detta nummer innehåller också en visuell kommentar till Pia Melins artikel i föregående nummer, om sporrarnas betydelse, och en efterlysning av paralleller till en egendomlig, flerhövdad varelse som hittats både i dominikanklostret i Tallin och i Lunds domkyrka.

För redaktionen har det gångna året inneburit ett drygt men kärt arbete. En rad tekniska och ekonomiska svårigheter har övervunnits och antalet prenumeranter ökar i stadig takt. ICO ser alltså med tillförsikt fram emot det kommande årets utgivning och önskar sina läsare ett riktigt (Ur ledaren ICO)


Artiklar

The Saint Barbara Altarpiece of Master Francke and its Birgittine Context Kersti Markus

De visuelle manifestationer på Bayeuxtapetet af den gudfrygtige kong Edvard og dets få kvinder Context Lise Gjedssø Bertelsen

Kvinnligt och manligt – skilda estetiska gestaltningsprinciper Context Lennart Karlsson


Jag söker ...

Underliga djur! Lars Berggren


Kommentarer

Dygder och sporrar Från redaktionen


ICO Iconographisk Post

Publicerad: 2015-01-05

Köp Iconographisk Post
Läs mer om Iconographisk Post i katalogen
Fler artiklar knutna till Iconographisk Post
Fler tidskrifter i kategori KONST & DESIGN
Fler tidskrifter i kategori HUMANIORA & SAMHÄLLSVETENSKAP


Annons:

Senaste nummer:

2022-10-03
Akvarellen 3 2022
Kontrast Magasin 1-2 2022

2022-10-02
Medusa 3 2022

2022-10-01
Tidig Musik 3 2022

2022-09-29
Amnesty Press 3 2022

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-15
Amnesty Press 2 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-05-04
Karavan 1 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

Äldre resuméer