Innehåll nr 20


After Interpretation: Remembering Archaeology
Bjørnar Olsen

Knocking at Future’s Door
Elisabeth Arwill-Nordbladh

If We are Quiet, Will Things Cry Out?
Mats Burström

From Ontology to Ontogeny: A New, Undisciplined Discipline
Yannis Hamilakis

No Farewell to Interpretation
Cornelius Holtorf

A Plea for Critique
Anna Källén

In defence of Theory and the Patience of Things
Brit Solli

A British Perspective on Bjørnar Olsen’s “After Interpretation”
Julian Thomas

Return to Action
Jes Wienberg

Archaeological Theory, Christmas Pork and Red Herrings
Bjørnar Olsen

 

ARTICLES

Are We There Yet?
Fredrik Fahlander

The Voice of the Authorized Heritage Discourse
Anders Högberg

To Be Buried Inside a Long-Forgotten World
Gustav Wollentz

 

REVIEWS & NOTICES

Review: Evert Baudou – Oscar Montelius – om tidens återkomst och kulturens vandringar Joakim Goldhahn

Review: Carl Persson Den hemliga sjön – en resa till det småländska inlandet för 9000 år sedan
Björn Nilsson

Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 2012:37)
Anita Synnestvedt

Publicerad: 2012-03-10

Köp Current Swedish Archaeology
Läs mer om Current Swedish Archaeology i katalogen
Fler artiklar knutna till Current Swedish Archaeology
Fler tidskrifter i kategori ARKEOLOGI
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA


Annons:

Senaste nummer:

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

Äldre resuméer