Speglingar och slagfält

Hur låter dagens poli­tiska poesi? Årets första Klubb10TAL inviterar till en kväll i de poetiska slagfältens tecken. Vi får höra författarna Ghayath Almadhoun, Marie Silkeberg, Johan Jönson och Athena Farrokhzad läsa och samtala om sina aktuella diktsamlingar på Teater Brunnsgatan Fyra, Stockholm. Det blir även musik, dans, vide­o­po­esi och till­fäl­len att mingla i tea­terns bar och foajé.

”Det här är politisk poesi i full styrka.” Så skriver poeten och kritikern Aase Berg om Ghayath Almadhoun och Marie Silkebergs gemensamma diktsamling Till Damaskus (2014). Och fortsätter:
”Det är så här politisk poesi måste se ut i dag, om den ska vara möjlig att ta på allvar. Vi ska inte nöja oss med mindre komplexa texter, de är så hopplöst infantiliserande.
I den avgörande politiska poesin är krigets motsägelser och smärta gestaltade i oändliga nyanser: Det Almadhoun och Silkeberg visar fram är den komplexa plågan som desillusionerat uppvaknande. Vi är alla skyldiga att vakna.”

Den angelägenhet, komplexitet och styrka som kännetecknar verkningsfull politisk poesi kommer sig ofta av att liv och politik är drastiskt sammanbundna. I Athena Farrokhzads diktsamling Vitsvit är den föreningen särskilt märkbar. Där låter Farrokhzad de mest personliga utsagorna berätta om de mest omfattande och brutala sociala strukturerna, och hon lyc­kas även med att gripa an det hän­syns­lösa i existensen.

Om liv och politik inte kan separeras i Almadhoun/Silkebergs och Farrokhzads verk kan liv och arbete, på ett liknande vis, omöjligt åtskiljas hos Johan Jönson.
Senaste boken mot.vidare.mot (2014) är en uppföljning av diktsamlingen med.bort.in som utkom 2012. Jönsons dikter arbetar långsamt fram ett nytt språk för den lågavlönade i dagens arbetssamhälle – med en enastående uthållighet i de tusentals sidor som samlingarna utgör.

Var och när:
Teater Brunnsgatan Fyra, Stockholm den 11 mars, kl 18.30.

Läs mer här ”Speglingar och slagfält”.

Läs mer på facebook.

Evenemanget arran­ge­ras av 10TAL i sam­ar­bete med ABF Stockholm. 10TAL Evenemangs verk­sam­het stöds av Statens Kulturråd, Stockholms Kulturförvaltning och Stockholms Läns landsting.

Publicerad: 2014-03-01

Köp 10TAL
Läs mer om 10TAL i katalogen
Fler artiklar knutna till 10TAL
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018

Äldre resuméer